ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113561 - 113580 від загального числа 116331

113561. Негрійко, А. М.
Конструкція сучасних абсолютних гравіметрів на основі атомних інтерферометрів з холодними атомами та перспективи їх створення в Україні // Український метрологічний журнал. – 2018. – №3. – 2018. – С.35-39.
Шифр: 550.831
Опис документа
113562. Болюх, В. Ф.
Магнитные поля рассеяния электромеханической катапульты электромагнитного и индукционно-динамического типа баллистического лазерного гравиметра // Український метрологічний журнал. – 2018. – №3. – 2018. – С.42-46.
Шифр: 621.3.014
Опис документа
113563. Сєріков, Я. О.
Дослідження частотних і амплітудно-частотних характеристик промислових ультразвукових перетворювачів для неруйнівного контролю якості матеріалів // Український метрологічний журнал. – 2018. – №3. – 2018. – С.49-51.
Шифр: 691.3
Опис документа
113564. Пєтухова, О. М.
Домінанти розвитку логістичної діяльності підприємства // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – №4(86). – 2018. – С.87-91.
Шифр: 33  Авторський знак: П31
Опис документа /e-copies/VISNUK/86_4/87.pdf
113565. Тарасюк, Г. М.
Теоретичні засади екологічного менеджменту як засобу управління природоохоронною діяльністю // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – №4(86). – 2018. – С.92-95.
Шифр: 33  Авторський знак: Т19
Опис документа /e-copies/VISNUK/86_4/92.pdf
113566. Євдокимов, В. В.
Навантаження біженців на країни та території при формуванні політики щодо біженців та шукачів притулку // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – №4(86). – 2018. – С.96-104.
Шифр: 33  Авторський знак: Е99
Опис документа /e-copies/VISNUK/86_4/96.pdf
113567. Руда, М. В.
Застосування інформаційно-вимірювальних систем для дослідження якості процесу функціонування консорційних екотонів захисного типу // Український метрологічний журнал. – 2018. – №3. – 2018. – С.55-59.
Шифр: 006.91
Опис документа
113568. Кіпоренко, П. В.
Методика вимірювань динаміки температурних полів. – 2018. – С.65-66.
Шифр: 616-006
Опис документа
113569. Єпіфанова, І. М.
Реалізація основної функції лізінгу при його використанні підприємствами сільськогосподарської галузі // Економіка, фінанси, право. – 2018. – №12. – 2018. – С.9-14.
Шифр: 65+65.26+67  Авторський знак: Е99
Опис документа
113570. Шушкова, Ю. В.
Напрями та інструменти удосконалення державної політики фінансово- кредитної підтримки суб`єктів малого підприємництва в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2018. – №12. – 2018. – С.15-19.
Шифр: 336
Опис документа
113571. Український метрологічний журнал, №4. – Харків : ННЦ "Інститут метрології", 2018. – 76с. – 2306-7039.
Шифр: 006.91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113572. Танчак, Я. А.
Аналітична оцінка сучасного стану та перспектив розвитку ринку страхування життя в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – №4(86). – 2018. – С.105-110.
Шифр: 33  Авторський знак: Т18
Опис документа /e-copies/VISNUK/86_4/105.pdf
113573. Васильєва, В. Г.
Внутрішньолабораторний контроль якості результатів калібрування // Український метрологічний журнал. – 2018. – №4. – 2018. – С.3-8.
Шифр: 681.2.089
Опис документа
113574. Тютюник, І. В.
Оцінка ефективності податкового регулювання обсягу тінізації економіки в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – №4(86). – 2018. – С.111-116.
Шифр: 33  Авторський знак: Т98
Опис документа /e-copies/VISNUK/86_4/111.pdf
113575. Шулюк, Б. С.
Концептуальні засади фінансового механізму державно-приватного партнерства // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – №4(86). – 2018. – С.117-122.
Шифр: 33  Авторський знак: Ш95
Опис документа /e-copies/VISNUK/86_4/117.pdf
113576. Пошивалова, О. В.
Сучасні тенденції розвитку факторингових послуг в Україні та світі // Економіка, фінанси, право. – 2018. – №12. – 2018. – С.20-22.
Шифр: 336  Авторський знак: П66
Опис документа
113577. Озерський, І. В.
Правові позиції ЄСПЛ у контексті психологічного опосередкування права // Економіка, фінанси, право. – 2018. – №12. – 2018. – С.23-26.
Шифр: 65+65.26+67  Авторський знак: О-46
Опис документа
113578. Все про бухгалтерський облік, №13. – К. : Новий друк, 2019. – 32с.
Шифр: 65.052
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113579. Юлін, А.
Маркетингові заходи: як їх оформити, аби не було претензій до реальності // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №13. – 2019. – С.5-7.
Шифр: 339.138
Опис документа
113580. Юлін, А.
Практичні поради з оформлення маркетингових заходів // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №13. – 2019. – С.8-10.
Шифр: 65.052
Опис документа

« 5669 5670 5671 5672 5673 5674 5675 5676 5677 5678 5679 5680 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 5689 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет