ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113561 - 113580 від загального числа 119021

113561. Майданик, Л.
Поняття та межі об'єктивної форми вираження твору: аналіз європейського та українського підходів // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – №1. – 2019. – С.94-100.
Шифр: 347
Опис документа
113562. Системні дослідження та інформаційні технології, №1. – 2019. – 150с.
Шифр: 004
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113563. Згуровський, М. З.
Моделювання ліній розлому цивілізацій на початку XXI століття в контексті їх фундаментальних відмінностей // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – №1. – 2019. – С.7-20.
Шифр: 004
Опис документа
113564. Данилов, В. Я.
Система підтримання прийняття рішень для прогнозування фінансових процесів на основі принципів системного аналізу // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – №1. – 2019. – С.20-37.
Шифр: 004
Опис документа
113565. Вісник Житомирського державного технологічного університету, №1(87) : Серія: Економіка, управління та адміністрування. – Ж. : ЖДТУ, 2019. – 247 с.
Шифр: 33
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
113566. Ремезова, О. О.
Вагомий внесок відділу геології корисних копалин ІГН НАН України у розвиток національної геології за часи незалежної України // Геологічний журнал. – 2019. – №1(366). – 2019. – С.45-58.
Шифр: 55  Авторський знак: Р37
Опис документа
113567. Багрий, И. Д.
Научное обоснование пространственного распределения и картирования аномальных проявлений водорода- энергетического сырья ХХI в. – в нефтегазоносных структурах Украины и предупреждения геодинамических явлений // Геологічний журнал. – 2019. – №1(366). – 2019. – С.59-77.
Шифр: 55  Авторський знак: Б14
Опис документа
113568. Шестопалов В.М.,Негода Г.М.,Моісеєв А.Ю.,Моісеєва Н.П.
Мінеральні води Південного регіону України // Геологічний журнал. – 2019. – №1(366). – 2019. – С.78-87.
Шифр: 55  Авторський знак: Ш52
Опис документа
113569. Мельник, І. В.
Система конструктивних геометричних параметрів моделі електронних гармат високовольтного тліючого розряду, які формують профільні електронні пучки // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – №1. – 2019. – С.50-65.
Шифр: 004
Опис документа
113570. Луцьо, В. В.
Математична модель двомашинного асинхронного двигуна з рухомим індуктором // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – №1. – 2019. – С.66-74.
Шифр: 004
Опис документа
113571. Панкратова, Н. Д.
Построение модели динамики производственно-рыночных процессов в двухсекторной макроэкономике // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – №1. – 2019. – С.75-90.
Шифр: 004
Опис документа
113572. Запорожко, І. А.
Оцінювання адаптивних резервів людини за даними пульсометрії // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – №1. – 2019. – С.110-117.
Шифр: 004
Опис документа
113573. Бохонов, Ю. Є.
Знаходження періодичного розв'язку рівняння Матьє із запізненням // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – №1. – 2019. – С.128-131.
Шифр: 004
Опис документа
113574. Яковлева, А. П.
Проблема пригнічення корупції з використанням оптимального керування // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – №1. – 2019. – С.132-140.
Шифр: 004
Опис документа
113575. Регіональна економіка, №1. – Л. : Інститут регіональних досліджень, 2019. – 98с.
Шифр: 65.9
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113576. Сторонянська, І. З.
Адміністративно-фінансова децентралізація: цілі реформи та результати першого етапу // Регіональна економіка. – 2019. – №1. – 2019. – С.3-14.
Шифр: 35
Опис документа
113577. Мельник, М. І.
Вплив адміністративно-фінансової децентралізації на зміну позиціонування міст в економіці Карпатського регіону // Регіональна економіка. – 2019. – №1. – 2019. – С.14-24.
Шифр: 332
Опис документа
113578. Беновська, Л. Я.
Посилення диференціації розвитку територіальних громад як ризик реформи децентралізації // Регіональна економіка. – 2019. – №1. – 2019. – С.24-31.
Шифр: 352
Опис документа
113579. Копилюк, О. І.
Особливості формування і реалізації стратегії розвитку транскордонного співробітництва // Регіональна економіка. – 2019. – №1. – 2019. – С.31-39.
Шифр: 339.94
Опис документа
113580. Біланюк, О. П.
Пріоритети розвитку українсько-польського транскордонного туристичного ринку в умовах активізації євроінтеграційних процесів // Регіональна економіка. – 2019. – №1. – 2019. – С.39-47.
Шифр: 338.48
Опис документа

« 5669 5670 5671 5672 5673 5674 5675 5676 5677 5678 5679 5680 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 5689 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет