ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113701 - 113720 від загального числа 116875

113701. Storchylo, O. V.
Mechanisms of radioprotective and radiocorrective effects of dietary phytoadditive of milk thistle fruits // Довкілля та здоров'я. – 2019. – №1. – 2019. – С.33-37.
Шифр: 338.43
Опис документа
113702. Дзера, О.
Принципи інституту права власності вимагають додаткових законодавчих гарантій // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.75-93.
Шифр: 347
Опис документа
113703. Кохановська, О.
Розвиток доктрини немайнованих відносин в Україні // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.93-105.
Шифр: 347
Опис документа
113704. Сліпченко, С.
Особисті немайнові права у національній доктрині // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.105-120.
Шифр: 347
Опис документа
113705. Красицька, Л.
Сімейні особисті немайнові права в національній доктрині приватного права // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.120-136.
Шифр: 347
Опис документа
113706. Харитонов, Є.
Цивілістичні категорії доби інформаційного суспільства у національній доктрині приватного права: правовідносини // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.136-154.
Шифр: 347
Опис документа
113707. Чернюк, В. І. Андрущенко Т. А.
Оцінка ризику розвитку бронхолегеневої патології у працівників вугільної та азбестопереробної промисловості на основі гігієнічної оцінки умов праці та результатів клініко-генеалогічного обстеження // Довкілля та здоров'я. – 2019. – №1. – 2019. – С.38-44.
Авторський знак: Ч-49
Опис документа
113708. Малишевська, О. С.
Екологого-гігієнічна оцінка цементних композицій, наповнених переробленими полімерними відходами // Довкілля та здоров'я. – 2019. – №1. – 2019. – С.45-50.
Авторський знак: М19
Опис документа
113709. Куцик А.С.,Семенюк М.Б.,Євченко А.А.,Дзьоба Т.Я.
Аналіз методом математичного моделювання перехідних процесів у системі генерування електроенергії турбогенератором із безщітковою системою збудження // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.41-47.
Шифр: 621.311
Опис документа
113710. Лозинський, О. Ю.
Математичний опис динаміки системи регулювання положення електродів ДСП моделлю у просторі станів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.48-54.
Шифр: 621.311
Опис документа
113711. Turos O.,Maremukha T.,Petrosian A.,Mykhina L.,Morhulova V.
Integral indicators as tools for air quality assessment // Довкілля та здоров'я. – 2019. – №1. – 2019. – С.51-55.
Шифр: 502.174
Опис документа
113712. Мальцева, Н. Г.
Аналіз роботи трифазного некерованого мостового випрямляча за умови коректного вилучення з його схеми двох та трьох вентилів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.55-64.
Шифр: 621.311
Опис документа
113713. Місюренко, В. О.
Аналіз системи автоматичного регулювання рівня за використання частотно-керованого електропривода насоса // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.65-70.
Шифр: 621.311
Опис документа
113714. Покровський, К. Б.
Вибір потужних вітрогенераторів для реальних умов // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.71-75.
Шифр: 621.311
Опис документа
113715. Севальнєв, А. І.
Дослідження забруднення повітряного басейну дрібнодисперсними зваженими твердими частками у м.Запоріжжя // Довкілля та здоров'я. – 2019. – №1. – 2019. – С.56-60.
Авторський знак: С28
Опис документа
113716. Чебеліс, В. І.
Аналіз методів розрахунку електромагнітних перехідних процесів багатофазних ліній електропередавання з розподіленими параметрами типу кабельних лінії високої напруги // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.76-82.
Шифр: 621.311
Опис документа
113717. Дудкін, О. М.
Стратегічні запаси нафти, нафтопродуктів і природного газу у країнах Центральної Європи- їхня загальна характеристика та досвід функціонування // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.27-40.
Шифр: 658
Опис документа
113718. Карий, О. І.
Логістична інфраструктура України у світових рейтингах // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.41-49.
Шифр: 658
Опис документа
113719. Кіндрацька, Г. І.
Ділова активність українських підприємств: рівні та основні фактори впливу // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.50-59.
Шифр: 658
Опис документа
113720. Кулиняк, І. Я.
Метод аналізу ієрархій як інструмент оцінювання рівня інноваційної активності регіонів Західної України // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.60-71.
Шифр: 658
Опис документа

« 5676 5677 5678 5679 5680 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет