ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113721 - 113740 від загального числа 115763

113721. Гончаров, О.
У 2019 від політики зниження інвестицій треба перейти до політики форсування інвестицій. – 2018. – С.2.
Авторський знак: Г65
Опис документа
113722. Економічна теорія, №4. – К. : "Інститут економіки та прогноз. НАНУ", 2018. – 119с., 2003-. – ( 4 рази на рік). – 1811-3141.
Шифр: 330.1(05)
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113723. Stryamets, S. Striamets O.
Gis for analysis of dinamic of carbon balance in forest ecosystems of poland // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №882. – 2017. – C.84-89.
Шифр: 004
Опис документа
113724. Tymoshchuk, P.
Stability of impulse k-winners-take-all neural network // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №882. – 2017. – C.90-98.
Шифр: 004
Опис документа
113725. Гриценко, А.
Цифровий розвиток: структура, капіталізація та соціалізація // Економічна теорія. – 2018. – №4. – 2018. – С.5-21.
Шифр: 330.1(05)
Опис документа
113726. Lobur, M
Some methods for improving the accuracy of prediction recommendations // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №882. – 2017. – C.46-49.
Шифр: 004
Опис документа
113727. Яременко, О.
Нові тенденції структурування суспільства в умовах посилення невизначеності соціально-економічного розвитку // Економічна теорія. – 2018. – №4. – 2018. – С.21-35.
Шифр: 330.1(05)
Опис документа
113728. Економіка, фінанси, право, №1. – 2019. – 44с.
Шифр: 005
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113729. Терещенко, Т. Є.
Проблеми формування фінансового потенціалу розвитку страхових компаній // Економіка, фінанси, право. – 2019. – №1. – 2019. – С.4-7.
Шифр: 005
Опис документа
113730. Все про бухгалтерський облік, №18 Спецвипуск. – К. : Новий друк, 2019. – 48с.
Шифр: 65.052
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113731. Перевірки -2019 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №18 Спецвипуск. – 2019. – С.4-48.
Шифр: 65.052
Опис документа
113732. Все про бухгалтерський облік, №14. – К. : Новий друк, 2019. – 32с.
Шифр: 65.052
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113733. Циганенко, В.
Базові правила індексації зарплати працівників // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №14. – 2019. – С.4-5.
Шифр: 331
Опис документа
113734. Известия, высших учебных заведений
Радиоэлектроника. 61, №11. – 2018. – 664с.
Шифр: 621.396
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113735. Леховицкий, Д. И.
Адаптивные решетчатые фильтры для систем пространственно- временной обработки нестационарных гауссовых процессов // Радиоэлектроника. – 2018. – 61. – №11. – 2018. – С.607- 644.
Шифр: 621.396  Авторський знак: Л53
Опис документа
113736. Рудницкий, Н. П.
Прочность конденсированных материалов на основе меди при повышенных температурах // Проблеми міцності. – 2018. – №6. – 2018. – С.73-79.
Шифр: 539.4
Опис документа
113737. Музика, М. П.
До оцінки пошкоджуваності матеріалу за параметром його пружних властивостей // Проблеми міцності. – 2018. – №6. – 2018. – С.80-88.
Шифр: 539.4
Опис документа
113738. Дегтярев, В. А.
Влияние динамической нагрузки на предельные напряжения и вторые критические температуры хрупкости стыковых сварных соединений // Проблеми міцності. – 2018. – №6. – 2018. – С.89-98.
Шифр: 539.4
Опис документа
113739. Девин, Л. Н.
Особенности определения физико-механических характеристик хрупких материалов на образцах малых размеров // Проблеми міцності. – 2018. – №6. – 2018. – С.99-109.
Шифр: 539.4
Опис документа
113740. Рябошлик, В.
2019 рік - черговий шанс для економічного повороту // Економіст. – 2018. – №12. – 2018. – С.4.
Авторський знак: Р98
Опис документа

« 5677 5678 5679 5680 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет