ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113541 - 113560 від загального числа 116874

113541. Фелінський, С.
Зустрічайте лібералізацію готівкових розрахунків від Нацбанку : Коментар до постанови Правління НБУ від 12.02.19 р. № 37 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №19. – 2019. – С.18-19.
Шифр: 336
Опис документа
113542. Шапаренко, О. А.
Роль та місце комітетів у здійсненні законодавчої функції Верховної Ради України // Економіка, фінанси, право. – 2019. – №1. – 2019. – С.38-39.
Шифр: 005
Опис документа
113543. Дебіч, М.
Мобільність студентів і якість вищої освіти в європейському освітньому і науковому просторі // Вища школа. – 2019. – №1. – 2019. – С.34-50.
Шифр: 378  Авторський знак: Д25
Опис документа
113544. Кибернетика и вычислительная техника, 4(194). – К. : НАН Украины, 2018. – 100с., 2001-. – ( 4 рази на рік). – 2519-2205.
Шифр: 519.7
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113545. Гриценко, В. І.
Нейромережеві розподілені подання векторних даних у інтелектуальних інформаційних технологіях // Кибернетика и вычислительная техника. – 2018. – 4(194). – 2018. – С.7-27.
Шифр: 519.7
Опис документа
113546. Левківський, І.
Формування економічної та фінансової системи інституцій вищої освіти // Вища школа. – 2019. – №1. – 2019. – С.51-57.
Шифр: 378  Авторський знак: Л37
Опис документа
113547. Шапаренко, О. А.
Тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України: забезпечення парламентського контролю // Економіка, фінанси, право. – 2019. – №1. – 2019. – С.40-41.
Шифр: 005
Опис документа
113548. Порядок видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Нацбанком : Постанова КМУ від 13.02.19 р. № 104 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №19. – 2019. – С.20-21.
Шифр: 65.052
Опис документа
113549. Мельник, К.
Формування. – 2019. – С.57-64.
Шифр: 378  Авторський знак: М48
Опис документа
113550. Перелік товарів, за якими звернення про видачу висновку щодо продовження граничних строків розрахунків залишаються без розгляду // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №19. – 2019. – С.22.
Шифр: 65.052
Опис документа
113551. Щодо технічної можливості подання декларації з податку на прибуток за 2018 рік за новою формою : Лист ДФСУ від 13.02.19 р. № 4622/7/99-99-15-02-01-17 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №19. – 2019. – С.23-24.
Шифр: 336.22
Опис документа
113552. Вісник Національного університету "Львівська Політехніка", №880 : Автоматика, вимірювання та керування. – Л. : Національного університету "Львівська Політехніка", 2017. – 115с.
Шифр: 621.381
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113553. Бучма, І. М.
Перспективи розширення застосувань вихрострумових аероелектророзвідувальних систем зі штучними гармонічними полями // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №880. – 2017. – С.3-8.
Шифр: 621.381
Опис документа
113554. Мичуда, З. Р.
Логарифмічні АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках.Частина 2 // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №880. – 2017. – С.9-17.
Шифр: 621.381
Опис документа
113555. Журавель, І. М.
Дослідження інваріантів зображення на основі його фрактальної моделі // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №880. – 2017. – С.18-22.
Шифр: 621.381
Опис документа
113556. Мельник, К.
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фінансового профілю в процесі навчально-виробничої практики // Вища школа. – 2019. – №1. – 2019. – С.57-64.
Шифр: 378  Авторський знак: М48
Опис документа
113557. Торчевська, Н.
Застосування інформаційно-комунікативних технологій як умова підвищення ефективності самостійної роботи студентів з курсу "Історія мистецтв" // Вища школа. – 2019. – №1. – 2019. – С.65-73.
Шифр: 378  Авторський знак: Т61
Опис документа
113558. Охріменко, Л.
Історичний розвиток українського костюма і його регіональні особливості // Вища школа. – 2019. – №1. – 2019. – С.73-80.
Шифр: 378  Авторський знак: О-92
Опис документа
113559. Тарасевич, В.
Фундаментальний підручник з історії економіки та економічної думки // Вища школа. – 2019. – №1. – 2019. – С.81-89.
Шифр: 378  Авторський знак: Т19
Опис документа
113560. Пендзей, І.
Новітня історія країн Західної Європи і Америки (1918-1945р.р.): ключові поняття, події, терміни // Вища школа. – 2019. – №1. – 2019. – С.90-125.
Шифр: 378  Авторський знак: П25
Опис документа

« 5668 5669 5670 5671 5672 5673 5674 5675 5676 5677 5678 5679 5680 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет