ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113541 - 113560 від загального числа 120107

113541. Багрий, И. Д.
Научное обоснование пространственного распределения и картирования аномальных проявлений водорода- энергетического сырья ХХI в. – в нефтегазоносных структурах Украины и предупреждения геодинамических явлений // Геологічний журнал. – 2019. – №1(366). – 2019. – С.59-77.
Шифр: 55  Авторський знак: Б14
Опис документа
113542. Шестопалов В.М.,Негода Г.М.,Моісеєв А.Ю.,Моісеєва Н.П.
Мінеральні води Південного регіону України // Геологічний журнал. – 2019. – №1(366). – 2019. – С.78-87.
Шифр: 55  Авторський знак: Ш52
Опис документа
113543. Мельник, І. В.
Система конструктивних геометричних параметрів моделі електронних гармат високовольтного тліючого розряду, які формують профільні електронні пучки // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – №1. – 2019. – С.50-65.
Шифр: 004
Опис документа
113544. Луцьо, В. В.
Математична модель двомашинного асинхронного двигуна з рухомим індуктором // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – №1. – 2019. – С.66-74.
Шифр: 004
Опис документа
113545. Панкратова, Н. Д.
Построение модели динамики производственно-рыночных процессов в двухсекторной макроэкономике // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – №1. – 2019. – С.75-90.
Шифр: 004
Опис документа
113546. Запорожко, І. А.
Оцінювання адаптивних резервів людини за даними пульсометрії // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – №1. – 2019. – С.110-117.
Шифр: 004
Опис документа
113547. Бохонов, Ю. Є.
Знаходження періодичного розв'язку рівняння Матьє із запізненням // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – №1. – 2019. – С.128-131.
Шифр: 004
Опис документа
113548. Яковлева, А. П.
Проблема пригнічення корупції з використанням оптимального керування // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – №1. – 2019. – С.132-140.
Шифр: 004
Опис документа
113549. Регіональна економіка, №1. – Л. : Інститут регіональних досліджень, 2019. – 98с.
Шифр: 65.9
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113550. Сторонянська, І. З.
Адміністративно-фінансова децентралізація: цілі реформи та результати першого етапу // Регіональна економіка. – 2019. – №1. – 2019. – С.3-14.
Шифр: 35
Опис документа
113551. Мельник, М. І.
Вплив адміністративно-фінансової децентралізації на зміну позиціонування міст в економіці Карпатського регіону // Регіональна економіка. – 2019. – №1. – 2019. – С.14-24.
Шифр: 332
Опис документа
113552. Беновська, Л. Я.
Посилення диференціації розвитку територіальних громад як ризик реформи децентралізації // Регіональна економіка. – 2019. – №1. – 2019. – С.24-31.
Шифр: 352
Опис документа
113553. Копилюк, О. І.
Особливості формування і реалізації стратегії розвитку транскордонного співробітництва // Регіональна економіка. – 2019. – №1. – 2019. – С.31-39.
Шифр: 339.94
Опис документа
113554. Біланюк, О. П.
Пріоритети розвитку українсько-польського транскордонного туристичного ринку в умовах активізації євроінтеграційних процесів // Регіональна економіка. – 2019. – №1. – 2019. – С.39-47.
Шифр: 338.48
Опис документа
113555. Хомюк, Н. Л.
Методичні підходи до аналізу розвитку сіських територій в умовах децентралізацій // Регіональна економіка. – 2019. – №1. – 2019. – С.47-56.
Шифр: 332
Опис документа
113556. Пасінович, І. І.
Індустріальна політика як драйвер економічного зростання досвід країн-членів Європейського Союзу для України // Регіональна економіка. – 2019. – №1. – 2019. – С.56-65.
Шифр: 339.9
Опис документа
113557. Білик, Р. С.
Кластеризація як інструмент забезпечення конкурентних переваг національної економіки у європейському інноваційному просторі // Регіональна економіка. – 2019. – №1. – 2019. – С.65-76.
Шифр: 332
Опис документа
113558. Давимука, С. А.
Тенденції розвитку нової регіональної політики країни-членів Європейського Союзу // Регіональна економіка. – 2019. – №1. – 2019. – С.76-87.
Шифр: 332
Опис документа
113559. Деякі питання виплати у 2019 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України "Про статус ветеранів війни, гарнтії Іх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань" : Постанова КМУ від 20 березня 2019 р. № 237 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №29. – 2019. – С.18-19.
Шифр: 657
Опис документа
113560. Перелік постанов КМУ, що втратили чинність, затверджений постановою КМУ від 20 бкрезня 2019 р. № 237 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №29. – 2019. – С.19.
Шифр: 65.052
Опис документа

« 5668 5669 5670 5671 5672 5673 5674 5675 5676 5677 5678 5679 5680 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет