ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113901 - 113920 від загального числа 116330

113901. Харитонов, Є.
Цивілістичні категорії доби інформаційного суспільства у національній доктрині приватного права: правовідносини // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.136-154.
Шифр: 347
Опис документа
113902. Чернюк, В. І. Андрущенко Т. А.
Оцінка ризику розвитку бронхолегеневої патології у працівників вугільної та азбестопереробної промисловості на основі гігієнічної оцінки умов праці та результатів клініко-генеалогічного обстеження // Довкілля та здоров'я. – 2019. – №1. – 2019. – С.38-44.
Авторський знак: Ч-49
Опис документа
113903. Малишевська, О. С.
Екологого-гігієнічна оцінка цементних композицій, наповнених переробленими полімерними відходами // Довкілля та здоров'я. – 2019. – №1. – 2019. – С.45-50.
Авторський знак: М19
Опис документа
113904. Куцик А.С.,Семенюк М.Б.,Євченко А.А.,Дзьоба Т.Я.
Аналіз методом математичного моделювання перехідних процесів у системі генерування електроенергії турбогенератором із безщітковою системою збудження // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.41-47.
Шифр: 621.311
Опис документа
113905. Лозинський, О. Ю.
Математичний опис динаміки системи регулювання положення електродів ДСП моделлю у просторі станів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.48-54.
Шифр: 621.311
Опис документа
113906. Turos O.,Maremukha T.,Petrosian A.,Mykhina L.,Morhulova V.
Integral indicators as tools for air quality assessment // Довкілля та здоров'я. – 2019. – №1. – 2019. – С.51-55.
Шифр: 502.174
Опис документа
113907. Мальцева, Н. Г.
Аналіз роботи трифазного некерованого мостового випрямляча за умови коректного вилучення з його схеми двох та трьох вентилів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.55-64.
Шифр: 621.311
Опис документа
113908. Місюренко, В. О.
Аналіз системи автоматичного регулювання рівня за використання частотно-керованого електропривода насоса // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.65-70.
Шифр: 621.311
Опис документа
113909. Покровський, К. Б.
Вибір потужних вітрогенераторів для реальних умов // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.71-75.
Шифр: 621.311
Опис документа
113910. Севальнєв, А. І.
Дослідження забруднення повітряного басейну дрібнодисперсними зваженими твердими частками у м.Запоріжжя // Довкілля та здоров'я. – 2019. – №1. – 2019. – С.56-60.
Авторський знак: С28
Опис документа
113911. Чебеліс, В. І.
Аналіз методів розрахунку електромагнітних перехідних процесів багатофазних ліній електропередавання з розподіленими параметрами типу кабельних лінії високої напруги // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.76-82.
Шифр: 621.311
Опис документа
113912. Дудкін, О. М.
Стратегічні запаси нафти, нафтопродуктів і природного газу у країнах Центральної Європи- їхня загальна характеристика та досвід функціонування // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.27-40.
Шифр: 658
Опис документа
113913. Карий, О. І.
Логістична інфраструктура України у світових рейтингах // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.41-49.
Шифр: 658
Опис документа
113914. Кіндрацька, Г. І.
Ділова активність українських підприємств: рівні та основні фактори впливу // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.50-59.
Шифр: 658
Опис документа
113915. Кулиняк, І. Я.
Метод аналізу ієрархій як інструмент оцінювання рівня інноваційної активності регіонів Західної України // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.60-71.
Шифр: 658
Опис документа
113916. Мискін, Ю. І.
Удосконалення концепції амортизаційної політики в Україні // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.72-78.
Шифр: 658
Опис документа
113917. Олексів, І. Б.
Оцінювання результатів впровадження організаціїйних змін на машинобудівних підприємствах // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.79-87.
Шифр: 658
Опис документа
113918. Щур, І. З.
Вентильний електропривод на основі регульованого індуктивно-ємнісного перетворювача // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.83-89.
Шифр: 621.311
Опис документа
113919. Яцун, М. А.
Векторний потенціал магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.90-96.
Шифр: 621.311
Опис документа
113920. Чабан, А. В.
Аналіз неусталених процесів у лінії електропередачі, що з'єднує ПС "Західноукраїнська " та ПС "Вінницька" : дискусії // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.97-103.
Шифр: 621.311
Опис документа

« 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701 5702 5703 5704 5705 5706 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет