ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113901 - 113920 від загального числа 119077

113901. Ковальчук, С.
Про правові основи громадянського суспільства та його взаємодію з органами публічної влади // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.90-97.
Шифр: 378.4
Опис документа
113902. Козак, І.
Диференціація філософії правосуддя та філософії судочинства // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.98-102.
Шифр: 378.4
Опис документа
113903. Козак, О.
Детермінація дефініції поведінки: теоретико-правовий вимір // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.103-107.
Шифр: 378.4
Опис документа
113904. Маркович, Х.
Функціональне призначення правової ідеології: теоретико-правовий аналіз // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.108-115.
Шифр: 378.4
Опис документа
113905. Ортинська, Н.
Щодо національної моделі ювенальної юстиції // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.116-121.
Шифр: 378.4
Опис документа
113906. Павлів-Самоїл, Надія
Застосування синергетичних концепцій при дослідженні міграції у філософсько-правовому контексті // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.122-128.
Шифр: 378.4
Опис документа
113907. Сливка, С.
Органічна єдність системи церковних законів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.129-135.
Шифр: 378.4
Опис документа
113908. Енциклопедія Сучасної України. Т.18 : Лл - Малицький. – К., 2017. – 711 с. – 978-966-02-8303-9.
Шифр: 030(477)  Авторський знак: Е64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
113909. Енциклопедія Сучасної України. Т.19 : Малиш - Медицина. – К., 2018. – 688 с. – 978-966-02-8345-9.
Шифр: 030(477)  Авторський знак: Е64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
113910. Енциклопедія Сучасної України. Т.20 : Медична - Мікоян. – К., 2018. – 688 с. – 978-966-02-8346-6.
Шифр: 030(477)  Авторський знак: Е64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
113911. Известия, высших учебных заведений
Радиоэлектроника. 62, №2. – 2019. – 64с.
Шифр: 621.396
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113912. Жаровська, І.
Роль феномену національної свідомості у державно-правовому просторі // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №876. – 2019. – С.56-60.
Шифр: 378.4
Опис документа
113913. Икни, С.
Уменьшение PAPR в системах FBMC-OQAM на основе дискретного преобразования скользящей нормы // Радиоэлектроника. – 2019. – 62. – №2. – 2019. – С.67-81.
Шифр: 621.396
Опис документа
113914. Кельман, М.
Методологія правознавства як світ організованих форм мислення та діяльності дослідника // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №876. – 2019. – С.61-67.
Шифр: 378.4
Опис документа
113915. Жук, С. Я.
Адаптивная фильтрация параметров движения источника радиоизлучения на основе TDOA - измерений сенсорной сети при наличии аномальных измерений // Радиоэлектроника. – 2019. – 62. – №2. – 2019. – С.81-93.
Шифр: 621.396
Опис документа
113916. Магновський, І.
Особливості трактування сучасної системи дхерел права України // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №876. – 2019. – С.68-74.
Шифр: 378.4
Опис документа
113917. Ядав, О. П.
Характеристики ЭКГ-сигнала с использованием полиномов лагранжа-Чебышева // Радиоэлектроника. – 2019. – 62. – №2. – 2019. – С.93-109.
Шифр: 621.396
Опис документа
113918. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : Міжнародний збірник наукових праць, Випуск 1(42). – Ж. : ЖДТУ, 2019. – 139 с.
Шифр: 657
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
113919. Найду, П. В.
Широкополосная зеркальная Z- и L-образная унипланарная трехдиапазонная антенна с ACS-фидером для WLAN применений // Радиоэлектроника. – 2019. – 62. – №2. – 2019. – С.109-120.
Шифр: 621.396
Опис документа
113920. Теорія і практика інтелектуальної власності, №2. – К. : НДІ, 2019. – 92с. – 2308-0361.
Шифр: 347
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701 5702 5703 5704 5705 5706 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет