ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113861 - 113880 від загального числа 119077

113861. Омельченко, А. В.
Помехоустойчивая обработка сигналов в баллистическом лазерном гравиметре с симметричным способом измерения ускорения свободного падения // Український метрологічний журнал. – 2019. – №1. – 2019. – С.54-62.
Шифр: 006.91
Опис документа
113862. Полярус, А. В.
Идентификация нелинейного инерционного измерительного канала давления // Український метрологічний журнал. – 2019. – №1. – 2019. – С.69-70.
Шифр: 006.91
Опис документа
113863. Тетерук, А.
Історико-правові причини конфлікту в колишній Югославії та на Сході України і їх порівняння // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.51-55.
Шифр: 378.4
Опис документа
113864. Цюбченко, А.
Державне фінансування політичних партій: український та світовий досвід // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.56-61.
Шифр: 378.4
Опис документа
113865. Барабаш, О.
Поняття та види делінквентної поведінки людини // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.62-66.
Шифр: 378.4
Опис документа
113866. Габаковська, Х.
Аксіологічна природа права: теоретико-пізнавальний підхід // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.67-72.
Шифр: 378.4
Опис документа
113867. Гарасимів, Б.
Індивідуальність у системі соціальних звязків: філософсько-правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.73-77.
Шифр: 378.4
Опис документа
113868. Гарасимів, Т.
Філософсько-правова проблема смислозмістовного виміру девіантної свідомості // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.78-82.
Шифр: 378.4
Опис документа
113869. Ковальчук, В.
Громадянське суспільство та його правові цінності в умовах демократичної трансформації: досвід України // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.83-89.
Шифр: 378.4
Опис документа
113870. Економічна теорія, №1. – К. : "Інститут економіки та прогноз. НАНУ", 2019. – 119с., 2003-. – ( 4 рази на рік). – 1811-3141.
Шифр: 330.1(05)
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113871. Геєць, В.
"Tertium Datur" Гжегожа В.Колодко // Економічна теорія. – 2019. – №1. – 2019. – С.5-20.
Шифр: 330.1(05)
Опис документа
113872. Про внесення змін у додаток до порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру... : Наказ Мінфіну України від 11.03.19 р. № 104 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №39. – 2019. – С.20-21.
Шифр: 657
Опис документа
113873. Зайцев, Ю.
Політична економія постіндустріального суспільства // Економічна теорія. – 2019. – №1. – 2019. – С.20-43.
Шифр: 330.1(05)
Опис документа
113874. Тарасевич, В.
Давньосхідні цивілізації і типи суспільної еволюції: теоретичне резюме і методологічні ремарки // Економічна теорія. – 2019. – №1. – 2019. – С.43-71.
Шифр: 330.1(05)
Опис документа
113875. Поліщук, Р.
Першоквартальна декларація з прибутку: стисло про головне // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №39. – 2019. – С.22-24.
Шифр: 657
Опис документа
113876. Галушка, З.
Соціальний капітал як економічний ресурс: сутність та методологічні підходи до його оцінки // Економічна теорія. – 2019. – №1. – 2019. – С.71-87.
Шифр: 330.1(05)
Опис документа
113877. Вісник Національного університету "Львівська Політехніка", №876 : Юридичні науки. – Л. : Національного університету "Львівська Політехніка", 2017. – 349с.
Шифр: 378.4
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113878. Верхогляд, С.
Чи треба податковий збиток показувати у Звіті про податкові пільги // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №39. – 2019. – С.25-26.
Шифр: 657
Опис документа
113879. Вишневецька, В.
Податковий календар бухгалтера на травень 2019 року // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №39. – 2019. – С.27-29.
Шифр: 657
Опис документа
113880. Бандура, О.
Неоднозначність та неповнота інформації при прогнозуванні рецесій (приклад США) // Економічна теорія. – 2019. – №1. – 2019. – С.87-113.
Шифр: 330.1(05)
Опис документа

« 5684 5685 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701 5702 5703 5704 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет