ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113861 - 113880 від загального числа 115213

113861. Булгакова, О.
Перехід юрособи зі спрощеної системи на загальну: оподаткування незавершених операцій // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №20. – 2019. – С.9-11.
Шифр: 65.052
Опис документа
113862. Морєва, О.
Як установити доплату за роботу з фондом підручників за неповного робочого дня // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №20. – 2019. – С.12.
Шифр: 65.052
Опис документа
113863. Дотримуйтесь протипожежних заходів, бережіть своє життя! // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №20. – 2019. – С.13.
Шифр: 65.052
Опис документа
113864. Башинський, О.
Граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями можна подовжити : Коментар до Порядку видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту тованів, установлених Нацбанком, затвердженого постановою КМУ від 13.02.19 р. № 104 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №20. – 2019. – С.14-16.
Шифр: 65.052
Опис документа
113865. Власенко, О.
Новації військового обліку: що треба знати роботодавцям : Коментар до постанови КМУ від 06.02.19 р. № 74 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №20. – 2019. – С.16-17.
Шифр: 65.052
Опис документа
113866. Шейх, Т. А.
Сумарная скорость больших MIMO- систем с полуортогональной и произвольной выборкой пользователей в каналах с высоким рассеиванием // Радиоэлектроника. – 2018. – 61. – №12. – 2018. – С.688-698.
Шифр: 621.396  Авторський знак: Ш39
Опис документа
113867. Хома, В. В.
Вимірювальний перетворювач імпедансу телефонної лінії для частотного аналізатора // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №880. – 2017. – С.23-30.
Шифр: 621.381
Опис документа
113868. Мичуда, З. Р.
Інтегральні аналого-цифрові перетворювачі з логарифмічною характеристикою перетворення. Огляд. // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №880. – 2017. – С.31-40.
Шифр: 621.381
Опис документа
113869. Тимощук, П. В.
Імпульсна нейронна мережа типу "K-winners-take-all ", рівняння станом з шлейфом імпульсів, дельта-функція Дірака // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №880. – 2017. – С.41-43.
Шифр: 621.381
Опис документа
113870. Дудикевич, В. Б.
Особливості будови та захисту корпоративних сховищ даних // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №880. – 2017. – С.44-49.
Шифр: 621.381
Опис документа
113871. Павельчак, А. Г.
Параметрична оптимізація системи керування мотором постійного струму з паралельним збудженням // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №880. – 2017. – С.50-59.
Шифр: 621.381
Опис документа
113872. Струзік, В. А.
Аналіз засобів забезпечення додаткового захисту корпоративних баз даних // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №880. – 2017. – С.60-66.
Шифр: 621.381
Опис документа
113873. Хома В.,Хома Ю.,Герасименко В.,Сабодашко Д.
ЕКГ- ідентифікація з використанням глибинних нейронних мереж // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №880. – 2017. – С.67-72.
Шифр: 621.381
Опис документа
113874. Дудикевич, В. Б.
Особливості інцидентів у сучасному кібернетичному просторі та їх вплив на безпеку суспільства // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №880. – 2017. – С.73-78.
Шифр: 621.381
Опис документа
113875. Вікович, О. В.
Дослідження електричних параметрів м'ясної продукції // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №880. – 2017. – С.79-85.
Шифр: 621.381
Опис документа
113876. Захарчук, М.
Особливості використання віртуальної навчальної платформи у післядипломній освіті // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №879. – 2017. – С.49-57.
Шифр: 004
Опис документа
113877. Кожушко, Л. Ф.
Управління проектами : навч. посібник. – К. : Кондор, 2016. – 388 с. – 978-966-2781-80-9.
Шифр: 005.8(07)  Авторський знак: К58
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113878. Герасимчук, Т. Ф.
Загальна теорія політики : навч. посібник. – К. : Кондор, 2017. – 226 с. – 978-617-7582-25-9.
Шифр: 32(07)  Авторський знак: Г37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113879. Рудик, П. А.
Теорія держави: основні теорії, концепції, підходи до вивчення : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Алерта, 2016. – 288 с. – 978-617-566-305-9.
Шифр: 321(07)  Авторський знак: Р83
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113880. Зайцев, О. В.
Податковий менеджмент : підручник. – К. : Вид-во Ліра-К, 2017. – 308 с. – 978-617-7320-51-6.
Шифр: 336.22(07)  Авторський знак: З-17
Кількість примірників :  1
Опис документа

« 5684 5685 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701 5702 5703 5704 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет