ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113821 - 113840 від загального числа 115763

113821. Гречана, С. І.
Удосконалення методичного контенту з питань стратегічного планування розвитку об'єднаних територіальних громад // Регіональна економіка. – 2018. – №4. – 2018. – С.28-38.
Авторський знак: Г81
Опис документа
113822. Патицька, Х. О.
Напрями стимулювання економічного розвитку територіальних громад в умовах децентралізації // Регіональна економіка. – 2018. – №4. – 2018. – С.38-48.
Авторський знак: П20
Опис документа
113823. Lebeau, I.
New Language Leader elementary : courseboor. – England : Edinburgh Gate, 2014. – 161 p.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: L33
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
113824. Чи має право підприємство відраховувати аліменти із зарплати у сумі, меншій за мінімальну? // Економіка, фінанси, право. – 2019. – №1. – 2019. – С.42.
Шифр: 005
Опис документа
113825. Туманян, А. О.
Мінімальна заробітна плата за час відрядження- середньоденна чи денна? яким чином до розрахунку включаються премії // Економіка, фінанси, право. – 2019. – №1. – 2019. – С.42.
Шифр: 005
Опис документа
113826. Вісник Національного університету "Львівська Політехніка", №879 : Інформатизація вищого навчального закладу. – Л. : Національного університету "Львівська Політехніка", 2017. – 139с.
Шифр: 004
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113827. Березко О.,Жежнич П.,Зуб Х.,Ковалик Л.
Актуалізачія концепції веб-сайту Львівської політехніки: адаптивний дизайн та розподілене управління інформаційним наповненням // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №879. – 2017. – С.3-10.
Шифр: 004
Опис документа
113828. Вахович І.М.,Камінська І.М.,Дорош В.Ю.,Камінська Д.В.
Стратегічні орієнтири капіталізації економік регіонів України // Регіональна економіка. – 2018. – №4. – 2018. – С.49-56.
Авторський знак: С83
Опис документа
113829. Фера-Клемонца, О. Ю.
Тенденції розвитку продовольчого забезпечення регіонів України // Регіональна економіка. – 2018. – №4. – 2018. – С.57-63.
Авторський знак: Ф43
Опис документа
113830. Залуцький, І. Р.
Природно-сільськогосподарське районування земель в Україні: особливості нормативно-методичного забезпечення та проблеми системного здійснення // Регіональна економіка. – 2018. – №4. – 2018. – С.64-73.
Авторський знак: З-24
Опис документа
113831. Бутко, М. П.
Методичні підходи до екологізації просторового розвитку в умовах децентралізації владних повноважень // Регіональна економіка. – 2018. – №4. – 2018. – С.74-84.
Авторський знак: Б93
Опис документа
113832. Жербило, І. В.
Методи та інструменти державного регулювання доходів населення: теоретичний аспект // Регіональна економіка. – 2018. – №4. – 2018. – С.85-93.
Авторський знак: Ж59
Опис документа
113833. Гринчишин, І. М.
Напрями підвищення ефективності використання бюджетних коштів на соціальний захист в Україні: регіональний і локальний виміри // Регіональна економіка. – 2018. – №4. – 2018. – С.94-102.
Авторський знак: Г85
Опис документа
113834. Ключник, Л. В.
Потенціал викоростання міграційного капіталу як ресурсу розвитку економіки регіону // Регіональна економіка. – 2018. – №4. – 2018. – С.103-109.
Авторський знак: К52
Опис документа
113835. Все про бухгалтерський облік, №20. – К. : Новий друк, 2019. – 32с.
Шифр: 65.052
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113836. Фелінський, С.
Цифрова Україна: як громадянину отримати цифровий підпис // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №20. – 2019. – С.4.
Шифр: 65.052
Опис документа
113837. Давимука, С. А.
Цифрова трансформація регіонів України // Регіональна економіка. – 2018. – №4. – 2018. – С.110-121.
Авторський знак: Д13
Опис документа
113838. Карпова, В.
Банк збанкрутував: як відобразити в обліку "згорілі" гроші // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №20. – 2019. – С.5-7.
Шифр: 657
Опис документа
113839. Якубів, В. М.
Класифікація інструментів державної стимуляційної політики розвитку ринку біопалива // Регіональна економіка. – 2018. – №4. – 2018. – С.122-130.
Авторський знак: Я49
Опис документа
113840. Маркетинг в Україні, №6(111). – К. : КНЕУ, 2018. – 72с.
Шифр: 65.290-2
Опис документа

« 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701 5702 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет