ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6241 - 6260 від загального числа 111725

6241. Словник. Англійсько- український. Українсько-англійський. – Ірпінь : Перун, 1994. – 464с. – 5-7707-6407-4.
Шифр: 81.2(4Англ)я2  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  4    В наявності :  3
Опис документа
6242. Петров, И. В.
Обслуживание гидравлических и пневматических приводов дорожно-строительных машин. – М. : Транспорт, 1985. – 168с.
Шифр: 625  Авторський знак: П29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6243. Пустовойт, П. Г.
Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" : Комментарий: Книга для учителя. – М. : Просвещение, 1991. – 191с. – 5-09-003243-2.
Шифр: 83(Рос)  Авторський знак: П89
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6244. Будаговська С.М.,Кілієвич О.І.,Луніна І.О.,Пахомова Т.М.,Романюк О.П.
Мікроекономіка і макроекономіка : Підручник. – 2-е вид. – К. : Основи, 2001. – 517с. – 966-500-096-6.
Шифр: 330.101.54(07)  Авторський знак: М59
Кількість примірників :  13    В наявності :  13
Опис документа
6245. Мочерний С.В.,Єрохін С.А.,Каніщенко Л.О.,Синишин І.М.,Устенко О.А.
Основи економічної теорії : посібник. – К. : Академія, 2002. – 472с. – 966-580-111-2.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  18    В наявності :  18
Опис документа
6246. Панчишин, С.
Макроекономіка: Тести і задачі. – К : Либідь, 2002. – 216с. – 966-06-0246-4.
Шифр: 330.101.541(07)  Авторський знак: П16
Кількість примірників :  21    В наявності :  21
Опис документа
6247. Панчишин, С. М.
Макроекономіка : навч. посібник. – 2-е вид., стереотип. – К : Либідь, 2002. – 616с. – 966-06-0244-8.
Шифр: 65.012.2я7  Авторський знак: П16
Кількість примірників :  92    В наявності :  91
Опис документа
6248. Дідківська, Л. І.
Державне регулювання економіки : навч посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Пресс, 2002. – 214с. – 966-7767-56-6.
Шифр: 338.24(07)  Авторський знак: Д44
Кількість примірників :  45    В наявності :  45
Опис документа
6249. Чистов, С. М.
Державне регулювання економіки : Навч.-метод. пос. – К. : КНЕУ, 2002. – 208с. – 966-574-338-4.
Шифр: 65.012.2я7  Авторський знак: Ч-66
Кількість примірників :  46    В наявності :  45
Опис документа
6250. Тарасова, В. В.
Методи екологічних досліджень : Навч. посіб., В 3-х ч. Ч.2. : Методи екологічних досліджень. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 262с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Т19
Кількість примірників :  178    В наявності :  177
Опис документа
6251. Тарасова, В. В.
Методи екологічних досліджень : Навч. посіб., В 3-х ч. Ч.3. : Комплексна оцінка стану довкілля. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 250с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Т19
Кількість примірників :  178    В наявності :  178
Опис документа
6252. Тучина, Н. В.
Speak English with Pleasure : Сучасні розмовні теми. – 2-ге вид., випр. – Харків : Торсінг, 2002. – 288с. – 966-670-028-Х.
Шифр: 81.2(4Англ)я7  Авторський знак: Т92
Кількість примірників :  10    В наявності :  9
Опис документа
6253. Криницкий, Е.
Актуальные прблемы международных автомобильных превозок // Автомобильный транспорт. – 2002. – №11. – с.10.
Шифр: 629.113  Авторський знак: К82
Опис документа
6254. Дажин, В.
Этот учебник ждали: К выходу 4-го издания учебника для вузов "Техническая эксплуатация автомобилей" // Автомобильный транспорт. – 2002. – №11. – с.31.
Шифр: 629.113  Авторський знак: Д12
Опис документа
6255. Маринина, И.
Разработка новых двигателей // Автомобильный транспорт. – 2002. – №11. – с.59.
Шифр: 629.113  Авторський знак: М26
Опис документа
6256. Криницкий, Е.
Автофургоны и прицепы-2002 // Автомобильный транспорт. – 2002. – №11. – с.10.
Шифр: 629.113  Авторський знак: К82
Опис документа
6257. Криницкий, Е.
Повышение безопасности грузовых автомобилей // Автомобильный транспорт. – 2002. – №11. – с.29.
Шифр: 629.113  Авторський знак: К82
Опис документа
6258. Криницкий, Е.
Второй съезд Евроазиатского транспортного союза // Автомобильный транспорт. – 2002. – №11. – с.2.
Шифр: 629.113  Авторський знак: К82
Опис документа
6259. Институт, газа НАН Украины
Экотехнологии и ресурсосбережение, №1. – Київ : НАН Украины, 2002. – 80с.
Шифр: 502
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6260. Карп, І. М.
Перспективи використання природного газу як моторного палива на автотранспорті України // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2002. – №1. – с.3.
Шифр: 622.691.6  Авторський знак: К26
Опис документа

« 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет