ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6201 - 6220 від загального числа 111640

6201. Мороз А.М.,Савлук М.І.,Пуховкіна М.Ф.,Олексієнко М.Д.та ін.
Банківські операції : Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 476с. – 966-574-328-7.
Шифр: 65.262.1я7  Авторський знак: Б23
Кількість примірників :  8    В наявності :  7
Опис документа
6202. Скомороха, В.
Правосуддя і захист прав людини як реакція на терроризм // Право України. – 2002. – №11. – c.5.
Шифр: 67.9(4Укр.)
Опис документа
6203. Зайчук, О.
Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку // Право України. – 2002. – №11. – c.23.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: З-12
Опис документа
6204. Хіміч, О.
Екологічна безпека як елемент національної безпеки // Право України. – 2002. – №11. – c.44.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: Х11
Опис документа
6205. Кравчук, С.
Основні причини поглиблення економічної злочинності в Україні // Право України. – 2002. – №11. – c.54.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К78
Опис документа
6206. Коташевський, О.
Окремі недоліки нового Кримінального кодексу України // Право України. – 2002. – №11. – c.97.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К73
Опис документа
6207. Зелена, О.
Поняття юридичної відповідальності: окреми проблеми // Право України. – 2002. – №11. – c.97.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: З-48
Опис документа
6208. Фединяк, Г.
Міжнародне приватне право України: деяки аспекти // Право України. – 2002. – №11. – c.141.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Ф32
Опис документа
6209. Добрянський, С.
Хартія основних прав Європейського Союзу: причини прийняття та значення // Право України. – 2002. – №11. – c.147.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Д56
Опис документа
6210. Кибернетика и системный анализ, №5. – Москва : НАН Украины, 2002. – 192 с.
Шифр: 519.7
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6211. Летичевский, А. А.
Переписывающая машина и оптимизация стратегий переписывания термов // Кибернетика и системный анализ. – 2002. – №5. – с.3.
Шифр: 623/518.3  Авторський знак: Л52
Опис документа
6212. Сейфуллин, Т. Р.
Вычисление определителя, присоединённой матрицы и характеристического полинома без деления // Кибернетика и системный анализ. – 2002. – №5. – с.18.
Шифр: 512  Авторський знак: С28
Опис документа
6213. Панин, В. М.
Нелокальный метод Ньютона для задач выпуклой оптимизации и монотонных вариационных неравенств // Кибернетика и системный анализ. – 2002. – №5. – с.43.
Шифр: 519.8  Авторський знак: П16
Опис документа
6214. Уолш, К.
Ключові фінансові показники : Аналіз та управління розвитком підприємства. – К. : Наукова думка, 2001. – 367с. – 966-520-010-0.
Шифр: 65.290-93  Авторський знак: У63
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6215. Гіл, Ч.
Міжнародний бізнес : Конкуренція на глобальному ринку. – К. : Основи, 2001. – 856с. – 966-500-072-1.
Шифр: 339.9  Авторський знак: Г47
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6216. Пальчевський, Б. О.
Дослідження технологічних систем (моделювання, проектування, оптимізація) : Навч. посібник. – Львів : Світ, 2001. – 232с. – 966-603-137-Х.
Шифр: 658.51(07)  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  14    В наявності :  10
Опис документа
6217. Данилин, Ю. М.
Линеаризация и штрафные функции // Кибернетика и системный анализ. – 2002. – №5. – с.65.
Шифр: 519.853  Авторський знак: Д18
Опис документа
6218. Гаращенко, Ф. Г.
Анализ оптимальных свойств практической устойчивости динамических систем // Кибернетика и системный анализ. – 2002. – №5. – с.79.
Шифр: 517.925  Авторський знак: Г20
Опис документа
6219. Чикрий, Г. Ц.
О позиционном управлении в интегро-дифференциальных играх сближения // Кибернетика и системный анализ. – 2002. – №5. – с.100.
Шифр: 519.8  Авторський знак: Ч-60
Опис документа
6220. Химич, А. Н.
О полной погрешности расчёта линейных математических моделей итерационными методами // Кибернетика и системный анализ. – 2002. – №5. – с.132.
Шифр: 519.8  Авторський знак: Х46
Опис документа

« 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет