ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6101 - 6120 від загального числа 121953

6101. Промислова власність. №7. Кн.1 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2002. – К. : Промислова власність, 2002. – 8.2.1.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6102. Промислова власність. №9.Кн.1. – К. : Промислова власність, 2002. – 8.2.1.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Опис документа
6103. Промислова власність. №8. Кн.1 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2002. – К. : Промислова власність, 2002. – 8.2.1.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6104. Промислова власність. №9. Кн.1 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2002. – К. : Промислова власність, 2002. – 8.2.1.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6105. Хокинс, Дж. М.
The Oxford Dictionary of the English Language = Оксфордский толковый словарь английского языка: 40 000 слов. – М. : АСТ-Астрель, 2001. – 832с. – 5-17-004550-6.
Шифр: 811.111(03)  Авторський знак: Х68
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6106. Пустовіт Л.О.,Скопненко О.І.,Сюта Г.М.,Цимбалюк Т.В.
Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень. – К. : Довіра, 2000. – 1018с. – 966-507-049-5.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6107. Великий англо-український словник 120 000 слів. – Донецьк : Сталкер, 2002. – 1152с. – 966-596-977-3.
Шифр: 811.111(03)  Авторський знак: В27
Кількість примірників :  1
Опис документа
6108. Англо-український словник : Близько 120 000 слів. Т.1 : А-М. – К. : Освіта, 1996. – 752с. – 5-330-03081-1.
Шифр: 811.111(03)  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
6109. Англо-український словник : Близько 120 000 слів. Т.2 : N-Z. – К. : Освіта, 1996. – 712с. – 5-330-03081-1.
Шифр: 811.111(03)  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
6110. Большой англо-русский словарь. – 2-е изд., исправ. и доп. – М. : АСТ, 2000. – 1168с. – 5-17-001424-4.
Шифр: 811.111(03)  Авторський знак: Б79
Кількість примірників :  1
Опис документа
6111. Большой русско-английский словарь. – М. : АСТ, 2000. – 1088с. – 5-17-001779-0.
Шифр: 811.111(03)  Авторський знак: Б79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6112. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 17 000 слів. – К. : Перун, 2002. – 1440с. – 966-569-013-2.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: В27
Кількість примірників :  1
Опис документа
6113. Бурячок А.А.,Гнатюк Г.М.,Головащук С.І.,Горюшина Г.Н.,Лозова Н.Є.та ін.
Словник синонімів української мови. В 2-х т. Т. 1 : А - Н. – К. : Наукова думка, 2001. – 1026 с. – 966-00-0662-4.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6114. Бурячок А.А.,Гнатюк Г.М.,Головащук С.І.,Горюшина Г.Н.,Лозова Н.Є.та ін.
Словник синонімів української мови. В 2-х т. Т. 2 : О - Я. – К. : Наукова думка, 2001. – 956с. – 966-00-0663-2.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6115. Гейченко В.В.,Завірюхіна В.М.,Зеленюк О.О.,Коломієць В.Г.,Кратко М.І.та ін.
Російсько-український словник наукової термінології : Математика. Фізика. Техніка. Наука про Землю та Космос. – К. : Наукова думка, 1998. – 892с. – 5-12-004273-2.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: Р75
Кількість примірників :  7    В наявності :  4
Опис документа
6116. Український орфографічний словник: Орфоргафічний словник української мови. Близько 143 000 слів. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Довіра, 2002. – 1006с. – 966-507-131-9.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6117. Новітній українсько-російський словник. Близько 60 000 слів. – Харків : Прапор, 2002. – 1085 с. – 966-7880-35-4.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: Н73
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6118. Пустовалова, Л. М.
Практикум по биохимии : Учебно-метод. пос. – Р-н-Д. : Феникс, 1999. – 544с. – 5-222-00829-0.
Шифр: 577(07)  Авторський знак: П89
Кількість примірників :  1
Опис документа
6119. Явоненко, О. Ф.
Біохімія : Підручник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 380с. – 966-680-039-Х.
Шифр: 577(07)  Авторський знак: Я22
Кількість примірників :  16    В наявності :  14
Опис документа
6120. Равська Н.С.,Родін П.Р.,Мельничук П.П.,Солодкий В.І.,Родін Р.П.
Різальний інструмент : Лабораторний практикум. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 298с. – 966-683-048-5.
Шифр: 621.9.02(07)  Авторський знак: Р49
Кількість примірників :  110    В наявності :  109
Опис документа

« 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет