ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6101 - 6120 від загального числа 111151

6101. Кабушкин, Н. И.
Основы менеджмента : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Экономопресс, 1998. – 284с. – 985-6479-03-7.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: К12
Кількість примірників :  16    В наявності :  16
Опис документа
6102. Фінансове право (За законодавством України). – К. : Вентурі, 1995. – 272с. – 5-7707-8061-4.
Шифр: 67.402я7  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  7    В наявності :  6
Опис документа
6103. Карпенко, Д. О.
Трудове право України : Курс лекцій. – К. : МАУП, 1999. – 192с. – 966-7312-73-9.
Шифр: 67.405я7  Авторський знак: К21
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
6104. Цал-Цалко, Ю. С.
Економіка підприємства : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 388с. – 966--7570-25-8.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: Ц12
Кількість примірників :  103    В наявності :  95
Опис документа
6105. Цал-Цалко, Ю. С.
Бухгалтерський звіт підприємства та його аналіз : Навчальний посібник. – Ж : ЖІТІ, 1998. – 200с. – 5-7763-2367-3.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Ц12
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6106. Александрова, М. М.
Гроші. Фінанси. Кредит : навч.-метод. посібник. В 2-х ч., Ч.1. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 224с.
Шифр: 65.26я7  Авторський знак: А46
Кількість примірників :  147    В наявності :  146
Опис документа /ftextslocal/maslova_groshi_p1.pdf
6107. Калінін, Ю. А.
Релігієзнавство : підручник. – 6-те вид., доопрац. – К. : Наукова думка, 2002. – 339с. – 966-00-0020-0.
Шифр: 86.2я7  Авторський знак: К17
Кількість примірників :  60    В наявності :  59
Опис документа
6108. Гальчинський, А. С.
Основи економічних знань : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вищ. шк., 2002. – 543 с. – 966-642-088-0.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Г17
Кількість примірників :  51    В наявності :  51
Опис документа
6109. Юхименко, П. І.
Історія економічних учень : Навч. посібник. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2002. – 514с. – 966-7767-43-4. – Вища освіта ХХI століття.
Шифр: 65.02я7  Авторський знак: Ю94
Кількість примірників :  120    В наявності :  118
Опис документа
6110. Жеребкін, В. Є.
Логіка : Підручник. – 5-те вид., стереотип. – К. : Знання, 2002. – 255с. – 966-620-119-4.
Шифр: 87.4я7  Авторський знак: Ж59
Кількість примірників :  30    В наявності :  30
Опис документа
6111. Браткевич В.В.,Бутов М.В.,Золотарьова І.О.,Климнюк В.Є.,Коврижних І.П.,Молчанов В.П.та ін.
Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : Підручник. – К. : Академія, 2002. – 704с. – 966-580-135-Х.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: І-74
Кількість примірників :  43    В наявності :  41
Опис документа
6112. Международный, научно-учебный центр информационных технологий и систем
Управляющие системы и машины, №3/4 (179/180) : Телематика и непрерывное обучение. – Київ : НАН Украины, 2002. – с.128.
Шифр: 681.3
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6113. Ущаповський, Ю.
Еволюція теорії цінності в українській економічній думці (від давнини до початку ХХ століття) : наукове видання. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 268с. – 966-613-157-9.
Шифр: 65.02(4Укр)  Авторський знак: У93
Кількість примірників :  45    В наявності :  45
Опис документа
6114. Долгілевич, М. Й.
Практикум з метеорології та кліматології : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 201с. – 966-683-020-5.
Шифр: 551.5(07)  Авторський знак: Д64
Кількість примірників :  235    В наявності :  233
Опис документа
6115. Клименко, Л. П.
Техноекологія : Посібник. – Одеса : Екопрінт, 2000. – 542с. – 966-572-177-1.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: К49
Кількість примірників :  6    В наявності :  5
Опис документа
6116. Займовский, С. Г.
Краткий англо-русский и русско-английский словарь. – М. : Русский язык, 1989. – 464с. – 5-200-00716-Х.
Шифр: 81.2(4Англ)я2  Авторський знак: З-17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6117. Англо-русский. Русско-английский словарь : 53000 слов. – Кишинев : Гана, 1993. – 640с. – 5-85886-056-7.
Шифр: 81.2(4Англ)я2  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6118. Бондаренко, В. Г.
RC генераторы синусоидальных колебаний. – М. : Связь, 1976. – 208с.
Шифр: 621.373  Авторський знак: Б81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6119. Дарков, А. В.
Сопротивление материалов : Учебник. – М. : Высшая школа, 1965. – 762с.
Шифр: 620.17(07)  Авторський знак: Д20
Кількість примірників :  13    В наявності :  13
Опис документа
6120. Зуев, Е. А.
Программирование на языке Turbo Pascal 6.0, 7.0. – М. : Веста, Радио и связь, 1993. – 384с. – 5-256-01218-5.
Шифр: 004.43  Авторський знак: З 91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет