ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6421 - 6440 від загального числа 111183

6421. Гісем, О.
Всесвітня історія. Завдання для тематичного оцінювання знань. 9 клас. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2002. – 56с. – 966-7437-89-2.
Шифр: 63.3(0)я7  Авторський знак: Г46
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6422. Гісем, О.
Історія України. Завдання для тематичного оцінювання знань. 10 клас. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2002. – 48с. – 966-7520-70 -6.
Шифр: 63.3(4Укр)я7  Авторський знак: Г46
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6423. Гісем, О.
Правознавство. Завдання для тематичного оцінювання знань. 9 клас. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2002. – 80с. – 966-692-004-2.
Шифр: 67я7  Авторський знак: Г46
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6424. Бобровский, В. А.
Электродиффузионный износ инструмента. – М. : Машиностроение, 1970. – 202с.
Шифр: 621.9.02  Авторський знак: Б72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6425. Ясногородский, В. Г.
Электротерапия. – М. : Медицина, 1987. – 240с.
Шифр: 615.8  Авторський знак: Я82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6426. Столпнер, Е. Б.
Пособие для персонала газифицированных котельных. – Л. : Недра, 1979. – 303с.
Шифр: 696  Авторський знак: С81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6427. Баранов, П. Н.
Геммология: диагностика, дизайн, обработка, оценка самоцветов : Учебник. – Днепропетровск : Металл, 2002. – 208с. – 966-96207-0-8.
Шифр: 549(07)  Авторський знак: Б24
Кількість примірників :  26    В наявності :  25
Опис документа
6428. Ротштейн, А. П.
Проектирование бездефектных человеко-машинных технологий. – К. : Техника, 1992. – 180с. – 5-335-00365.
Шифр: 004.5  Авторський знак: Р79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6429. Васильев, Ф. П.
Численные методы решения экстремальных задач : учеб. пособие. – М. : Наука, 1988. – 552с. – 5-02-013796-0.
Шифр: 519.6(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6430. Мантуров О.В.,Солнцев Ю.К.,Соркін Ю.І.,Федін М.Г.
Математика в поняттях, означеннях і термінах : В 2-х ч., Ч.1. – К. : Рад. школа, 1986. – 383с.
Шифр: 51  Авторський знак: М33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6431. Словник. Англійсько- український. Українсько-англійський. – Ірпінь : Перун, 1994. – 464с. – 5-7707-6407-4.
Шифр: 81.2(4Англ)я2  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  4    В наявності :  3
Опис документа
6432. Петров, И. В.
Обслуживание гидравлических и пневматических приводов дорожно-строительных машин. – М. : Транспорт, 1985. – 168с.
Шифр: 625  Авторський знак: П29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6433. Пустовойт, П. Г.
Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" : Комментарий: Книга для учителя. – М. : Просвещение, 1991. – 191с. – 5-09-003243-2.
Шифр: 83(Рос)  Авторський знак: П89
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6434. Будаговська С.М.,Кілієвич О.І.,Луніна І.О.,Пахомова Т.М.,Романюк О.П.
Мікроекономіка і макроекономіка : Підручник. – 2-е вид. – К. : Основи, 2001. – 517с. – 966-500-096-6.
Шифр: 65.012.1я7  Авторський знак: М59
Кількість примірників :  13    В наявності :  13
Опис документа
6435. Мочерний С.В.,Єрохін С.А.,Каніщенко Л.О.,Синишин І.М.,Устенко О.А.
Основи економічної теорії : посібник. – К. : Академія, 2002. – 472с. – 966-580-111-2.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  18    В наявності :  18
Опис документа
6436. Панчишин, С.
Макроекономіка: Тести і задачі. – К : Либідь, 2002. – 216с. – 966-06-0246-4.
Шифр: 65.012.2я7  Авторський знак: П16
Кількість примірників :  21    В наявності :  21
Опис документа
6437. Панчишин, С. М.
Макроекономіка : навч. посібник. – 2-е вид., стереотип. – К : Либідь, 2002. – 616с. – 966-06-0244-8.
Шифр: 65.012.2я7  Авторський знак: П16
Кількість примірників :  93    В наявності :  91
Опис документа
6438. Дідківська, Л. І.
Державне регулювання економіки : навч посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Пресс, 2002. – 214с. – 966-7767-56-6.
Шифр: 65.012.2я7  Авторський знак: Д44
Кількість примірників :  46    В наявності :  46
Опис документа
6439. Чистов, С. М.
Державне регулювання економіки : Навч.-метод. пос. – К. : КНЕУ, 2002. – 208с. – 966-574-338-4.
Шифр: 65.012.2я7  Авторський знак: Ч-66
Кількість примірників :  48    В наявності :  46
Опис документа
6440. Тарасова, В. В.
Методи екологічних досліджень : Навч. посіб., В 3-х ч. Ч.2. : Методи екологічних досліджень. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 262с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Т19
Кількість примірників :  178    В наявності :  177
Опис документа

« 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет