ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6221 - 6240 від загального числа 111087

6221. Протасов, Ю. С.
Компьютерное моделирование термодинамических, оптических и транспортных характеристик рабочих веществ энергетических установок высокой плотности мощности. // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №5. – с.53.
Шифр: 533.9  Авторський знак: П83
Опис документа
6222. Алёшин, Н. П.
Создание новых технологий и оборудования неразрушающего контроля материалов и изделий // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №5. – с.60.
Шифр: 621.01  Авторський знак: А45
Опис документа
6223. Шашурин, В. Д.
Структурная схема формирования эксплуатационных показателей детали при механической обработке // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №5. – с.66.
Шифр: 621.90  Авторський знак: Ш12
Опис документа
6224. Крутов, А. В.
Формообразующие кривые обтекателей // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №5. – с.78.
Шифр: 531.1  Авторський знак: К84
Опис документа
6225. Кредісов А.І.,Березовенко С.М.,Биков Г.М.,Волошин В.В.та ін.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : ВІРА-Р, 2002. – 552с. – 966-7807-10-Х.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: У66
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
6226. Международный менеджмент : Учебник. – СПб. : Питер, 2002. – 576с. – 5-318-00222-6.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: М93
Кількість примірників :  24    В наявності :  23
Опис документа
6227. Шейко, В. М.
Організація та методика науково-дослідницькоЇ діяльності : підручник. – 2-ге вид., перероб., і доп. – К. : Знання-Прес, 2002. – 295с. – 966-7767-37-Х.
Шифр: 001(07)  Авторський знак: Ш36
Кількість примірників :  4    В наявності :  3
Опис документа
6228. Ендовицкий, Д. А.
Практикум по инвестиционному анализу : учеб. пособие. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 240с. – 5-279-02341-8.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: Е62
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
6229. Кабаченко, Т. С.
Психология управления : учеб. пособие. – М. : Педагогическое общество России, 2001. – 384с. – 5-93134-006.
Шифр: 88я7  Авторський знак: К12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6230. Вересов, Н. Н.
Психология управления : учеб. пособие. – М. : Московский психолого-социальный ин-т, 2001. – 224с. – 5-89502-263-4.
Шифр: 88я7  Авторський знак: В31
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6231. Машков, В. Н.
Психология управления : учеб. пособие. – 2-е изд. – СПб. : Из-во Михайлова В.А., 2002. – 254с. – 5-8016-0149-Х.
Шифр: 88я7  Авторський знак: М38
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6232. Науково-технічна інформація : Науково-практичний інформаційний журнал. – К. : УкрІНТЕІ, 2002. –, 1999-. – ( 6 на рік).
Шифр: 73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6233. Науково-технічна інформація, №3. – К. : УкрІНТЕІ, 2002. – 68с.
Шифр: 73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6234. Осовська, Г. В.
Комунікації в менеджменті : курс лекцій. – Ж. : ЖІТІ, 1999. – 336 с.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: О-72
Кількість примірників :  104    В наявності :  104
Опис документа
6235. Кваснюк, Б. Е.
Сучасна парадигма державного регулювання економіки // Науково-технічна інформація. – 2002. – №3. – с.3.
Шифр: 73  Авторський знак: К32
Опис документа
6236. Щербина, О. В.
Вплив інтеграційних процесів на торгівельне співробітництво в країнах СНД // Науково-технічна інформація. – 2002. – №3. – с.8.
Шифр: 65.5  Авторський знак: Щ64
Опис документа
6237. Товкес, Е. Н.
Основні етапи розвитку наукової думки у сфері проектного аналізу // Науково-технічна інформація. – 2002. – №3. – с.13.
Шифр: 73  Авторський знак: Т50
Опис документа
6238. Осовська, Г. В.
Управління трудовими ресурсами : навч. плсібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 304с. – 966-7570-46-0.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: О-72
Кількість примірників :  99    В наявності :  99
Опис документа
6239. Суперсон, В. І.
Інформаційне і аналітичне забезпечення системи моніторінгу // Науково-технічна інформація. – 2002. – №3. – с.18.
Шифр: 73  Авторський знак: С89
Опис документа
6240. Пархоменко, В. Д.
Підходи до формування і використання національних інформаційних ресурсів науково-технічної діяльності // Науково-технічна інформація. – 2002. – №3. – с.3.
Шифр: 73  Авторський знак: П18
Опис документа

« 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет