ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6181 - 6200 від загального числа 111579

6181. Желєзна, А. О.
Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань : Навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 616с. – 966-683-049.
Шифр: 006(07)  Авторський знак: Ж51
Кількість примірників :  132    В наявності :  119
Опис документа
6182. Василюк, Г. Д.
Теоретичні основи теплотехніки : Навч. посіб. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 240с.
Шифр: 621.1(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  264    В наявності :  258
Опис документа
6183. Тарасова, В. В.
Методи екологічних досліджень : Навч. посіб., Ч.1 : Інформаційні характеристики про середовище. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 306с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Т19
Кількість примірників :  179    В наявності :  178
Опис документа
6184. Курносова, Н. О.
Англійська для бухгалтерів : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 172с.
Шифр: 81.2(4Англ)я7  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  269    В наявності :  266
Опис документа /ftextslocal/english for accountants.pdf
6185. Малюга Н.М.,Задорожний З.В.,Барановська Т.В.,Давидюк Т.В.,Петренко Н.І.
Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво : зб. задач і вправ. – Ж. : ПП "Рута", 2001. – 288с. – 966-7570-76-2.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: О-16
Кількість примірників :  294    В наявності :  293
Опис документа
6186. Бутинець Ф.Ф.,Бардаш С.В.,Малюга Н.М.,Петренко Н.І.
Контроль і ревізія : підручник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 512с. – 966-7570-44-4.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  469    В наявності :  466
Опис документа
6187. Бакка, М. Т.
Геометризація родовищ корисних копалин : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 180с.
Шифр: 622.14(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  145    В наявності :  142
Опис документа
6188. Васюренко, О. В.
Банківські операції : навч. посібник. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2002. – 255с. – 966-620-123-2.
Шифр: 65.262.1я7  Авторський знак: В20
Кількість примірників :  19    В наявності :  18
Опис документа
6189. АО, "Нептун"
Технология и конструирование в электронной аппаратуре, №4-5. – Одесса : АО "Нептун", 2002. – 64 с.
Шифр: 621.396.6
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6190. Трубицин, Ю. В.
Производство оптоволоконных материалов и полупроводниковых соединений на Украине // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.3.
Шифр: 621.391.029  Авторський знак: Т77
Опис документа
6191. Емельянов, В. А.
Приборное обеспечение моделирования работы сложных радиоэлектронных устройств // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.8.
Шифр: 621.3.049  Авторський знак: Е60
Опис документа
6192. Примиский, В. Ф.
Экоинформационный комплекс контроля транспортных средств // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.24.
Шифр: 543.271  Авторський знак: П75
Опис документа
6193. Невлюдов, И. Ш.
Методика автоматизированного проектирования технологических процессов // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.29.
Шифр: 62-50  Авторський знак: Н40
Опис документа
6194. Кренделев, А. Е.
Технологические средства изготовления микрополосковых линий для ГИС КВЧ-диапазона // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.34.
Шифр: 621.385.69  Авторський знак: К79
Опис документа
6195. Васильев, В. А.
Методы уменьшения температурной погрешностидатчиков давления // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.50.
Шифр: 531.7.08  Авторський знак: В19
Опис документа
6196. Дмитриев, М. В.
Степенная связь параметров композиционного материала и его компонентов // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.58.
Шифр: 621.37/39  Авторський знак: Д53
Опис документа
6197. Маркетинг : конспект лекций. – М. : ПРИОР, 2001. – 160с. – 5-7990-0645-3.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: М27
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6198. Шмидт, Р. А.
Финансовые аспекты маркетинга : Учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 527с. – 5-238-00110-Х.
Шифр: 65.290-93я7  Авторський знак: Ш73
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6199. Тиркало Р.І.,Гуцал І.С.,Чайковський Я.І.,Андрушків Т.І.,Галапуп Н.Д.
Банківська справа : Навч. посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 314с. – 966-7952-00-2.
Шифр: 65.262.1я7  Авторський знак: Б23
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
6200. Мороз А.М.,Савлук М.І.,Пуховкіна М.Ф.,Олексієнко М.Д.та ін.
Банківські операції : Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 476с. – 966-574-328-7.
Шифр: 65.262.1я7  Авторський знак: Б23
Кількість примірників :  8    В наявності :  7
Опис документа

« 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет