ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6041 - 6060 від загального числа 111640

6041. Бутинець, Ф. Ф.
Управлінський облік. Збірник задач і вправ : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 1998. – 232с. – 5-7763-2461-0.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Б93
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6042. Прокопенко, В. Г.
Генератор хаотческих колебаний с отрицательной индуктивностью // Радиотехника и электроника. – 2002. – т.47. – №10. – с.1240.
Шифр: 621.372.011.7  Авторський знак: П78
Опис документа
6043. Тарасов, М. А.
Анализ шумов сверхпроводниковых болометров на горячих электпронах // Радиотехника и электроника. – 2002. – т.47. – №10. – с.1251.
Шифр: 537.312.62  Авторський знак: Т19
Опис документа
6044. Воробъёв, М. Ю.
Оценка возможности создания пакетированного клистрона с выходной мощностью 5 МВт, работающего в 3-сантиметровом диапазоне и предназначенного для питания ускорителей // Радиотехника и электроника. – 2002. – т.47. – №10. – с.1263.
Шифр: 621.385.6  Авторський знак: В75
Опис документа
6045. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства : практикум: в 2-х ч., Ч.1 : Особливості бухгалтерського обліку на торговельних підпрємсттвах. – Ж. : ЖІТІ, 1999. – 156с.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Б94
Кількість примірників :  79    В наявності :  79
Опис документа
6046. Бутинець, Ф. Ф.
Економічний аналіз. Практикум : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 416с. – 966-7570-37-1.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: Б93
Кількість примірників :  239    В наявності :  232
Опис документа
6047. Бутинець, Ф. Ф.
Бухгалтерський управлінський облік : курс лекцій: навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 448с. – 5-7570-11-8.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Б93
Кількість примірників :  446    В наявності :  442
Опис документа
6048. Бутинець, Ф. Ф.
Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденції рахунків, звітність : навч. посібник. – 2-ге вид. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 480с. – 966-7570-14-2.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Б93
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6049. Бланк, И. А.
Управление денежными потоками. – К. : Ника-Центр, Эльга, 2002. – 736с. – 966-521-150-1.
Шифр: 65.290-93  Авторський знак: Б68
Кількість примірників :  10    В наявності :  8
Опис документа
6050. Бланк, И. А.
Управление использованием капитала. – К. : Ника-Центр, Эльга, 2000. – 656с. – 966-521-071-8.
Шифр: 65.290-93  Авторський знак: Б68
Кількість примірників :  10    В наявності :  8
Опис документа
6051. Бланк, И. А.
Управление формированием капитала. – К. : Ника-Центр, Эльга, 2000. – 512с. – 966-521-066-1.
Шифр: 65.290-93  Авторський знак: Б68
Кількість примірників :  11    В наявності :  9
Опис документа
6052. Бланк, И. А.
Управление активами. – К. : Ника-Центр, Эльга, 2000. – 720с. – 966-521-066-1.
Шифр: 65.290-93  Авторський знак: Б68
Кількість примірників :  6    В наявності :  4
Опис документа
6053. Щербина, В. С.
Господарське право : навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 392с. – 966-667-022-4.
Шифр: 67.404я7  Авторський знак: Щ64
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
6054. Саніахметова, Н. О.
Підприємницьке право : Навч. посіб. – К. : А.С.К., 2001. – 704с. – 966-539-290.
Шифр: 67.404я7  Авторський знак: С13
Кількість примірників :  24    В наявності :  23
Опис документа
6055. Дмитренко, І. А.
Екологічне право України : Підручник. – 2-тє вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – 966-7784-84-3.
Шифр: 67.407я7  Авторський знак: Д53
Кількість примірників :  20    В наявності :  20
Опис документа
6056. Янковский, К.
Организация инвестиционной и инновационной деятельности : Учеб. пособие. – СПб. : Питер, 2001. – 448с. – 5-318-00608-6.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: Я60
Кількість примірників :  48    В наявності :  44
Опис документа
6057. Машиностроение. Известия вузов, №5. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 80 с.
Шифр: 621
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6058. Максименко, А. А.
Особенность расчётов на контактную прочность условно-неподвижных соединений при динамическом нагружении ( на примере резьбового соединения) // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №5. – с.3.
Шифр: 621.891.(048)  Авторський знак: М17
Опис документа
6059. Дячун, О. В.
Організація, нормування та оплата праці : навч. посібник. – Львів : Афіша, 2001. – 220с. – 966-95063-76-6.
Шифр: 65.24я7  Авторський знак: Д99
Кількість примірників :  45    В наявності :  44
Опис документа
6060. Третьяков, В. М.
Определение реакций в кинематических парах механизма методом виртуальных перемещений // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №5. – с.6.
Шифр: 621.01  Авторський знак: Т66
Опис документа

« 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет