ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6361 - 6380 від загального числа 111334

6361. Титова, Н.
Новий земельний кодекс України: позитивні та негативні аспекти // Право України. – 2002. – №4. – с.70.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Т45
Опис документа
6362. Сташків, Б.
Принципи права соціального забезпечення // Право України. – 2002. – №4. – с.84.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: С77
Опис документа
6363. Новохатська, Я.
Щодо правової природи шлюбу // Право України. – 2002. – №4. – с.131.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Н74
Опис документа
6364. Майстренко, О.
Інтернет: законодавче регулювання // Право України. – 2002. – №4. – с.139.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: М12
Опис документа
6365. Полешко, А.
Міжнародні партнерські стосунки між вищими навчальними закладами // Право України. – 2002. – №4. – с.162.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: П49
Опис документа
6366. Бакка, М. Т.
Відкриті гірничі роботи у складних умовах : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 215с.
Шифр: 622.27(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  267    В наявності :  266
Опис документа
6367. Маслова, С. О.
Фінансовий ринок. Теорія і практика : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 415с. – 966-683-057-4.
Шифр: 65.262я7  Авторський знак: М31
Кількість примірників :  223    В наявності :  220
Опис документа
6368. Костицький, В.
Право як цілісність // Право України. – 2002. – №2. – с.8.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К72
Опис документа
6369. Куц, Г.
Застування норм Європейської конвенції та прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України // Право України. – 2002. – №2. – с.18.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К88
Опис документа
6370. Струтынский, А. В.
Эхокардиограмма: анализ и интерпретация : Учебное пособие. – М. : МЕДпресс-информ, 2001. – 208с. – 5-901712-01-3.
Шифр: 615.8  Авторський знак: С87
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6371. Перевалов В.С.,Доброборский Г.А.,Лянсберг Л.М.,Рачек В.М.,Сагалова Р.В.,Фальк И.Н.
Сборник задач по теоретической механике на примерах из горной техники и технологии : Учебное пособие. – 2-е изд., стереотип. – М. : Изд-во МГГУ, 2001. – 217с. – 5-7418-0004-1.
Шифр: 531(07)  Авторський знак: С23
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
6372. Корнеев, Ю. А.
Медицинская и биологическая физика : учеб. пособие. – М. : Медицинская книга, 2001. – 250с. – 5-86093-086-0.
Шифр: 577(07)  Авторський знак: К67
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
6373. Боголюбов В.М.,Васильева М.Ф.,Воробьев М.Г.,Довганюк А.П.,Ерохина Г.А.и др.
Техника и методики физиотерапевтических процедур : Справочник. – 2-е изд., перераб. – М. : Губернская медицина, 2002. – 408с. – 5-8376-0050-7.
Шифр: 615.8(03)  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
6374. Солонінко, К. С.
Економічна теорія : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 346с.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: С60
Кількість примірників :  218    В наявності :  217
Опис документа
6375. Лазеры в клинической медицине : Руководство для врачей. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1996. – 432с. – 5-225-00974-3.
Шифр: 615.8  Авторський знак: Л17
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6376. Селіванов, А.
Адміністація податків: нові пролблеми в адміністративному та фінансовому праві Україні // Право України. – 2002. – №2. – с.34.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: С29
Опис документа
6377. Зотов, Д. Д.
Современные методы функциональной диагностики в кардиологии: вопросы и ответы. – СПб. : ФОЛИАНТ, 2002. – 118с. – 5-93929-049-3.
Шифр: 615.8  Авторський знак: З-88
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
6378. Андрущенко, І.
Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів // Право України. – 2002. – №2. – с.47.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: А66
Опис документа
6379. Сташків, Б.
Норми права соціального забезпечення // Право України. – 2002. – №2. – с.74.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: С77
Опис документа
6380. Шем"яков, О.
Правова охорона надр: поняття та проблеми // Право України. – 2002. – №2. – с.111.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Ш46
Опис документа

« 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет