ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6381 - 6400 від загального числа 121962

6381. Немов, Р. С.
Практическая психология : Познание себя. Влияние на людей: Пособие. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 320с. – 5-691-00074-8.
Шифр: 159.9(07)  Авторський знак: Н50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6382. Законодавство України про працю : Зб. нормат. актів: У 3-х кн. Кн.1 : Загальні положення. Зайнятість та працевлаштування громадян. Трудовий дововір. Підготовка та підвищення кваліфікації працівників. – К. : Істина, 1999. – 704с. – 966-7613-00-3.
Шифр: 349.2(477)  Авторський знак: З-19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6383. Законодавство України про працю : Зб-к нормат. актів: У 3-х кн. Кн.2 : Робочий час. Час відпочинку. Оплата праці. Гарантійні та компенсаційні виплати. – К. : Істина, 1999. – 704с. – 966-7613-01-1.
Шифр: 349.2(477)  Авторський знак: З-19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6384. Законодавство України про працю : зб-к нормат. актів: У 3-х кн. Кн.3 : Охорона праці. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників. Трудові спори. Нагляд і контроль за додержанням. – К. : Істина, 1999. – 704с. – 966-7613-02-Х.
Шифр: 349.2(477)  Авторський знак: З-19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6385. Козик, В. В.
Міжнародні економічні відносини : Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2002. – 406с. – 966-7767-53-1.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: К59
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6386. Юхименко, П. І.
Історія економічних учень : навч. посібник. – К. : Знання-Прес, 2001. – 514с. – 966-7767-01-9. – Вища освіта ХХI століття.
Шифр: 330.8(07)  Авторський знак: Ю94
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
6387. Воробьёв Н.В.,Горбунов В.Л.,Горячев А.В.,Горовой В.Р.,Костин А.Е.
Микропроцессоры : Учебник: В 3-х кн. Кн. 3 : Средства откладки, лабораторный практикум и задачник. – М. : Высшая школа, 1986. – 351с.
Шифр: 004.3107)  Авторський знак: М59
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
6388. Прикладная механика. 38 (48), №10. – Київ : ТОО "А.С.К.", 2002. – 144 с.
Шифр: 531
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6389. Ачеркан Н.С.,Гаврюшин А.А.,Ермаков В.В.,Игнатьев Н.В.,Какойло А.А.
Металлорежущие станки : монография: В 2-х т. Т. 2 : Металлорежущие станки. – 2-е изд., перераб. – М. : Машиностроение, 1965. – 628 с.
Шифр: 621.9  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6390. Тамуж, В. П.
О взаимодействии макротрещины с микродефектами // Прикладная механика. – 2002. – 38 (48). – №10. – с.3.
Шифр: 539.375  Авторський знак: Т17
Опис документа
6391. Прикладная механика. 38 (48), №11. – Київ : ТОО "А.С.К.", 2002. – 144 с.
Шифр: 531
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6392. Акбаров, С. Д.
Континуальные подходы в механике искривлённых композитов и связанные с ними проблемы элементов // Прикладная механика. – 2002. – 38 (48). – №11. – с.3.
Шифр: 539.3  Авторський знак: А38
Опис документа
6393. Якушев, А. И.
Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : Учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1987. – 352с.
Шифр: 621.753(07)  Авторський знак: Я49
Кількість примірників :  25    В наявності :  24
Опис документа
6394. Фролов К.В.,Попов С.А.,Мусатов А.К.,Лукичев Д.М.,Скворцова Н.А.
Теория механизмов и машин : Учебник. – М. : Высшая школа, 1987. – 496с.
Шифр: 621.01(07)  Авторський знак: Т33
Кількість примірників :  43    В наявності :  43
Опис документа
6395. Головчан, В. Т
Распостранение гармонических волн в волокнистых и пористых упругих материалах с регулярной микроструктурой. // Прикладная механика. – 2002. – 38 (48). – №10. – с.27.
Шифр: 539.3  Авторський знак: Г61
Опис документа
6396. Бабич, Д. В.
Устойчивость цилиндрических оболочек при микроповреждаемости материала. // Прикладная механика. – 2002. – 38 (48). – №10. – с.89.
Шифр: 539.3  Авторський знак: Б12
Опис документа
6397. Коваленко, М. М.
Комп'ютерні віруси і захист інформації : Навчальний посібник. – К. : Наукова думка, 1999. – 269с. – 966-00-0453-2.
Шифр: 004.05(07)  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
6398. Семенюк, Н. П.
О расчетных моделях в задачах устойчивости гофрированых цилиндрических оболочек // Прикладная механика. – 2002. – 38 (48). – №10. – с.99.
Шифр: 539.3  Авторський знак: С30
Опис документа
6399. Горик, А. В.
Аналитическое решение задачи изгиба неоднородного некругового цилиндрического тела. // Прикладная механика. – 2002. – 38 (48). – №10. – с.118.
Шифр: 5393.4  Авторський знак: Г69
Опис документа
6400. Ларин, В. Б.
К вопросу построения модели прыгающего аппарата. // Прикладная механика. – 2002. – 38 (48). – №10. – с.130.
Шифр: 629.78  Авторський знак: Л25
Опис документа

« 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет