ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6121 - 6140 від загального числа 109809

6121. Цивільний процесуальний кодекс України : Із змінами та допвн. за станом на 10 грудня 1996 року. – Харків : Рубікон, 1997. – 384с. – 966-711152-25-1.
Шифр: 67.404  Авторський знак: Ц58
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6122. Котлер, Ф.
Основы маркетинга. – М. : Прогресс, 1990. – 736с.
Шифр: 65.9(7СПО)  Авторський знак: К73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6123. Федосов В.М.,Опарін В.М.,П'ятаченко Г.О.,Буковинський С.А.,Андрущенко В.Л.та ін.
Податкова система України. – К. : Либідь, 1994. – 464с. – 5-325-00480-8.
Шифр: 65.261.4я7  Авторський знак: П44
Кількість примірників :  19    В наявності :  19
Опис документа
6124. Підіпригора О.А.,Боброва Д.В.,Воронова Л.К.,Довгерт А.С.,Кузнєцова Н.С.
Цивільне право : навчально-метод. посібник, Ч.2. – К. : Вентурі, 1996. – 480с. – 966-570-000-6.
Шифр: 67.404я7  Авторський знак: Ц78
Кількість примірників :  20    В наявності :  19
Опис документа
6125. Прауде, В. Ф.
Маркетинг : навч. посібник. – К. : Вища школа, 1994. – 256с. – 5-11-003787-6.
Шифр: 65.290.2я7  Авторський знак: П70
Кількість примірників :  21    В наявності :  21
Опис документа
6126. Філіпенко, А. С. Вергун В. А.
Економіка зарубіжних країн : Підручник. – К. : Либідь, 1996. – 416с. – 5-325-00622-3.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6127. Пилипенко, А. Я.
Господарське право : навч. посібник. – К. : Вентурі, 1996. – 288с. – 5-7707-9282-5.
Шифр: 67.404я7  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  16    В наявності :  16
Опис документа
6128. Евдокимов, Ф. И. Гавва В. М.
Азбука маркетинга : Учебное пособие. – 3-е изд. – Донецк : Сталкер, 1998. – 432с. – 966-7104-95-8.
Шифр: 65.290.2я7  Авторський знак: Е15
Кількість примірників :  21    В наявності :  21
Опис документа
6129. Василик, О. А.
Державні фінанси України : навч. посібник. – К. : Вища школа, 1997. – 383 с. – 5-11-004676-х.
Шифр: 65.261я7  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  24    В наявності :  24
Опис документа
6130. Войчак, А. В.
Маркетинговий менеджмент : підручник. – К. : КНЕУ, 1998. – 268с. – 966-574-050-4.
Шифр: 65.290.2я7  Авторський знак: В65
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
6131. Кабушкин, Н. И.
Основы менеджмента : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ТОО ОСТОЖЬЕ, 1999. – 316с. – 5-8609-5118-3.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: К12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6132. Андрійчук, В.
Менеджмент: прийняття рішень і ризик : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1998. – 316с. – 966-574-051-2.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: А65
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
6133. Кабушкин, Н. И.
Основы менеджмента : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Экономопресс, 1998. – 284с. – 985-6479-03-7.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: К12
Кількість примірників :  16    В наявності :  16
Опис документа
6134. Фінансове право (За законодавством України). – К. : Вентурі, 1995. – 272с. – 5-7707-8061-4.
Шифр: 67.402я7  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  7    В наявності :  6
Опис документа
6135. Карпенко, Д. О.
Трудове право України : Курс лекцій. – К. : МАУП, 1999. – 192с. – 966-7312-73-9.
Шифр: 67.405я7  Авторський знак: К21
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
6136. Цал-Цалко, Ю. С.
Економіка підприємства : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 388с. – 966--7570-25-8.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: Ц12
Кількість примірників :  103    В наявності :  95
Опис документа
6137. Цал-Цалко, Ю. С.
Бухгалтерський звіт підприємства та його аналіз : Навчальний посібник. – Ж : ЖІТІ, 1998. – 200с. – 5-7763-2367-3.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Ц12
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6138. Александрова, М. М.
Гроші. Фінанси. Кредит : навч.-метод. посібник. В 2-х ч., Ч.1. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 224с.
Шифр: 65.26я7  Авторський знак: А46
Кількість примірників :  148    В наявності :  147
Опис документа /ftextslocal/maslova_groshi_p1.pdf
6139. Калінін, Ю. А.
Релігієзнавство : підручник. – 6-те вид., доопрац. – К. : Наукова думка, 2002. – 339с. – 966-00-0020-0.
Шифр: 86.2я7  Авторський знак: К17
Кількість примірників :  60    В наявності :  59
Опис документа
6140. Гальчинський, А. С.
Основи економічних знань : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вищ. шк., 2002. – 543 с. – 966-642-088-0.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Г17
Кількість примірників :  51    В наявності :  51
Опис документа

« 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет