ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17661 - 17680 від загального числа 124577

17661. Жарков, Ю.
Оптимізація критеріїв роботи органів оцінки відповідності з використанням методу Харінгтона. – с.36.
Шифр: 006  Авторський знак: Ж35
Опис документа
17662. Новіков, В.
Аналіз елементів системи якості лабораторії в рамках методу життєвих циклів: Системи управління. – с.48.
Шифр: 006  Авторський знак: Н72
Опис документа
17663. Гудзь, О.
Концептуальні підходи до виробництва косметичної продукції: Безпека життєдіяльності. – с.59.
Шифр: 006  Авторський знак: Г93
Опис документа
17664. Катаєва, С.
Питання безпеки під час сертифікації дитячих іграшок та ігор. – с.66.
Шифр: 006  Авторський знак: К29
Опис документа
17665. Попович М.Г.,Артеменко Л.Ф.,Бурмістенко О.П.,Головко О.О.,Кострицький В.В.
Електричні машини та електропривод побутової техніки : підручник. – К. : Либідь, 2004. – 352с. – 966-06-0336-3.
Шифр: 621.313(07)  Авторський знак: Е50
Кількість примірників :  79    В наявності :  79
Опис документа
17666. Конституційне право України : Хрестоматія: навч. посібник. – К. : Ін Юре, 2004. – 884с. – 966-313-052-0.
Шифр: 342.4(477)(07)  Авторський знак: К65
Кількість примірників :  16    В наявності :  16
Опис документа
17667. Жук, Л. А.
Господарське право : навч. посібник. – К. : Кондор, 2003. – 400с. – 966-7982-16-5.
Шифр: 346.1(07)  Авторський знак: Ж85
Кількість примірників :  37    В наявності :  36
Опис документа
17668. Прищепа, М. М.
Мікроелектроніка : навч. посібник: в 3-х ч. Ч.1 : Елементи мікроелектроніки. – К. : Вища школа, 2004. – 431с. – 966-542-223-9.
Шифр: 621.3.049.77(07)  Авторський знак: П75
Кількість примірників :  69    В наявності :  69
Опис документа
17669. Борисенко, А. А.
Комплексные подмногообразия с экстремальной кривизной // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.7.
Шифр: 514  Авторський знак: Б82
Опис документа
17670. Номировский, Д. А.
Об обобщенной разрешимости линейных систем // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.26.
Шифр: 517  Авторський знак: Н81
Опис документа
17671. Семко, М. М.
Групи з великими системами майже нормальних підгруп // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.33.
Шифр: 519.41/47  Авторський знак: С30
Опис документа
17672. Слободяник М.С.,Улько Н.В.,Бойко К.М.,Самойленко В.М.
Загальна та неорганічна хімія : Практикум: Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 336с. – 966-06-0314-2.
Шифр: 54(07)  Авторський знак: З-14
Кількість примірників :  30    В наявності :  30
Опис документа
17673. Лукьянова, Т. А.
Анализ устойчивости нейронной хопфилдовой системы с неточной матрицей связей // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.46.
Шифр: 517.929
Опис документа
17674. Нестерук, И. Г.
Особливості плоских надзвукових течій з вільними поверхностями // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.50.
Шифр: 532.528  Авторський знак: Н56
Опис документа
17675. Шацький, І. П.
Взаємодія берегів тріщини при сумісному розтязі - згині пластини на пружній основі // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.63.
Шифр: 539.3  Авторський знак: Ш32
Опис документа
17676. Божко, А. Е.
Об основном законе надежности // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.69.
Шифр: 519.95  Авторський знак: Б76
Опис документа
17677. Никитенко, Н. И.
О взаимосвязи между радиационными характеристиками частиц тела и поля теплового излучения // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.100.
Шифр: 530.1  Авторський знак: Н62
Опис документа
17678. Бабаскін А.Ю.,Бошицький Ю.Л.,Венецька М.В.,Єрьоменко Г.В.,Кучеренко І.М.
Цивільне право України : Академічний курс: Підручник: У 2-х т. Т.2 : Особлива частина. – К. : Ін-Юре, 2004. – 408с. – 966-313-008-3.
Шифр: 347(477)(07)  Авторський знак: Ц57
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
17679. Лакомский, В. И.
Аналитическая модель дисперсной системы электропроводного материала // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.109.
Шифр: 669.187
Опис документа
17680. Азімов, О. Т.
Схема блокової структури Товстоліської ділянки (Коростенський плутон) з елементами сучасної геодинаміки за результатами дешифрування матеріалів дистанційного зондування Землі // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.114.
Шифр: 551.243.5  Авторський знак: Б82
Опис документа

« 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет