ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17681 - 17700 від загального числа 124577

17681. Маркова, Н. В.
Исследование влияния профиля атмосферного давления на волны в ограниченном бассейне переменной глубины // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.137.
Шифр: 532.59  Авторський знак: М26
Опис документа
17682. Нападиста, В. Г.
Історія етики в України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 240с. – 966-06-0339-8.
Шифр: 17(477)(09)  Авторський знак: Н27
Кількість примірників :  40    В наявності :  39
Опис документа
17683. Ткаленко, Д. А. та ін.
Електрохімічне трактування аномального "хімічного розчинення" металів у водних розчинах електролітів // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.153.
Шифр: 541.135  Авторський знак: Т48
Опис документа
17684. Олійник, В. Н.
Визначення еквівалентних параметрів поверхні тіла людини при взаємодії з контактним сенсором // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.192.
Шифр: 534.26  Авторський знак: О-53
Опис документа
17685. Табачник, Д.
Історія української дипломатії в особах : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 640с. – 966-06-0330-4.
Шифр: 327(477)(09)  Авторський знак: Т12
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17686. Ніцше, Ф.
Так казав Заратустра. Жадання влади. – К. : Основи, Дніпро, 1993. – 415с. – 5-308-01381-0.
Шифр: 101.9  Авторський знак: Н70
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17687. Захарченко, М. В.
Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) : навч. посібник. – К. : Либідь, 1993. – 336с. – 5-325-00191-4.
Шифр: 316(07)  Авторський знак: З-38
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17688. Єрмоленко, А. М.
Комунікативна практична філософія : підручник. – К. : Лібра, 1999. – 488с. – 966-7035-24-7.
Шифр: 17(07)  Авторський знак: Є74
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17689. Тимченко, А. А.
Основи системного проектування та системного аналізу складних об'єктів : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 272с. – 966-06-0060-7.
Шифр: 681.51(07)  Авторський знак: Т41
Кількість примірників :  49    В наявності :  49
Опис документа
17690. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие, Ч.1. – М. : Маркетинг, 1998. – 248с. – 5-7856-0043.
Шифр: 614.8(07)  Авторський знак: Б40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17691. Газін, В. П.
Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002-роки) : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 624с. – 966-06-0329-0.
Шифр: 94(100)(07)  Авторський знак: Г12
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17692. Ліндсей, Дж.
Коротка історія культури : В 2-х томах. Т.2 : Від доісторичних часів до доби Відродження. – Ж. : Мистецтво, 1995. – 256с. – 5-7715-0730-Х.
Шифр: 930.85(07)  Авторський знак: Л59
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17693. Загиблі на чужині. – К. : Книга пам'яті України, 2003. – 624с. – 966-7605-07-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: З-14
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17694. Колпаков, В. К.
Адміністративне право України : Підручник. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 736с. – 966-7302-88-1.
Шифр: 342.9(477)(07)  Авторський знак: К61
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
17695. Ярошинская, А. А.
Чернобыль. Совершенно секретно. – М. : Другие берега, 1992. – 576с. – 5-7060-0002-6.
Шифр: 539  Авторський знак: Я34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17696. Крижановська, О. О.
Історія середніх віків: Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя : курс лекцій: навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 368с. – 966-06-0346-0.
Шифр: 94(3)(07)  Авторський знак: К82
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17697. Буткевич В.Г.,Войнович С.А.,Григоров О.М.,Заблоцька Л.Г.,Задорожній О.В.
Міжнародне право. Основні галузі : підручник. – К. : Либідь, 2004. – 916с. – 966-06-0325-8.
Шифр: 341(07)  Авторський знак: М58
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
17698. Скопенко, В. В.
Координаційна хімія : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 2004. – 424с. – 966-06-0319-3.
Шифр: 54(07)  Авторський знак: С44
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
17699. Толочко П.П.,Козак Д.Н.,Крижицький С.Д.,Моця О.П.,Мурзін В.Ю.
Давня історія України : У 2-х кн. Кн.2. – К. : Либідь, 1995. – 224с. – 5-325-00415-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Д13
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17700. Іванченко, Р.
Історія без міфів: Бесіди з історії української державності. – К. : Український письменник, 1996. – 335с. – 5-333-01497-3.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І-23
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет