ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17681 - 17700 від загального числа 124838

17681. Дубровська, Г. М.
Системи сучасних технологій. Основні галузі машинобудування та металургії. Енергетика. Прогресивні методи обробки. Галузі хімічної промисловості : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2004. – 352с. – 966-8568-05-2.
Шифр: 621(07)  Авторський знак: Д79
Кількість примірників :  33    В наявності :  33
Опис документа
17682. Цюрупа, М. В.
Основи конфліктології та теорії переговорів : Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2004. – 172с. – 966-7982-79-3.
Шифр: 005.574(07)  Авторський знак: Ц98
Кількість примірників :  17    В наявності :  16
Опис документа
17683. Конверський, А. Є.
Логіка : підручник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 304с. – 966-8568-48-6.
Шифр: 16(07)  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17684. Багрова І.В.,Рєдіна Н.І.,Власюк В.Є.,Гетьман О.О.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : підручник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 580с. – 966-8253-95-7.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: З-78
Кількість примірників :  13    В наявності :  12
Опис документа
17685. Бичко І.В.,Бойченко І.В.,Бойченко М.І.,Бузський М.П.
Філософія : Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 2002. – 408с. – 966-06-0232-4.
Шифр: 101.1(07)  Авторський знак: Ф 56
Кількість примірників :  18    В наявності :  18
Опис документа
17686. Павлов, В. І.
Цінні папери в Україні : навч. посібник. – К. : Кондор, 2004. – 400с. – 966-7982-20-3.
Шифр: 336.76(07)  Авторський знак: П12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17687. Гавва, В. Н.
Потенціал підприємства: формування та оцінювання : Навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 224с. – 966-8365-24-0.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Г12
Кількість примірників :  7    В наявності :  6
Опис документа
17688. Крамаренко, В. І.
Менеджмент : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 248с. – 966-541-046-6.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: К78
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
17689. Креніда, Ю. Ф.
Організація, планування і управління топографо-геодезичним виробництвом : підручник. – Донецьк : Лебідь, 2004. – 522с. – 966-508-396-1.
Шифр: 528(07)  Авторський знак: К79
Кількість примірників :  35    В наявності :  34
Опис документа
17690. Шквір, В. Д.
Інформаційні системи і технології в обліку : Навчальний посібник. – Л. : Львівська політехніка, 2003. – 268с. – 966-553-314-2.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: Ш66
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17691. Матвіїв, М. Я.
Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами : навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – К. : ЦНЛ, 2004. – 352с. – 966-8568-27-3.
Шифр: 657.11(07)  Авторський знак: М33
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
17692. Холопов, Е. В.
Проблемы сходимости кулоновских и мультипольных сумм в кристаллах // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с.1033.
Шифр: 53  Авторський знак: Х73
Опис документа
17693. Герасев, А. П.
Неравновесная термодинамика автоволновых процессов в слое катализатора // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с.1061.
Шифр: 53  Авторський знак: Г37
Опис документа
17694. Утробин, В. А.
Физические интерпретации элементов алгебры изображения // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с.1089.
Шифр: 53  Авторський знак: У86
Опис документа
17695. Александров, Е. Б.
Легенда об оставленном свете // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с. 1105.
Шифр: 53  Авторський знак: А46
Опис документа
17696. Тимофеев, В. Б.
Электронные корреляционные явления в полупроводниковых структурах низкой размерности и наноструктурах // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с.1109.
Шифр: 53  Авторський знак: Т41
Опис документа
17697. Крохин, О. Н.
Ранние годы квантовой электроники // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с.1117.
Шифр: 53  Авторський знак: К83
Опис документа
17698. Щербаков, И. А.
Твердотельные лазеры - одно из важнейших направлений квантовой электроники // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с.1120.
Шифр: 53  Авторський знак: Щ61
Опис документа
17699. Микаэлян, А. Л.
От квантовой электроники - к лазерной технике (первые шаги применения) // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с.1124.
Шифр: 53  Авторський знак: М59
Опис документа
17700. Дианов, Е. М.
Волоконные лазеры // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с.1139.
Шифр: 53  Авторський знак: Д44
Опис документа

« 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет