ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17481 - 17500 від загального числа 124832

17481. Ніцше, Ф.
Так казав Заратустра. Жадання влади. – К. : Основи, Дніпро, 1993. – 415с. – 5-308-01381-0.
Шифр: 101.9  Авторський знак: Н70
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17482. Захарченко, М. В.
Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) : навч. посібник. – К. : Либідь, 1993. – 336с. – 5-325-00191-4.
Шифр: 316(07)  Авторський знак: З-38
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17483. Єрмоленко, А. М.
Комунікативна практична філософія : підручник. – К. : Лібра, 1999. – 488с. – 966-7035-24-7.
Шифр: 17(07)  Авторський знак: Є74
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17484. Тимченко, А. А.
Основи системного проектування та системного аналізу складних об'єктів : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 272с. – 966-06-0060-7.
Шифр: 681.51(07)  Авторський знак: Т41
Кількість примірників :  49    В наявності :  49
Опис документа
17485. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие, Ч.1. – М. : Маркетинг, 1998. – 248с. – 5-7856-0043.
Шифр: 614.8(07)  Авторський знак: Б40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17486. Газін, В. П.
Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002-роки) : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 624с. – 966-06-0329-0.
Шифр: 94(100)(07)  Авторський знак: Г12
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17487. Ліндсей, Дж.
Коротка історія культури : В 2-х томах. Т.2 : Від доісторичних часів до доби Відродження. – Ж. : Мистецтво, 1995. – 256с. – 5-7715-0730-Х.
Шифр: 930.85(07)  Авторський знак: Л59
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17488. Загиблі на чужині. – К. : Книга пам'яті України, 2003. – 624с. – 966-7605-07-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: З-14
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17489. Колпаков, В. К.
Адміністративне право України : Підручник. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 736с. – 966-7302-88-1.
Шифр: 342.9(477)(07)  Авторський знак: К61
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
17490. Ярошинская, А. А.
Чернобыль. Совершенно секретно. – М. : Другие берега, 1992. – 576с. – 5-7060-0002-6.
Шифр: 539  Авторський знак: Я34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17491. Крижановська, О. О.
Історія середніх віків: Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя : курс лекцій: навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 368с. – 966-06-0346-0.
Шифр: 94(3)(07)  Авторський знак: К82
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17492. Буткевич В.Г.,Войнович С.А.,Григоров О.М.,Заблоцька Л.Г.,Задорожній О.В.
Міжнародне право. Основні галузі : підручник. – К. : Либідь, 2004. – 916с. – 966-06-0325-8.
Шифр: 341(07)  Авторський знак: М58
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
17493. Скопенко, В. В.
Координаційна хімія : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 2004. – 424с. – 966-06-0319-3.
Шифр: 54(07)  Авторський знак: С44
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
17494. Толочко П.П.,Козак Д.Н.,Крижицький С.Д.,Моця О.П.,Мурзін В.Ю.
Давня історія України : У 2-х кн. Кн.2. – К. : Либідь, 1995. – 224с. – 5-325-00415-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Д13
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17495. Іванченко, Р.
Історія без міфів: Бесіди з історії української державності. – К. : Український письменник, 1996. – 335с. – 5-333-01497-3.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І-23
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17496. Грушевський, М.
Історія України-Руси : В 11-ти т., 12-ти кн. Т.2 : ХІ-ХІІІ вік. – 2-е вид., розш. – К. : Наукова думка, 1992. – 640с. – Пам"ятки історичної думки України. – 5-12-002470-Х.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17497. Булатов М.А.,Гавриленко В.А.,Завгороднюк П.А.,Зубов В.С.,Молчанов И.Н.
Философия : учеб. пособие. – К. : Фіта, 1994. – 384с. – 5-7101-0067-6.
Шифр: 101.1(07)  Авторський знак: Ф54
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17498. Калина, А. В.
Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни) : Учеб.-метод. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : МАУП, 2004. – 416с. – 966-608-355-8.
Шифр: 33.021(07)  Авторський знак: К17
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17499. Депутат, О. П.
Цивільна оборона : навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – Л. : Афіша, 2001. – 336с. – 966-7760-85-5.
Шифр: 355.58(07)  Авторський знак: Д35
Кількість примірників :  96    В наявності :  96
Опис документа
17500. Грабар, І. Г.
Параметричне забруднення довкілля та оцінка технічного стану машин : Навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 180с. – 966-683-091-4.
Шифр: 629(07)  Авторський знак: Г75
Кількість примірників :  100    В наявності :  99
Опис документа

« 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет