ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17581 - 17600 від загального числа 124832

17581. Креніда, Ю. Ф.
Організація, планування і управління топографо-геодезичним виробництвом : підручник. – Донецьк : Лебідь, 2004. – 522с. – 966-508-396-1.
Шифр: 528(07)  Авторський знак: К79
Кількість примірників :  35    В наявності :  34
Опис документа
17582. Шквір, В. Д.
Інформаційні системи і технології в обліку : Навчальний посібник. – Л. : Львівська політехніка, 2003. – 268с. – 966-553-314-2.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: Ш66
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17583. Матвіїв, М. Я.
Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами : навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – К. : ЦНЛ, 2004. – 352с. – 966-8568-27-3.
Шифр: 657.11(07)  Авторський знак: М33
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
17584. Холопов, Е. В.
Проблемы сходимости кулоновских и мультипольных сумм в кристаллах // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с.1033.
Шифр: 53  Авторський знак: Х73
Опис документа
17585. Герасев, А. П.
Неравновесная термодинамика автоволновых процессов в слое катализатора // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с.1061.
Шифр: 53  Авторський знак: Г37
Опис документа
17586. Утробин, В. А.
Физические интерпретации элементов алгебры изображения // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с.1089.
Шифр: 53  Авторський знак: У86
Опис документа
17587. Александров, Е. Б.
Легенда об оставленном свете // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с. 1105.
Шифр: 53  Авторський знак: А46
Опис документа
17588. Тимофеев, В. Б.
Электронные корреляционные явления в полупроводниковых структурах низкой размерности и наноструктурах // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с.1109.
Шифр: 53  Авторський знак: Т41
Опис документа
17589. Крохин, О. Н.
Ранние годы квантовой электроники // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с.1117.
Шифр: 53  Авторський знак: К83
Опис документа
17590. Щербаков, И. А.
Твердотельные лазеры - одно из важнейших направлений квантовой электроники // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с.1120.
Шифр: 53  Авторський знак: Щ61
Опис документа
17591. Микаэлян, А. Л.
От квантовой электроники - к лазерной технике (первые шаги применения) // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с.1124.
Шифр: 53  Авторський знак: М59
Опис документа
17592. Дианов, Е. М.
Волоконные лазеры // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с.1139.
Шифр: 53  Авторський знак: Д44
Опис документа
17593. Попов, Ю. М.
Об истории создания инженерного лазера // Успехи физических наук. – 2004. – №10. – с.1142.
Шифр: 53  Авторський знак: П58
Опис документа
17594. Козьменко, С. М.
Стратегічний менеджмент банку : навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2003. – 734с. – 966-680-086-1.
Шифр: 336.71(07)  Авторський знак: К59
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17595. Гадзевич, О. І.
Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств : навч. посібник. – К. : Кондор, 2004. – 180с. – 966-8251-47-4.
Шифр: 005.52(07)  Авторський знак: Г13
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17596. Ковалевський В.В.,Михайлюк О.Л.,Семенов В.Ф.,Єгоров В.М.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : Підручник. – 6-те вид., виправ. – К. : Знання, 2004. – 350с. – 966-620-216-6.
Шифр: 332.13(07)  Авторський знак: Р64
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17597. Аникин, А. В.
Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Политиздат, 1975. – 384 с.
Шифр: 001(09)  Авторський знак: А67
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17598. Большой экономический словарь. – Л. : Книжный мир, 1999. – 895с. – 5-8041-0049-1.
Шифр: 33(03)  Авторський знак: Б79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17599. Білецький В.С.,Бойко В.С.,Букін С.Л.,Гайко Г.І.,Дриженко А.Ю.
Мала гірнича енциклопедія : В 3-х т. Т.1 : А-К. – Донецьк : Донбас, 2004. – 640с. – 966-7804-14-3.
Шифр: 622(03)  Авторський знак: М18
Кількість примірників :  10    В наявності :  9
Опис документа
17600. Політологічний енциклопедичний словник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Генеза, 2004. – 736с. – 966-504-244-0.
Шифр: 32(03)  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа

« 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет