ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17701 - 17720 від загального числа 124551

17701. Грушевський, М.
Історія України-Руси : В 11-ти т., 12-ти кн. Т.2 : ХІ-ХІІІ вік. – 2-е вид., розш. – К. : Наукова думка, 1992. – 640с. – Пам"ятки історичної думки України. – 5-12-002470-Х.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17702. Булатов М.А.,Гавриленко В.А.,Завгороднюк П.А.,Зубов В.С.,Молчанов И.Н.
Философия : учеб. пособие. – К. : Фіта, 1994. – 384с. – 5-7101-0067-6.
Шифр: 101.1(07)  Авторський знак: Ф54
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17703. Калина, А. В.
Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни) : Учеб.-метод. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : МАУП, 2004. – 416с. – 966-608-355-8.
Шифр: 33.021(07)  Авторський знак: К17
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17704. Депутат, О. П.
Цивільна оборона : навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – Л. : Афіша, 2001. – 336с. – 966-7760-85-5.
Шифр: 355.58(07)  Авторський знак: Д35
Кількість примірників :  96    В наявності :  96
Опис документа
17705. Грабар, І. Г.
Параметричне забруднення довкілля та оцінка технічного стану машин : Навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 180с. – 966-683-091-4.
Шифр: 629(07)  Авторський знак: Г75
Кількість примірників :  100    В наявності :  99
Опис документа
17706. Воронкова, В. Г.
Соціально-економічне прогнозування : навч. посібник. – К. : Професіонал, 2004. – 288с. – 966-8556-60-7.
Шифр: 338.27(07)  Авторський знак: В75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17707. Иванов В.Н.,Патрушев В.И.,Данакин Н.С.,Доронин А.О.,Иванов В.Н.
Социальный менеджмент : Учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 2001. – 207с. – 5-06-003776-2.
Шифр: 005.35(07)  Авторський знак: С69
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17708. Шевчук, С. В.
Практикум з українського ділового мовлення : Навч. посібник. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 144с. – 966-7543-30-7.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: Ш37
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
17709. Бутук, А. И.
Экономическая теория : Учеб. пособие. – К. : Викар, 2000. – 644с. – 966-7131-29-7.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: Б93
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17710. Волкотруб, Г. Й.
Стилістика ділової мови : навч. посібник. – К. : МАУП, 2002. – 208с. – 966-608-195-4.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: В68
Кількість примірників :  30    В наявності :  30
Опис документа
17711. Шершньова, З. Є.
Стратегічне управління : Підручник. – К. : КНЕУ, 2004. – 699с. – 966-574-615-4.
Шифр: 005.21(07)  Авторський знак: Ш49
Кількість примірників :  21    В наявності :  18
Опис документа
17712. Черній, А. М.
Релігієзнавство : Посібник. – К. : Академвидав, 2003. – 352с. – 966-8226-02-Х.
Шифр: 2(07)  Авторський знак: Ч-49
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17713. Бентли, Д.
Жемчужины творчества программистов. – М. : Радио и связь, 1990. – 224с. – 5-536-00704-1.
Шифр: 004.41  Авторський знак: Б35
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17714. Хаєт Г.Л.,Єськов О.Л.,Хаєт Л.Г.,Ковалевський С.В.,Медведєва О.А.
Корпоративна культура : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2003. – 403с. – 966-8253-58-2.
Шифр: 005.73(075)  Авторський знак: К66
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17715. Каратыгин, С.
Компьютер для носорога. Т.1., Кн.3. : Носорог в море данных. Базы данных. – М. : АBF, 1995. – 412с. – 5-87484-016--8.
Шифр: 004.65  Авторський знак: К21
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17716. Івченко, І. Ю.
Економічні ризики : Навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 304с. – 966-8568-22-2.
Шифр: 005.334(07)  Авторський знак: І-17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17717. Резание и инструмент : Респ. межвед. тем. науч.-тех. сборник. Вып.42. – Х. : Вища школа, 1989. – 124с.
Шифр: 621.91  Авторський знак: Р34
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17718. Сіваченко І.Ю.,Козак Ю.Г.,Макогон Ю.В.,Ковалевський В.В.,Волошин Є.Н.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації) : Навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 186с. – 966-8253-18-3.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: У66
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17719. Лубський, В. І.
Релігієзнавство : підручник. – К. : Академвидав, 2003. – 432с. – Альма-Матер. – 966-8226-00-3.
Шифр: 2(07)  Авторський знак: Л82
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
17720. Дибкова, Л. М.
Інформатика та комп'ютерна техніка : Посібник. – К. : Академвидав, 2003. – 320с. – Альма-Матер. – 966-580-116-3.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: Д44
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет