ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17621 - 17640 від загального числа 124838

17621. Сіваченко І.Ю.,Козак Ю.Г.,Макогон Ю.В.,Ковалевський В.В.,Волошин Є.Н.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації) : Навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 186с. – 966-8253-18-3.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: У66
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17622. Лубський, В. І.
Релігієзнавство : підручник. – К. : Академвидав, 2003. – 432с. – Альма-Матер. – 966-8226-00-3.
Шифр: 2(07)  Авторський знак: Л82
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
17623. Дибкова, Л. М.
Інформатика та комп'ютерна техніка : Посібник. – К. : Академвидав, 2003. – 320с. – Альма-Матер. – 966-580-116-3.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: Д44
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17624. Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1967.
Шифр: 658.58  Авторський знак: Е33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17625. Шило, В. Л.
Популярные цифровые микросхемы : Справочник. – М. : Металлургия, 1988. – 352с. – Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1111. – 5-229-00380-4.
Шифр: 621.38(03)  Авторський знак: Ш59
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17626. Гриднев, В. Н.
Прочность и пластичность холоднодеформированной стали. – К. : Наук. думка, 1974. – 231с.
Шифр: 669.1  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17627. Ганич, Д. И.
Русско-украинский и украинско-русский словарь. – К. : Веселка, 1990. – 560с. – 5-301-01028-Х.
Шифр: 811.161.1(03)  Авторський знак: Г15
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17628. История философии в кратком изложении. – М. : Мысль, 1991. – 590с. – 5-244-0052-9.
Шифр: 101(09)  Авторський знак: И90
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17629. Козловский Е.А.,Кардыш В.Г.,Мурзаков Б.В.,Блинов Г.А.
Справочник инженера по бурению геолого-разведочных скважин. Т.1. – М. : Недра, 1984. – 512с.
Шифр: 622.24(03)  Авторський знак: С74
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17630. Козловский Е.А.,Кардыш В.Г.,Мурзаков Б.В.,Блинов Г.А.
Справочник инженера по бурению геолого-разведочных скважин. Т.2. – М. : Недра, 1984. – 437с.
Шифр: 622.24(03)  Авторський знак: С74
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17631. Блинов Г.А.,Васильев В.И.,Бакланов Ю.В.,Баюнчиков В.А.
Справочное руководство мастера геологоразведочного бурения. – СПб. : Недра, 1983. – 400с.
Шифр: 622.24(03)  Авторський знак: С74
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17632. Кудряшов, Б. Б.
Бурение скважин в мерзлых породах. – М. : Недра, 1983. – 286с.
Шифр: 622.24  Авторський знак: К88
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17633. Скрипник М.О.,Домбровська Л.Ф.,Красовський В.М.,Домбровський О.І.,Жечев С.С.
Історія України : Навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2003. – 367с. – 966-8253-71-Х.
Шифр: 94(477)(07)  Авторський знак: І-90
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17634. Тян, Р. Б.
Управління проектами : Підручник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 224с. – 966-8253-31-0.
Шифр: 005.8(07)  Авторський знак: Т99
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17635. Цигилик І.І.,Кропельницька С.О.,Мозіль О.І.,Ткачук І.Г.
Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 128с. – 966-8253-38-9.
Шифр: 330.341.1(07)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  66    В наявності :  66
Опис документа
17636. Борисов В.А.,Синельников А.Б.,Архангельский В.А.,Брук С.И.
Население мира : Демографический справочник. – Л. : Мысль, 1989. – 477с. – 5-244-00293-7.
Шифр: 314.1(03)  Авторський знак: Н31
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17637. Майорова, Т. В.
Інвестиційна діяльність : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2004. – 376с. – 966-8253-35-3.
Шифр: 330.3(07)  Авторський знак: М14
Кількість примірників :  21    В наявності :  21
Опис документа
17638. Крамаренко, В. І.
Управління персоналом фірми : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 272с. – 966-690-033-7.
Шифр: 005.95(07)  Авторський знак: К78
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17639. Кім, Г.
Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 440с. – 966-8568-42-7.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: К11
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17640. Колодій А.М.,Опришко І.В.,Демський С.Е.,Кулик О.Г.,Олійник А.Ю.
Правознавство : Навч. посібник. – 3-тє вид., перераб. та доп. – К. : Юринком Інтер, 2000. – 640с. – 966-7784-08-8.
Шифр: 340.1(07)  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет