ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17461 - 17480 від загального числа 124784

17461. Конституційне право України : Хрестоматія: навч. посібник. – К. : Ін Юре, 2004. – 884с. – 966-313-052-0.
Шифр: 342.4(477)(07)  Авторський знак: К65
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
17462. Жук, Л. А.
Господарське право : навч. посібник. – К. : Кондор, 2003. – 400с. – 966-7982-16-5.
Шифр: 346.1(07)  Авторський знак: Ж85
Кількість примірників :  37    В наявності :  36
Опис документа
17463. Прищепа, М. М.
Мікроелектроніка : навч. посібник: в 3-х ч. Ч.1 : Елементи мікроелектроніки. – К. : Вища школа, 2004. – 431с. – 966-542-223-9.
Шифр: 621.3.049.77(07)  Авторський знак: П75
Кількість примірників :  69    В наявності :  69
Опис документа
17464. Борисенко, А. А.
Комплексные подмногообразия с экстремальной кривизной // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.7.
Шифр: 514  Авторський знак: Б82
Опис документа
17465. Номировский, Д. А.
Об обобщенной разрешимости линейных систем // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.26.
Шифр: 517  Авторський знак: Н81
Опис документа
17466. Семко, М. М.
Групи з великими системами майже нормальних підгруп // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.33.
Шифр: 519.41/47  Авторський знак: С30
Опис документа
17467. Слободяник М.С.,Улько Н.В.,Бойко К.М.,Самойленко В.М.
Загальна та неорганічна хімія : Практикум: Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 336с. – 966-06-0314-2.
Шифр: 54(07)  Авторський знак: З-14
Кількість примірників :  30    В наявності :  30
Опис документа
17468. Лукьянова, Т. А.
Анализ устойчивости нейронной хопфилдовой системы с неточной матрицей связей // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.46.
Шифр: 517.929
Опис документа
17469. Нестерук, И. Г.
Особливості плоских надзвукових течій з вільними поверхностями // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.50.
Шифр: 532.528  Авторський знак: Н56
Опис документа
17470. Шацький, І. П.
Взаємодія берегів тріщини при сумісному розтязі - згині пластини на пружній основі // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.63.
Шифр: 539.3  Авторський знак: Ш32
Опис документа
17471. Божко, А. Е.
Об основном законе надежности // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.69.
Шифр: 519.95  Авторський знак: Б76
Опис документа
17472. Никитенко, Н. И.
О взаимосвязи между радиационными характеристиками частиц тела и поля теплового излучения // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.100.
Шифр: 530.1  Авторський знак: Н62
Опис документа
17473. Бабаскін А.Ю.,Бошицький Ю.Л.,Венецька М.В.,Єрьоменко Г.В.,Кучеренко І.М.
Цивільне право України : Академічний курс: Підручник: У 2-х т. Т.2 : Особлива частина. – К. : Ін-Юре, 2004. – 408с. – 966-313-008-3.
Шифр: 347(477)(07)  Авторський знак: Ц57
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
17474. Лакомский, В. И.
Аналитическая модель дисперсной системы электропроводного материала // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.109.
Шифр: 669.187
Опис документа
17475. Азімов, О. Т.
Схема блокової структури Товстоліської ділянки (Коростенський плутон) з елементами сучасної геодинаміки за результатами дешифрування матеріалів дистанційного зондування Землі // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.114.
Шифр: 551.243.5  Авторський знак: Б82
Опис документа
17476. Маркова, Н. В.
Исследование влияния профиля атмосферного давления на волны в ограниченном бассейне переменной глубины // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.137.
Шифр: 532.59  Авторський знак: М26
Опис документа
17477. Нападиста, В. Г.
Історія етики в України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 240с. – 966-06-0339-8.
Шифр: 17(477)(09)  Авторський знак: Н27
Кількість примірників :  40    В наявності :  39
Опис документа
17478. Ткаленко, Д. А. та ін.
Електрохімічне трактування аномального "хімічного розчинення" металів у водних розчинах електролітів // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.153.
Шифр: 541.135  Авторський знак: Т48
Опис документа
17479. Олійник, В. Н.
Визначення еквівалентних параметрів поверхні тіла людини при взаємодії з контактним сенсором // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.192.
Шифр: 534.26  Авторський знак: О-53
Опис документа
17480. Табачник, Д.
Історія української дипломатії в особах : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 640с. – 966-06-0330-4.
Шифр: 327(477)(09)  Авторський знак: Т12
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа

« 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет