ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17601 - 17620 від загального числа 124815

17601. Козловский Е.А.,Кардыш В.Г.,Мурзаков Б.В.,Блинов Г.А.
Справочник инженера по бурению геолого-разведочных скважин. Т.2. – М. : Недра, 1984. – 437с.
Шифр: 622.24(03)  Авторський знак: С74
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17602. Блинов Г.А.,Васильев В.И.,Бакланов Ю.В.,Баюнчиков В.А.
Справочное руководство мастера геологоразведочного бурения. – СПб. : Недра, 1983. – 400с.
Шифр: 622.24(03)  Авторський знак: С74
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17603. Кудряшов, Б. Б.
Бурение скважин в мерзлых породах. – М. : Недра, 1983. – 286с.
Шифр: 622.24  Авторський знак: К88
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17604. Скрипник М.О.,Домбровська Л.Ф.,Красовський В.М.,Домбровський О.І.,Жечев С.С.
Історія України : Навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2003. – 367с. – 966-8253-71-Х.
Шифр: 94(477)(07)  Авторський знак: І-90
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17605. Тян, Р. Б.
Управління проектами : Підручник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 224с. – 966-8253-31-0.
Шифр: 005.8(07)  Авторський знак: Т99
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17606. Цигилик І.І.,Кропельницька С.О.,Мозіль О.І.,Ткачук І.Г.
Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 128с. – 966-8253-38-9.
Шифр: 330.341.1(07)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  66    В наявності :  66
Опис документа
17607. Борисов В.А.,Синельников А.Б.,Архангельский В.А.,Брук С.И.
Население мира : Демографический справочник. – Л. : Мысль, 1989. – 477с. – 5-244-00293-7.
Шифр: 314.1(03)  Авторський знак: Н31
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17608. Майорова, Т. В.
Інвестиційна діяльність : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2004. – 376с. – 966-8253-35-3.
Шифр: 330.3(07)  Авторський знак: М14
Кількість примірників :  21    В наявності :  21
Опис документа
17609. Крамаренко, В. І.
Управління персоналом фірми : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 272с. – 966-690-033-7.
Шифр: 005.95(07)  Авторський знак: К78
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17610. Кім, Г.
Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 440с. – 966-8568-42-7.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: К11
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17611. Колодій А.М.,Опришко І.В.,Демський С.Е.,Кулик О.Г.,Олійник А.Ю.
Правознавство : Навч. посібник. – 3-тє вид., перераб. та доп. – К. : Юринком Інтер, 2000. – 640с. – 966-7784-08-8.
Шифр: 340.1(07)  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17612. Коробейник, А. В.
Ремонт автомобилей Практический курс : учеб. пособие. – Р-н-Д. : Феникс, 2003. – 512с. – Библиотека автомобилиста. – 5-222-03468-2.
Шифр: 629.08(07)  Авторський знак: К68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17613. Данилюк, М. О.
Фінансовий менеджмент : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 204с. – 966-8365-51-8.
Шифр: 005.915(07)  Авторський знак: Д18
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17614. Богатырев А.В.,Есеновский-Лашков Ю.К.,Насоновский М.Л.,Чернышев В.А.
Автомобили : учеб. пособие. – М. : КолоС, 2004. – 496с. – 5-9532-0075-7.
Шифр: 629.33(07)  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17615. Романенко, О. Р.
Фінанси : підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К. : ЦНЛ, 2004. – 312 с. – 966-8253-40-Х.
Шифр: 336(07)  Авторський знак: Р69
Кількість примірників :  22    В наявності :  22
Опис документа
17616. Система регуляторів перехідної економіки України. – К. : НАН України, 1999. – 333с. – 966-02-0951-7.
Шифр: 330.3  Авторський знак: С34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17617. Лозановская, И. Н.
Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении : учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 1998. – 287с. – 5-06-002590-Х.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: Л72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17618. Жучков, В. А.
Немецкая философия эпохи раннего Просвещения (конец ХУІІ-первая четверть ХУІІІ в.). – М. : Наука, 1989. – 206с. – 5-02-0079953-7.
Шифр: 141  Авторський знак: Ж94
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17619. Римаренко, Ю. І.
Національний розвій України: проблеми і перспективи. – К. : Юрінком, 1995. – 272с. – 5-7707-4571-1.
Шифр: 323.1(477)  Авторський знак: Р51
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17620. Рашкова, Р. Т.
Ватикан и современная культура. – Л. : Политиздат, 1989. – 416с. – 5-250-00386-9.
Шифр: 27  Авторський знак: Р28
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет