ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17761 - 17780 від загального числа 124714

17761. Міщенко, А. П.
Стратегічне управління : Навчальний посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 336с. – 966-8568-07-9.
Шифр: 005.21(07)  Авторський знак: М 71
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17762. Небава, М. І.
Теорія корпоративного управління: вузлові питання : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 295с. – 966-8365-38-0.
Шифр: 005.35(07)  Авторський знак: Н39
Кількість примірників :  16    В наявності :  15
Опис документа
17763. Мельничук, С. В.
Гідравлічні системи автомобіля : Навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 293 с. – 966-683-088-4.
Шифр: 629.3.03(07)  Авторський знак: М48
Кількість примірників :  131    В наявності :  130
Опис документа
17764. Базілінська, О. Я.
Мікроекономіка : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 351с. – 966-8568-41-9.
Шифр: 330.101.542(07)  Авторський знак: Б17
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17765. Крамаренко В.І.,Холод Б.І.,Воробйов Ю.М.,Дудар А.П,
Управління ресурсами підприємства : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 288 с. – 966-8568-44-3.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: У66
Кількість примірників :  11    В наявності :  10
Опис документа
17766. Карпінський, Б. А.
Фінансова система : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2003. – 184с. – 966-8253-81-7.
Шифр: 336(07)  Авторський знак: К26
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
17767. Дікань, Л. В.
Контроль і ревізія : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 245с. – 966-8365-25-9.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: Д 45
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17768. Волков О.И.,Елизаров Ю.Ф.,Тихомирова И.Л.,Слепухин В.Г.
Экономика предприятия : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 520с. – 5-16-000086-0.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17769. Мочерный С.В.,Симоненко В.К.,Секретарюк В.В.,Устенко А.А.
Основы экономической теории : учебник. – К. : Знання, 2000. – 607с. – 966-620-031-7.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17770. Гмурман, В. Е.
Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие. – 10-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 2004. – 479с. – 5-06-004214-6.
Шифр: 519.2(07)  Авторський знак: Г55
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17771. Гмурман, В. Е.
Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учеб. пособие. – 8-е изд., стер. – М. : Высш. шк., 2003. – 405с. – 5-06-004212-Х.
Шифр: 519.2(07)  Авторський знак: Г55
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17772. Климентов, П. П.
Методика гидрогеологических исследований : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1989. – 448с. – 5-06-000080-Х.
Шифр: 556.3(07)  Авторський знак: К49
Кількість примірників :  1
Опис документа
17773. Шоботов, В. М.
Цивільна оборона : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 439с. – 966-8253-86-8.
Шифр: 355.58(07)  Авторський знак: Ш78
Кількість примірників :  48    В наявності :  48
Опис документа
17774. Голобуцький О.П.,Даниленко А.І.,Козаченко С.В.,Кононов В.М.
Зелена Україна. – К. : ЗАТ "Атлант UMS", 2001. – 147c. – 966-95919-1-0.
Шифр: 504  Авторський знак: З-48
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17775. Лозовий В.О.,Панов М.І.,Стасевська О.А.,Ценко М.Б.
Етика : навч. посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 224с. – 966-667-067-4.
Шифр: 17(07)  Авторський знак: Е88
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17776. Яцышин, В. И.
Полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы : Учебное пособие. – Харків : Вища школа, 1985. – 232с.
Шифр: 621.382(07)  Авторський знак: Я92
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17777. Турбин, Б. И.
Теория механизмов и машин : Учебник. – М. : Высшая школа, 1968. – 336с.
Шифр: 621.01(07)  Авторський знак: Т86
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17778. Дубровська, Г. М.
Системи сучасних технологій. Основні галузі машинобудування та металургії. Енергетика. Прогресивні методи обробки. Галузі хімічної промисловості : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2004. – 352с. – 966-8568-05-2.
Шифр: 621(07)  Авторський знак: Д79
Кількість примірників :  33    В наявності :  33
Опис документа
17779. Цюрупа, М. В.
Основи конфліктології та теорії переговорів : Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2004. – 172с. – 966-7982-79-3.
Шифр: 005.574(07)  Авторський знак: Ц98
Кількість примірників :  17    В наявності :  16
Опис документа
17780. Конверський, А. Є.
Логіка : підручник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 304с. – 966-8568-48-6.
Шифр: 16(07)  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа

« 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет