ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 7401 - 7420 від загального числа 110559

7401. Толстов, Г. П.
Элементы математического анализа : Учебник. Т.2. – 2-е изд., стереотип. – М. : Наука, 1974. – 472с.
Шифр: 517(07)  Авторський знак: Т52
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
7402. Волькенштейн, В. С.
Сборник задач по общему курсу физики : учеб. пособие. – 8-е изд., стер. – М. : Наука, 1973. – 464с.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: В71
Кількість примірників :  41    В наявності :  40
Опис документа
7403. Гончар Б.М.,Козицький М.Ю.,Мордвінцев В.М.,Слюсаренко А.Г.
Всесвітня історія : навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2002. – 565с. – 966-620-124-0.
Шифр: 63.3(0)я7  Авторський знак: В84
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7404. Верт, Н.
История советского государства. 1900 - 1991. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 544с. – 5-86225-789-6.
Шифр: 63.3(2)  Авторський знак: В35
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7405. Сліпушко, О.
Політичний і фінансово-економічний словник : понад 3000 термінів, понять, імен. – К. : Криниця, 1999. – 387 с. – 966-7575-05-5.
Шифр: 66я2  Авторський знак: С47
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7406. Басаков М.И.,Голубинцев В.О.,Зарубин А.Г.,Каждан А.Э.,Любченко В.С.
Концепции современного естествознания : учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – Р-н-Д. : Феникс, 2001. – 576с. – 5-222-01668-4.
Шифр: 502.2(07)  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7407. Болотников, А. А.
Товароведение : Курс лекций, Ч.2. – К. : МАУП, 2002. – 144с. – 966-608-164-4.
Шифр: 65.42я7  Авторський знак: Б79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7408. Бедуел, Г.
Історія церкви. – Л. : Свічадо, 2000. – 296с. – 966-561-205-0.
Шифр: 86.2  Авторський знак: Б38
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7409. Панасюк, В. М.
Податковий облік : навч. посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 260с. – 966-7952-09-6.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: П16
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
7410. Пасічник, Ю. В.
Бюджетна система України та зарубіжних країн : Навч. посібник. – К. : Знання-Прес, 2002. – 495с. – 966-7767-45-0.
Шифр: 65.261.3я7  Авторський знак: П19
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
7411. Бобоев, М. Р.
Налоговые системы зарубежных стран: Содружество Независимых Государств : учеб. пособие. – М. : Гелиос АРВ, 2002. – 624с. – 5-85438-047-1.
Шифр: 65.268я7  Авторський знак: Б12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7412. Кубрак, О. В.
Етика ділового та повсякденного спілкування : навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 208с. – 966-680-015-2.
Шифр: 87.7я7  Авторський знак: К88
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
7413. Войтенко, В. В.
С/С++: Теорія та практика : навч.-метод. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2003. – 323с.
Шифр: 004.43(07)  Авторський знак: В65
Кількість примірників :  307    В наявності :  302
Опис документа
7414. Северилов, В. С.
Теоретичні основи технології механічної обробки : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 272с. – 966-683-058-2.
Шифр: 621.9.04(07)  Авторський знак: С28
Кількість примірників :  253    В наявності :  253
Опис документа
7415. Борев, Ю.
Эстетика : Учебник. – М. : Высшая школа, 2002. – 511с. – 5-06-004105-0.
Шифр: 87.8я7  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7416. Джефкінс, Ф.
Реклама : практ. посібник. – 4-те вид. – К. : Знання, 2001. – 456с. – 966-620-053-8.
Шифр: 659  Авторський знак: Д40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7417. Каниткар, В. П.
Индуизм. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 320с. – 5-8183-0150-8.
Шифр: 86.33  Авторський знак: К33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7418. Пилкингтон, С. М.
Иудаизм. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 400с. – 5-8183-0043-9.
Шифр: 86.33  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7419. Деловой этикет. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Альтер-прес, 2001. – 352с. – 966-542-096-8.
Шифр: 87.7я7  Авторський знак: Д29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7420. Воеводин, В. В.
Параллельные вычисления : учеб. пособие. – СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 608с. – 5-94157-160-7.
Шифр: 004.42(07)  Авторський знак: В63
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа

« 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет