ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 7401 - 7420 від загального числа 111411

7401. Андронов, В. В.
О механической модели фрикционных автоколебаний с наклонной упругой силой // Механика твёрдого тела. – 2003. – №1. – с.57.
Шифр: 531.8  Авторський знак: А66
Опис документа
7402. Леонова, Э. А.
Скалярная постановка задач статики теории упругости // Механика твёрдого тела. – 2003. – №1. – с.69.
Шифр: 531.9  Авторський знак: Л47
Опис документа
7403. Задоян, М. А.
Прочность соединения составных плит // Механика твёрдого тела. – 2003. – №1. – с.111.
Шифр: 539.3  Авторський знак: З-15
Опис документа
7404. Залазинский, А. Г.
О пластическом сжатии пористого тела // Механика твёрдого тела. – 2003. – №1. – с.123.
Шифр: 539.374  Авторський знак: З-22
Опис документа
7405. Андреев, А. В.
Эволюция равновесного состояния гладких криволинейных трещин со взаимодействующими поверхностями в процессе нагружения // Механика твёрдого тела. – 2003. – №1. – с.135.
Шифр: 539.374  Авторський знак: А66
Опис документа
7406. Фирсанов, В. В.
Метод расчёта напряжённо-деформированного состояния упругих систем с односторонними связями // Механика твёрдого тела. – 2003. – №1. – с.150.
Шифр: 539.3  Авторський знак: Ф62
Опис документа
7407. Сибиряков, А. В.
Импульсное нагружение тонкостенных композиционных элементов конструкций // Механика твёрдого тела. – 2003. – №1. – с.172.
Шифр: 539.3  Авторський знак: С34
Опис документа
7408. Мин. образования, РФ. Известия вузов
Приборостроение, №1. – Санкт-Петербург : С-ПГИ Точной механики и оптики, 2003. – 78с.
Шифр: 681.2
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7409. Алешкин, А. П.
Методы адаптивной эмпирической оптимизации при определении параметров вектора состояния летательного аппарата // Приборостроение. – 2003. – №1. – с.3.
Шифр: 621.197  Авторський знак: А46
Опис документа
7410. Миронов, А. Н.
Прогнозирование границ поля допуска параметров элементов сложных технических систем // Приборостроение. – 2003. – №1. – с.7.
Шифр: 519.248  Авторський знак: М64
Опис документа
7411. Павлов, В. С.
Характеристики многоотсчётных чувствительных элементов локационных систем измерения угловых координат // Приборостроение. – 2003. – №1. – с.16.
Шифр: 621.396  Авторський знак: П12
Опис документа
7412. Бариляк, І. Р.
Медико-генетичний тлумачний словник : навч. посібник. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 376с. – 966-573-161-0.
Шифр: 575(03)  Авторський знак: Б24
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
7413. Крижанівський, О. П.
Історія Стародавнього Сходу : підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 2002. – 592с. – 966-06-0245-6.
Шифр: 94(5)(07)  Авторський знак: К81
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7414. Рейтер, Л. Г.
Теоретичні розділи загальної хімії : Навчальний посібник. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2003. – 352с. – 966-8019-08-3.
Шифр: 54(07)  Авторський знак: Р35
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
7415. Орлова, Н. Я.
Фізіологія та біохімія харчування : підручник. – К. : КНТЕУ, 2001. – 248с. – 966-7376-99-0.
Шифр: 612(07)  Авторський знак: О-66
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7416. Люта, В. А.
Основи мікробіології, вірусології та імунології : Навч. посібник. – К. : Здоров'я, 2001. – 280с. – 5-311-01211-0.
Шифр: 579(07)  Авторський знак: Л96
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7417. Головкіна Н.В.,Виноградов О.А.,Червона Ю.М.,Філіппов І.В.,Склярова М.В.та ін.
Маркетинг: ситуаційні вправи : навч. посібник. – К. : Студцентр, 2002. – 192с. – 966-7530-24-8.
Шифр: 339.138(07)  Авторський знак: М25
Кількість примірників :  19    В наявності :  19
Опис документа
7418. Жоль, К. К.
Вступ до сучасної логіки : навч. посібник. – К. : Либідь, 2002. – 152с. – 966-06-0241-3.
Шифр: 87.4я7  Авторський знак: Ж79
Кількість примірників :  23    В наявності :  23
Опис документа
7419. Трофімов, Ю. Л.
Інженерна психологія : Підручник. – К. : Либідь, 2002. – 264с. – 966-06-0235-9.
Шифр: 88.4я7  Авторський знак: Т76
Кількість примірників :  20    В наявності :  20
Опис документа
7420. Микитюк, О. М.
Екологія людини : Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ХДПУ, "ОВС", 2000. – 208с. – 966-7542-43-2.
Шифр: 504.7(07)  Авторський знак: М59
Кількість примірників :  51    В наявності :  51
Опис документа

« 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет