ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6481 - 6500 від загального числа 121953

6481. Стандартизація, сертифікація, якість, №4 (19). – Харків : Тов. "Славена", 2002. – 72с.
Шифр: 006
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6482. Жуков Е.Ф.,Максимова Л.М.,Печникова А.В.,Сидоров В.Н.,Эрастова С.П.
Деньги. Кредит. Банки : Учебник. – М. : ИНИТИ, 2002. – 623с. – 5-238-00060-Х.
Шифр: 336.7(07)  Авторський знак: Д34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6483. Душенко, Г.
Галузеві нормативні документи потрібні промисловості. – с.17.
Шифр: 006  Авторський знак: Д86
Опис документа
6484. Шебанов, О.
Підхід до стандартизації норм надійності точних технологічних машин ( на прикладі промислових роботів). – с.19.
Шифр: 006  Авторський знак: Ш36
Опис документа
6485. Терещук, Р. М.
Полупроводниковые приёмно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : Наукова думка, 1987. – 800с.
Шифр: 621.396.6(03)  Авторський знак: Т35
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6486. Кулаковська, Л. П.
Основи аудиту : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Каравела, 2002. – 504с. – 966-96076-3-9.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: К90
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
6487. Бурбело Б.І.,Венгреновська Г.Ф.,Андрашко К.М.,Погребняк І.К.,Соломарська О.О.
Французько-український словник : Близько 22.000 слів. – 2-ге вид. – К. : Радянська школа, 1989. – 416с. – 5-330-01183-3.
Шифр: 811.133.1(03)  Авторський знак: Ф84
Кількість примірників :  20    В наявності :  19
Опис документа
6488. История мировой экономики : Учебник. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 727с. – 5-238-00066-9.
Шифр: 330.8(100)(07)  Авторський знак: И90
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6489. Проников, А. С.
Расчёт и конструирование металлорежущих станков : учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 1962. – 422с.
Шифр: 621.9(07)  Авторський знак: П80
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
6490. Липкин, Б. Ю.
Электроснабжение промышленных предприятий и установок : учебник. – 4-е изд., перераб. и дополн. – М. : Высшая школа, 1990. – 366с. – 5-06-000749-9.
Шифр: 621.31(07)  Авторський знак: А61
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6491. Віткін, Л.
Управління якістю у вищих навчальних закладах. – с.47.
Шифр: 006  Авторський знак: В11
Опис документа
6492. Гершунский, Б. С.
Основы электроники и микроэлектроники : учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – К. : Вища школа, 1989. – 423с. – 5-11-001360-8.
Шифр: 621.38(07)  Авторський знак: Г48
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
6493. Капусник, І.
Оцінка впливу на навколишнє середовище: методи та нормативні документи. – с.68.
Шифр: 006  Авторський знак: К20
Опис документа
6494. Городяненко В.Г.,Гілюн О.В.,Демічева А.В.,Легеза С.В.,Липовська Н.А.
Соціологія : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Академія, 2002. – 560с. – 966-580-115-5.
Шифр: 316(07)  Авторський знак: С69
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
6495. Гершунский, Б. С.
Основы электроники : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Вища школа, 1982. – 440с.
Шифр: 621.38(07)  Авторський знак: Г48
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6496. Базилевич, В. Д.
Страхова справа. – К. : Знання, 2002. – 203с. – 966-620-143-7.
Шифр: 368(07)  Авторський знак: Б17
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6497. Кореняко А.С.,Кременштейн Л.И.,Петровский С.Д.,Овсиенко Г.М.,Баханов В.Е.
Курсовое проектирование по теории механизмов и машин : учеб. пособие. – 5-е изд., перераб. – К. : Вища школа, 1970. – 332с.
Шифр: 621.01(07)  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  52    В наявності :  51
Опис документа
6498. Жуков Е.Ф.,Капаева Т.И.,Литвиненко Л.Т.,Максимова Л.М.,Маркова О.М.
Международные экономические отношения : Учебник. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 485с. – 5-238-00089-8.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: М43
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6499. Дудчак, В. І.
Митна справа : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2002. – 310с. – 966-574-250-7.
Шифр: 339.543(07)  Авторський знак: Д81
Кількість примірників :  6    В наявності :  5
Опис документа
6500. Чернавский С.А.,Ицкович Г.М.,Боков К.Н.,Чернин И.М.,Чернилевский Д.В.
Курсовое проектирование деталей машин : Учебное пособие. – М. : Машиностроение, 1979. – 351с.
Шифр: 621.81(07)  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  54    В наявності :  54
Опис документа

« 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет