ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6561 - 6580 від загального числа 123735

6561. Петровська, І. О.
Фінанси (з елементами статистики фінансів) : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 300с. – 966-7938-83-2.
Шифр: 336(07)  Авторський знак: П30
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
6562. Гальчинський, А.
Теорія грошей : навч.-метод. посібник. – 4-те вид., змін. і доп. – К. : Основи, 2001. – 411с. – 966-500-020-9.
Шифр: 336.74(07)  Авторський знак: Г17
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6563. Слав'юк, Р. А.
Фінанси підприємств : Навчальний посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 460с. – 966-7938-51-4.
Шифр: 658.14(07)  Авторський знак: С47
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6564. Білуха, М. Т.
Теорія бухгалтерського обліку : Підручник. – К. : КДТЕУ, 2000. – 692с. – 966-7376-41-9.
Шифр: 657.01(07)  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6565. Боринець, С. Я.
Міжнародні фінанси : Підручник. – К. : Знання-Прес, 2002. – 311с. – 966-7767-42-6.
Шифр: 339.7(07)  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6566. Трофимова, Т. И.
Краткий курс физики : Учебное пособие. – 2-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 2002. – 352с. – 5-06-004331-2.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: Т70
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6567. Дроздова, Г. М.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2002. – 172с. – 966-7938-79-4.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Д75
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6568. Курочкин, А. С.
Операционный менеджмент : учеб. пособие. – К. : МАУП, 2000. – 144с. – 966-608-031-1.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6569. Стеченко, Д. М.
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вікар, 2002. – 374с. – 966-7131-22-Х.
Шифр: 332.13(07)  Авторський знак: С79
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
6570. Кривенко К.Т.,Савчук В.С.,Бєляєв О.О.,Фукс А.Е.,Вакуленко М.І.
Політична економія : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 508с. – 966-574-293-0.
Шифр: 330.101(07)  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6571. Дулуман Є.К.,Закович М.М.,Рибачук М.Ф.,Філіпович Л.О.,Яроцький П.Л.
Релігієзнавство : Підручник. – К. : Вища школа, 2000. – 350с. – 966-642-012-0.
Шифр: 2(07)  Авторський знак: Р31
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6572. Владимирова, Л. П.
Экономика труда : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2002. – 300с. – 5-8316-0023-8.
Шифр: 331(07)  Авторський знак: В57
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6573. Годованець, В. Ф.
Конституційне право України : Конспект лекцій. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216с. – 966-608-123-7.
Шифр: 342(477)(07)  Авторський знак: Г59
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6574. Жидецький, В. Ц.
Охорона праці користувачів комп'ютерів : навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – Л. : Афіша, 2000. – 176с. – 966-7760-22-7.
Шифр: 331.45(07)  Авторський знак: Ж69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6575. Гончарук, Я. А.
Маркетинг : навч. посібник у тестах. – К. : КНЕУ, 2002. – 314с. – 966-574-337-6.
Шифр: 339.138(07)  Авторський знак: Г65
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6576. Шубін О.О.,Азарян О.М.,Воробйов Б.З.,Долматов О.І.,Жаболенко М.В.
Промисловий маркетинг : навч. посібник. – К. : НМЦВО МОіН, Студцентр, 2002. – 432с. – 966-7530-23-Х.
Шифр: 658.8(07)  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6577. Чебанова, Н. В.
Бухгалтерський фінансовий облік : Посібник. – К. : Академія, 2002. – 672с. – 966-580-132-5.
Шифр: 657.15(07)  Авторський знак: Ч34
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6578. Чмут, Т. К.
Етика ділового спілкування : Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вікар, 2002. – 223с. – 966-7131-44-0.
Шифр: 174(07)  Авторський знак: Ч74
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6579. Виговська, Н. Г.
Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи : наук. видання. – Ж : ЖІТІ, 1998. – 340 с. – 5-7763-4598-7.
Шифр: 657.4  Авторський знак: В41
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
6580. Яблонский А.А.,Норейко С.С.,Вольфсон С.А.,Карпова Н.В.,Квасников Б.Н.
Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике : Учебное пособие. – 3-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1978. – 388с.
Шифр: 531(07)  Авторський знак: С23
Кількість примірників :  19    В наявності :  17
Опис документа

« 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет