ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17281 - 17300 від загального числа 124577

17281. Реєнт, О. П.
Україна в період Першої світової війни: історіографічний аналіз // Український історичний журнал. – 2004. – №4. – с.3.
Авторський знак: Р31
Опис документа
17282. Волковинський, В. М.
Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни // Український історичний журнал. – 2004. – №4. – с.38.
Авторський знак: В67
Опис документа
17283. Вільшанська, О. Л.
Повсякденне життя населення України під час Першої світової війни // Український історичний журнал. – 2004. – №4. – с.56.
Авторський знак: В11
Опис документа
17284. Маркитан, Л. П.
Симон Петлюра та його родина в кіно- і фотодокументах // Український історичний журнал. – 2004. – №4. – с.71.
Авторський знак: М26
Опис документа
17285. Колот, А. М.
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання : Монографія. – К. : КНЕУ, 2004. – 230с. – 966-574-558-1.
Шифр: 331  Авторський знак: К61
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17286. Зенкин, А. А.
Когнитивная компьютерная графика. – М. : Наука, 1991. – 192с. – 5-02-014143.
Шифр: 004.92  Авторський знак: З-56
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17287. Миренков, Н. Н.
Паралельное программирование для многомодульных вычислительных систем. – М. : Радио и связь, 1989. – 320с. – 5-256-00196-5.
Шифр: 004.41  Авторський знак: М63
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17288. Проценко, В. С.
Техника программирования : Учеб. пособие. – К. : Высшая школа, 1990. – 183с. – 5-11-001974-6.
Шифр: 004.41(07)  Авторський знак: П84
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
17289. Непли, Э.
Программирование на языке Модула-2. – М. : Радио и связь, 1989. – 304с. – 5-256-00307-0.
Шифр: 004.43  Авторський знак: Н53
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17290. Программное обеспечение и модели исследования операций : Сборник трудов. – М. : МГУ, 1986. – 211с.
Шифр: 004.4  Авторський знак: П78
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17291. Хижняк, П. Л.
Лотус 1-2-3. – М. : Новости, 1990. – 256с.
Шифр: 004.4  Авторський знак: Х43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17292. Лин, В.
PDP и VAX-11. Архитектура ЭВМ и программирование на языке ассемблера. – М. : Радио и связь, 1989. – 320с. – 5-256-00299-6.
Шифр: 004.43  Авторський знак: Л59
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17293. Манс, В.
Lotus Organizer. – М. : Бином, 1995. – 192с. – 3-548-41030-8.
Шифр: 004.4  Авторський знак: М23
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17294. Ледли, Р. С.
Программирование и использование цифровых вычислительных машин. – М. : Мир, 1966. – 644с.
Шифр: 004.41  Авторський знак: Л39
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17295. Демин, В. Ф.
Системы программирования на алголе. – М. : Наука, 1977. – 224с. – Библиотечка программиста.
Шифр: 004.43  Авторський знак: Д30
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17296. Хювенен, Э.
Мир Лиспа. Том 2 : Методы и системы программирования. – Л. : Мир, 1990. – 319с. – 5-03-0019-36-7.
Шифр: 004.43  Авторський знак: Х99
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17297. Хренов, Л. С.
Малые вычислительные машины : Краткое справочное руководство. – 3-е изд., перераб. – М. : Физматгиз, 1963. – 212с.
Шифр: 004.38(03)  Авторський знак: Х91
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17298. Хювенен, Э.
Мир Лиспа. Том 1 : Введение в язык Лисп и функциональное программирование. – М. : Мир, 1990. – 447с. – 5-03-001935-9.
Шифр: 004.43  Авторський знак: Х99
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17299. Уаттс, Р.
ЭВМ и непрофессиональные пользователи. Организация взаимодействий. – М. : Радио и связь, 1989. – 96с. – 5-256-00468-9.
Шифр: 004.4  Авторський знак: У15
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17300. Ярошенко, І. С.
Цивільне процесуальне право : навч.-метод. посібник. – К. : КНЕУ, 2003. – 159с. – 966-574-438-0.
Шифр: 347(07)  Авторський знак: Я77
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет