ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6601 - 6620 від загального числа 124644

6601. Панасюк, В. М.
Податковий облік : навч. посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 260с. – 966-7952-09-6.
Шифр: 657.446(07)  Авторський знак: П16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6602. Пасічник, Ю. В.
Бюджетна система України та зарубіжних країн : Навч. посібник. – К. : Знання-Прес, 2002. – 495с. – 966-7767-45-0.
Шифр: 336.14(09)(07)  Авторський знак: П19
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6603. Бобоев, М. Р.
Налоговые системы зарубежных стран: Содружество Независимых Государств : учеб. пособие. – М. : Гелиос АРВ, 2002. – 624с. – 5-85438-047-1.
Шифр: 336.22(07)  Авторський знак: Б12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6604. Кубрак, О. В.
Етика ділового та повсякденного спілкування : навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 208с. – 966-680-015-2.
Шифр: 174(07)  Авторський знак: К88
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
6605. Войтенко, В. В.
С/С++: Теорія та практика : навч.-метод. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2003. – 323с.
Шифр: 004.43(07)  Авторський знак: В65
Кількість примірників :  289    В наявності :  283
Опис документа
6606. Северилов, В. С.
Теоретичні основи технології механічної обробки : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 272с. – 966-683-058-2.
Шифр: 621.9.04(07)  Авторський знак: С28
Кількість примірників :  252    В наявності :  252
Опис документа
6607. Борев, Ю.
Эстетика : Учебник. – М. : Высшая школа, 2002. – 511с. – 5-06-004105-0.
Шифр: 111.852(07)  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6608. Каниткар, В. П.
Индуизм. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 320с. – 5-8183-0150-8.
Шифр: 233  Авторський знак: К33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6609. Пилкингтон, С. М.
Иудаизм. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 400с. – 5-8183-0043-9.
Шифр: 26  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6610. Деловой этикет. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Альтер-прес, 2001. – 352с. – 966-542-096-8.
Шифр: 174  Авторський знак: Д29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6611. Воеводин, В. В.
Параллельные вычисления : учеб. пособие. – СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 608с. – 5-94157-160-7.
Шифр: 004.42(07)  Авторський знак: В63
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6612. Информатика : Базовый курс: учеб. пособие. – СПб. : Питер, 2002. – 640с. – 5-8046-0134-2.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: И74
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6613. Стеченко, Д. М.
Інноваційні форми регіонального розвитку : Навчальний посібник. – К. : Вища школа, 2002. – 254с. – 966-642-099-6.
Шифр: 330.341.1(07)  Авторський знак: С79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6614. Солоницын, Ю.
Интернет : Энциклопедия. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 592с. – 5-318-00442-3.
Шифр: 004.73(03)  Авторський знак: С60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6615. Коробов, М. Я.
Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2002. – 294с. – 966-620-115-1.
Шифр: 005.52(07)  Авторський знак: К68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6616. Вінник, О. М.
Акціонерне право : навч. посібник. – К. : Атіка, 2000. – 544с. – 966-7714-27-6.
Шифр: 347.73(07)  Авторський знак: В48
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6617. Баймуратов, М. А.
Международное право : Учебник. – Харьков : Одиссей, 2000. – 736с. – 966-633-003-2.
Шифр: 341.(07)  Авторський знак: Б18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6618. Хаксевер К.,Рендер Б.,Рассел Р.,Мердик Р.
Управление и организация в сфере услуг : Теория и практика. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 752с. – 5-318-00376-1.
Шифр: 338.46(07)  Авторський знак: У66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6619. Этикет в вопросах и ответах. – Р-н-Д. : Феникс, 2001. – 320с. – 5-222-01579-3.
Шифр: 174  Авторський знак: Э90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6620. Федцов, В. Г.
Культура сервиса : Учебно-практическое пособие. – М. : ПРИОР, 2001. – 208с. – 5-7990-0403-5.
Шифр: 338.46(07)  Авторський знак: Ф32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет