ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6661 - 6680 від загального числа 124832

6661. Горський, В. С.
Історія української філософії : навч.посібник. – 4-те вид., доп. – К. : Наукова думка, 2001. – 376с. – 966-00-0715-9.
Шифр: 101(477)(07)  Авторський знак: Г67
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6662. Малицький Б.А.,Булкін І.О.,Єгоров І.Ю.,Кавуненко Л.П.,Калитич Г.І.
Актуальні питання методології та практики науково-технологічної політики. – К. : УкрІНТЕІ, 2001. – 204с. – 5-7778-0274-5.
Шифр: 001  Авторський знак: А43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6663. Оноприенко В.И.,Малицкий Б.А.,Рыжко Л.В.,Соловьёв В.П.,Булкин И.А.
Методологические вопросы науковедения. – К. : УкрИНТЭИ, 2001. – 332с. – 966-7505-19-7.
Шифр: 001.89  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6664. Грищенко, І. М.
Основи наукових досліджень : навч. посібник. – К. : КНТЕУ, 2001. – 186с. – 966-629-008-1.
Шифр: 001(07)  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6665. Крикавський, Є. В.
Промисловий маркетинг : підручник. – Л. : Львівська політехніка, 2001. – 336с. – 966-553-208-1.
Шифр: 658.8(07)  Авторський знак: К82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6666. Базилевич В.Д.,Попов В.М.,Базилевич К.С.,Найдич Н.М.,Гражевська Н.І.
Економічна теорія. Політекономія : підручник. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2003. – 581с. – Вища освіта XXI століття. – 966-7767-82-5.
Шифр: 330.101(07)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6667. Мазараки А.А.,Быстряков И.К.,Кирьянов В.И.,Московцев А.Ф.,Шевчук В.А.
Философия экономики : учеб. пособие. – К. : Альтерпрес, 2002. – 384с. – 966-542-024-0.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: Ф56
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
6668. Законодавство - бібліотекам України : довідкове видання, Вип.1 : Загальні засади діяльності бібліотек. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2001. – 228с.
Шифр: 02  Авторський знак: З-19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6669. Білоус, А. О.
Політико-правові системи: світ і Україна : навч. посібник. – К. : АМУПП, 1997. – 200с. – 966-95146-0-6.
Шифр: 321(07)  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6670. Городяненко, В. Г.
Социологический практикум : учеб.-метод. пособие. – К. : Академия, 1999. – 160с. – 966-580-052-3.
Шифр: 316(07)  Авторський знак: Г70
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6671. Швидько, Г. К.
Історія держави і права України (Х-початок ХІХ століття) : Навчальний посібник. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1998. – 176с. – 966-551-020-7.
Шифр: 340.15(477)(07)  Авторський знак: Ш33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6672. Павловський, М. А.
Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ : (економіка, політологія, соціологія). – К. : Техніка, 2001. – 312с. – 966-575-064-Х.
Шифр: 316.3  Авторський знак: П12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6673. Хамітов, Н.
Історія філософії: проблема людини та її меж : Навчальний посібник. – К. : Наукова думка, 2000. – 272с. – 966-00-0178-9.
Шифр: 101(07)  Авторський знак: Х18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6674. Зербіно, Д. Д.
Наукова школа: лідер і учні : (нова концепція). – Л. : Євросвіт, 2001. – 208с. – 966-7343-22-7.
Шифр: 001(477)  Авторський знак: З-57
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6675. Тронько, П. Т.
Тернистим шляхом до храму : Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-80 р.р. ХХ ст.; Зб. док-в та мат-лів. – К. : Рідний край, 1999. – 304с. – 966-02-0808-1.
Шифр: 82-94(477)  Авторський знак: Т70
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6676. Французско-русский словарь : 25.000 слов. – М. : ЮНВЕС, 1995. – 496с. – 5-88682-008-6.
Шифр: 811.133.1(03)  Авторський знак: Ф84
Кількість примірників :  1
Опис документа
6677. Громова, О. А.
Пособие по французскому разговорному языку : Для институтов и факультетов иностранных языков: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1978. – 320с.
Шифр: 811.133.1(07)  Авторський знак: Г87
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6678. САПР и графика, №1. – Москва : Компьютер Пресс, 2003. – 96 с.
Шифр: 681.3
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6679. Ведмидь, П.
5-осевая обработка для инструментальщиков // САПР и графика. – 2003. – №1. – с.6.
Шифр: 681.3
Опис документа
6680. Григорьев, С.
Автоматизированное проектирование приводов, составленных из планетарных передач // САПР и графика. – 2003. – №1. – с.19.
Шифр: 004+62-8  Авторський знак: Г83
Опис документа

« 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет