ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6441 - 6460 від загального числа 124813

6441. Трофимова, Т. И.
Краткий курс физики : Учебное пособие. – 2-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 2002. – 352с. – 5-06-004331-2.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: Т70
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6442. Дроздова, Г. М.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2002. – 172с. – 966-7938-79-4.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Д75
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6443. Курочкин, А. С.
Операционный менеджмент : учеб. пособие. – К. : МАУП, 2000. – 144с. – 966-608-031-1.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6444. Стеченко, Д. М.
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вікар, 2002. – 374с. – 966-7131-22-Х.
Шифр: 332.13(07)  Авторський знак: С79
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
6445. Кривенко К.Т.,Савчук В.С.,Бєляєв О.О.,Фукс А.Е.,Вакуленко М.І.
Політична економія : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 508с. – 966-574-293-0.
Шифр: 330.101(07)  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6446. Дулуман Є.К.,Закович М.М.,Рибачук М.Ф.,Філіпович Л.О.,Яроцький П.Л.
Релігієзнавство : Підручник. – К. : Вища школа, 2000. – 350с. – 966-642-012-0.
Шифр: 2(07)  Авторський знак: Р31
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6447. Владимирова, Л. П.
Экономика труда : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2002. – 300с. – 5-8316-0023-8.
Шифр: 331(07)  Авторський знак: В57
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6448. Годованець, В. Ф.
Конституційне право України : Конспект лекцій. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216с. – 966-608-123-7.
Шифр: 342(477)(07)  Авторський знак: Г59
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6449. Жидецький, В. Ц.
Охорона праці користувачів комп'ютерів : навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – Л. : Афіша, 2000. – 176с. – 966-7760-22-7.
Шифр: 331.45(07)  Авторський знак: Ж69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6450. Гончарук, Я. А.
Маркетинг : навч. посібник у тестах. – К. : КНЕУ, 2002. – 314с. – 966-574-337-6.
Шифр: 339.138(07)  Авторський знак: Г65
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6451. Шубін О.О.,Азарян О.М.,Воробйов Б.З.,Долматов О.І.,Жаболенко М.В.
Промисловий маркетинг : навч. посібник. – К. : НМЦВО МОіН, Студцентр, 2002. – 432с. – 966-7530-23-Х.
Шифр: 658.8(07)  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6452. Чебанова, Н. В.
Бухгалтерський фінансовий облік : Посібник. – К. : Академія, 2002. – 672с. – 966-580-132-5.
Шифр: 657.15(07)  Авторський знак: Ч34
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6453. Чмут, Т. К.
Етика ділового спілкування : Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вікар, 2002. – 223с. – 966-7131-44-0.
Шифр: 174(07)  Авторський знак: Ч74
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6454. Виговська, Н. Г.
Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи : наук. видання. – Ж : ЖІТІ, 1998. – 340 с. – 5-7763-4598-7.
Шифр: 657.4  Авторський знак: В41
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
6455. Яблонский А.А.,Норейко С.С.,Вольфсон С.А.,Карпова Н.В.,Квасников Б.Н.
Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике : Учебное пособие. – 3-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1978. – 388с.
Шифр: 531(07)  Авторський знак: С23
Кількість примірників :  19    В наявності :  18
Опис документа
6456. Типовое положение по планированию, учёту и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности. – Харків : Консульт, 1997. – 167с.
Шифр: 338.45  Авторський знак: Т43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6457. Гончар, М. С.
Фондовий ринок і економічний ріст. – К. : Обереги, 2001. – 826с. – Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень. – 966-513-230-0.
Шифр: 336.76(07)  Авторський знак: Г65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6458. Опарін, В. М.
Фінанси : загальна теорія, навч.посібник. – 2-ге вид., доп. і ререроб. – К. : КНЕУ, 2001. – 240с. – 966-574-285-Х.
Шифр: 336(07)  Авторський знак: О-60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6459. Румянцев, А. П.
Международная экономика : Краткий конспект лекций. – К. : МАУП, 1999. – 104с. – 966-7312-63-1.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: Р86
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6460. Архипов А.И.,Нестеренко А.Н.,Большаков А.К.,Кокорев В.Е.,Евстигнеев В.Р.
Экономика : Учебник. – М. : Проспект, 1998. – 792с. – 5-7896-0058-1.
Шифр: 330(07)  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет