ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6581 - 6600 від загального числа 124784

6581. Сліпушко, О.
Політичний і фінансово-економічний словник : понад 3000 термінів, понять, імен. – К. : Криниця, 1999. – 387 с. – 966-7575-05-5.
Шифр: 32(03)  Авторський знак: С47
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6582. Басаков М.И.,Голубинцев В.О.,Зарубин А.Г.,Каждан А.Э.,Любченко В.С.
Концепции современного естествознания : учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – Р-н-Д. : Феникс, 2001. – 576с. – 5-222-01668-4.
Шифр: 502.2(07)  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6583. Болотников, А. А.
Товароведение : Курс лекций, Ч.2. – К. : МАУП, 2002. – 144с. – 966-608-164-4.
Шифр: 658.6(07)  Авторський знак: Б79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6584. Бедуел, Г.
Історія церкви. – Л. : Свічадо, 2000. – 296с. – 966-561-205-0.
Шифр: 2(-9(07)  Авторський знак: Б38
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6585. Панасюк, В. М.
Податковий облік : навч. посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 260с. – 966-7952-09-6.
Шифр: 657.446(07)  Авторський знак: П16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6586. Пасічник, Ю. В.
Бюджетна система України та зарубіжних країн : Навч. посібник. – К. : Знання-Прес, 2002. – 495с. – 966-7767-45-0.
Шифр: 336.14(09)(07)  Авторський знак: П19
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6587. Бобоев, М. Р.
Налоговые системы зарубежных стран: Содружество Независимых Государств : учеб. пособие. – М. : Гелиос АРВ, 2002. – 624с. – 5-85438-047-1.
Шифр: 336.22(07)  Авторський знак: Б12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6588. Кубрак, О. В.
Етика ділового та повсякденного спілкування : навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 208с. – 966-680-015-2.
Шифр: 174(07)  Авторський знак: К88
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
6589. Войтенко, В. В.
С/С++: Теорія та практика : навч.-метод. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2003. – 323с.
Шифр: 004.43(07)  Авторський знак: В65
Кількість примірників :  284    В наявності :  278
Опис документа
6590. Северилов, В. С.
Теоретичні основи технології механічної обробки : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 272с. – 966-683-058-2.
Шифр: 621.9.04(07)  Авторський знак: С28
Кількість примірників :  252    В наявності :  252
Опис документа
6591. Борев, Ю.
Эстетика : Учебник. – М. : Высшая школа, 2002. – 511с. – 5-06-004105-0.
Шифр: 111.852(07)  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6592. Каниткар, В. П.
Индуизм. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 320с. – 5-8183-0150-8.
Шифр: 233  Авторський знак: К33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6593. Пилкингтон, С. М.
Иудаизм. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 400с. – 5-8183-0043-9.
Шифр: 26  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6594. Деловой этикет. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Альтер-прес, 2001. – 352с. – 966-542-096-8.
Шифр: 174  Авторський знак: Д29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6595. Воеводин, В. В.
Параллельные вычисления : учеб. пособие. – СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 608с. – 5-94157-160-7.
Шифр: 004.42(07)  Авторський знак: В63
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6596. Информатика : Базовый курс: учеб. пособие. – СПб. : Питер, 2002. – 640с. – 5-8046-0134-2.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: И74
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6597. Стеченко, Д. М.
Інноваційні форми регіонального розвитку : Навчальний посібник. – К. : Вища школа, 2002. – 254с. – 966-642-099-6.
Шифр: 330.341.1(07)  Авторський знак: С79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6598. Солоницын, Ю.
Интернет : Энциклопедия. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 592с. – 5-318-00442-3.
Шифр: 004.73(03)  Авторський знак: С60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6599. Коробов, М. Я.
Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2002. – 294с. – 966-620-115-1.
Шифр: 005.52(07)  Авторський знак: К68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6600. Вінник, О. М.
Акціонерне право : навч. посібник. – К. : Атіка, 2000. – 544с. – 966-7714-27-6.
Шифр: 347.73(07)  Авторський знак: В48
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа

« 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет