ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6781 - 6800 від загального числа 124713

6781. Овчинников, С. Г.
Экзотическая сверхпроводимость и магнетизм в рутенатах // Успехи физических наук. – 2003. – №1. – с.27.
Шифр: 53  Авторський знак: О-35
Опис документа
6782. Жакин, А. И.
Ионная электропроводность и комплексообразование в жидких диэлектриках // Успехи физических наук. – 2003. – №1. – с.51.
Шифр: 53  Авторський знак: Ж22
Опис документа
6783. Брагинский, В. Б.
Отрочество экспериментальной физики // Успехи физических наук. – 2003. – №1. – с.89.
Шифр: 53  Авторський знак: Б87
Опис документа
6784. The USA: geography, history, education, painting (a reader). – М. : Лист, 1997. – 192с. – Школа в клеточку. – 5-7871-0017-4.
Шифр: 811.111  Авторський знак: Т11
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6785. О Британии вкратце. – М. : Лист, 1997. – 224с. – Школа в клеточку. – 5-7871-0016-6.
Шифр: 811.111  Авторський знак: О-11
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6786. Мухина, Н. А.
Русско-французский разговорник. – Минск : Современный литератор, 2000. – 336с. – 985-456-430-4.
Шифр: 811.133.1(03)  Авторський знак: М92
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6787. Ілляшенко, С. М.
Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління : Монографія. – Суми : Університетська книга, 2002. – 250с. – 966-680-037-3.
Шифр: 504  Авторський знак: І-44
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6788. Новый немецко-русский и русско-немецкий словарь. – Харьков : Неофит, 1997. – 512с. – 5-7768-0367-5.
Шифр: 811.112.2(03)  Авторський знак: Н73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6789. Кучерявий, В. П.
Урбоекологія : Підручник. – Л. : Світ, 2001. – 440с. – 5-7773-0907-0.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: К88
Кількість примірників :  13    В наявності :  13
Опис документа
6790. Фур, Г.
Граматика німецької мови для науковців : Блоки з німецької мови за фахом для науковців. – К. : Заповіт, 1995. – 96с. – 5-7707-1066-7.
Шифр: 811.112.2  Авторський знак: Ф94
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6791. Васильєва, Л. Д.
Напівпровідникові прилади : Підручник. – К. : Політехніка, 2003. – 388с. – 966-622-103-9.
Шифр: 621.382(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  13    В наявності :  13
Опис документа
6792. Бринзюк, І. Е.
Німецька мова : Усні теми для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Харків, 1997. – 128с.
Шифр: 811.112.2  Авторський знак: Б87
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6793. Соціологія: терміни, поняття, персоналії : навч. словник-довідник. – К. : Каравела, 2002. – 480с. – 966-95596-2-6.
Шифр: 316(03)  Авторський знак: С69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6794. Testfragen wirtschaftsdeutsch. – Munchen : Klett Edition Deutsch, 1993. – 104s. – Klett Edition Deutsch. – 3-12-675230-6.
Шифр: 811.112.2  Авторський знак: Т26
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6795. Современный англо-русский политехнический словарь : 125 000 слов. – М. : Вече, 2001. – 512с. – 5-7838-0480-0.
Шифр: 811.111(03)  Авторський знак: С56
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6796. Слюсаренко А.Г.,Гусєв В.І.,Литвин В.М.,Дрожжин В.П.,Козицький М.Ю.та ін.
Новітня історія України (1900-2000) : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 2002. – 719с. – 966-642-004-Х.
Шифр: 94(477)(07)  Авторський знак: Н73
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6797. Meese, H.
Deutsch- warum nicht? = По - немецки? Ну, конечно! : Радиокурс немецкого языка: Русск. обработка Э. Вибе, Ч.1. – Bonn, 1985. – 152s.
Шифр: 811.112.2  Авторський знак: П41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6798. Meese, H.
Deutsch- warum nicht? = По-немецки? - Ну, конечно! : Сопроводительный учебник к радиокурсу немецкого языка, Ч. 2. – Bonn, 1985. – 176s.
Шифр: 811.112.2  Авторський знак: П41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6799. Пухальский, Г. И.
Цифровые устройства : Учебное пособие. – СПб. : Политехника, 1996. – 885с. – 5-7325-0359-5.
Шифр: 621.3.049.77(07)  Авторський знак: П88
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6800. Петраков, А. В.
Основы практической защиты информации : учеб. пособие. – 3-е изд. – М. : Радио и связь, 2001. – 368с. – 5-256-01598-2.
Шифр: 004.05(07)  Авторський знак: П29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет