ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6401 - 6420 від загального числа 124832

6401. Колеса и шины : Краткий справочник. – М. : За рулем, 2002. – 128с. – 5-85907-316-Х.
Шифр: 629.33(03)  Авторський знак: К60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6402. Воротіна Л.І.,Воротін В.Є.,Мартинюк Л.А.,Черняк Т.В.
Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання : навч. посібник. – 2-ге вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 307с. – 966-7942-39-2.
Шифр: 334.7(07)  Авторський знак: М20
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6403. Грабова, Н. Н.
Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000 : учеб. пособие. – К. : А.С.К., 2000. – 624с. – 966-539-269-7.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: Г75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6404. Мировая экономика : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 575с. – 5-238-00203-3.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: М64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6405. Халевинская, Е. Д.
Мировая экономика : Учебник. – М. : Юристъ, 2001. – 304с. – 5-7975-0139-2.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: Х17
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6406. Задоя, А. О.
Мікроекономіка : курс лекцій та вправи: навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Знання, КОО, 2002. – 211с. – 966-620-122-4.
Шифр: 330.101.542(07)  Авторський знак: З-15
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6407. Луців, Б. Л.
Банківська діяльність у сфері інвестицій : монографія. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 320с. – 966-7411-97-4.
Шифр: 336.71  Авторський знак: Л82
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
6408. Булатов А.С.,Рогатных Е.Б.,Волков Р.Ф.,Виноградов В.В.,Бартенев С.А.
Мировая экономика : Учебник. – М. : Юристъ, 2003. – 734с. – 5-7975-0214-3.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: М64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6409. Пак, В. В.
Высшая математика : Учебник. – Донецк : Сталкер, 1997. – 560с. – 966-7104-21-4.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: П13
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
6410. Рыбалкин В.Е.,Щербанин Ю.А.,Балдин Л.В.,Богданов О.С.,Буглай В.Б.
Международные экономические отношения : Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 519с. – 5-238-00296-3.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: М43
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6411. Мочерний, С. В.
Економічна теорія : Посібник. – К. : Академія, 2002. – 656с. – 966-580-106-6.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: М86
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6412. Завіновська, Г. Т.
Економіка праці : навч. – метод. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 158с. – 966-574-296-5.
Шифр: 331(07)  Авторський знак: З-13
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6413. Дахно, І. І.
Міжнародна економіка : навч. посібник. – К. : МАУП, 2002. – 216с. – 966-608-175-Х.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: Д12
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6414. Акопова, Е. С.
Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособие. – 2-е изд. – Р-н-Д. : Феникс, 2001. – 416с. – 5-222-01162-3.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: А38
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6415. Честара, Дж.
Деловой этикет : Паблик рилейшнз для всех и для каждого. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 336с. – 5-8183-0154-0.
Шифр: 659.4  Авторський знак: Ч51
Кількість примірників :  1
Опис документа
6416. Честара, Дж.
Деловой этикет : Паблик рилейшнз для всех и для каждого. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 336с. – 5-8183-0154-0.
Шифр: 174  Авторський знак: Ч51
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6417. Фигурнов В.,Байдаков В.,Давыдова В.,Нуралиев С.,Постнова С.
1С: Бухгалтерия-Проф. 6.0 для Windows : Версия для Windows. Версия для Windows 95: Руководство пользователя. – М. : Фирма "1С", 1992. – 310с.
Шифр: 657  Авторський знак: Ф50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6418. Гейлбронер, Р.
Економіка для всіх. – Л. : Просвіта, 1995. – 271 с. – 5-7707-0615-5.
Шифр: 330.1  Авторський знак: Г27
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6419. Арсенова Е.В.,Балыков Я.Д.,Корнеева И.В.,Крюкова О.Г.,Оголева Л.Н.и др.
Экономика предприятия : Учебник. – М. : Юристъ, 1999. – 584с.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6420. Бутинець Ф.Ф.,Герасимович А.М.,Кірейцев Г.Г.,Виговська Н.Г.,Івахненков С.В.
Бухгалтерський облік в Україні: за новим планом рахунків та діючими положеннями : посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 264 с.
Шифр: 657  Авторський знак: Б94
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа

« 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет