ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6401 - 6420 від загального числа 124838

6401. Белянкова, Т. И.
О динамической жесткости двухслойного преднапряжённого полупространства // Механика твёрдого тела. – 2002. – №6. – с.92.
Шифр: 539.3  Авторський знак: Б43
Опис документа
6402. Али-Заде, А. Н.
Об учёте ползучести при расчёте конструкций, контактирующих с грунтом // Механика твёрдого тела. – 2002. – №6. – с.108.
Шифр: 539.3  Авторський знак: А50
Опис документа
6403. Сибгатуллин, Э. С.
Об универсальности критерия разрушения // Механика твёрдого тела. – 2002. – №6. – с.115.
Шифр: 539.375  Авторський знак: С34
Опис документа
6404. Няшин, Ю. И.
К теории изгиба листовой рессоры // Механика твёрдого тела. – 2002. – №6. – с.134.
Шифр: 624.072.21  Авторський знак: Н99
Опис документа
6405. Сеницкий, Ю. Э.
Динамика неоднородной непологой сферической оболочки // Механика твёрдого тела. – 2002. – №6. – с.144.
Шифр: 539.3  Авторський знак: С31
Опис документа
6406. Радиотехника и электроника. т.47, №12. – Москва : Наука, 2002. – c.1413-1536.
Шифр: 629.37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6407. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 400с. – 966-02-1981-4.
Шифр: 342.4(477)  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6408. Буторин, В. М.
Резонатор в виде параллелепипеда с диэллектрическим кольцом и двумя соосными пролётными трубками внутри // Радиотехника и электроника. – 2002. – т.47. – №12. – с.1413.
Шифр: 621.372  Авторський знак: Б93
Опис документа
6409. Базилевич, В. Д.
Державні фінанси : навч. посібник. – К. : Атіка, 2002. – 368с. – 966-8074-12-2.
Шифр: 336.1(07)  Авторський знак: Б17
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
6410. Киреев, А.
Международная экономика : Учебное пособие: В 2-х ч., Ч.1 : Международная микроэкономика: движение факторов производства. – М. : Международные отношение, 2002. – 416с. – 5-7133-1027-2.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6411. Киреев, А.
Международная экономика : Учебное пособие: В 2-х ч., Ч.2 : Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. – М. : Международные отношение, 2002. – 488с. – 5-7133-1028-0.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6412. Дорош, Н. І.
Аудит: методологія і організація : підручник. – К. : Знання, 2001. – 402 с. – 966-620-082-1.
Шифр: 657.6  Авторський знак: Д69
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
6413. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000. – К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с. – 966-7791-15-7.
Шифр: 657  Авторський знак: М58
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
6414. Колеса и шины : Краткий справочник. – М. : За рулем, 2002. – 128с. – 5-85907-316-Х.
Шифр: 629.33(03)  Авторський знак: К60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6415. Воротіна Л.І.,Воротін В.Є.,Мартинюк Л.А.,Черняк Т.В.
Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання : навч. посібник. – 2-ге вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 307с. – 966-7942-39-2.
Шифр: 334.7(07)  Авторський знак: М20
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6416. Грабова, Н. Н.
Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000 : учеб. пособие. – К. : А.С.К., 2000. – 624с. – 966-539-269-7.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: Г75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6417. Мировая экономика : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 575с. – 5-238-00203-3.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: М64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6418. Халевинская, Е. Д.
Мировая экономика : Учебник. – М. : Юристъ, 2001. – 304с. – 5-7975-0139-2.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: Х17
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6419. Задоя, А. О.
Мікроекономіка : курс лекцій та вправи: навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Знання, КОО, 2002. – 211с. – 966-620-122-4.
Шифр: 330.101.542(07)  Авторський знак: З-15
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6420. Луців, Б. Л.
Банківська діяльність у сфері інвестицій : монографія. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 320с. – 966-7411-97-4.
Шифр: 336.71  Авторський знак: Л82
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа

« 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет