ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6501 - 6520 від загального числа 124577

6501. Пак, В. В.
Высшая математика : Учебник. – Донецк : Сталкер, 1997. – 560с. – 966-7104-21-4.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: П13
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
6502. Рыбалкин В.Е.,Щербанин Ю.А.,Балдин Л.В.,Богданов О.С.,Буглай В.Б.
Международные экономические отношения : Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 519с. – 5-238-00296-3.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: М43
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6503. Мочерний, С. В.
Економічна теорія : Посібник. – К. : Академія, 2002. – 656с. – 966-580-106-6.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: М86
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6504. Завіновська, Г. Т.
Економіка праці : навч. – метод. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 158с. – 966-574-296-5.
Шифр: 331(07)  Авторський знак: З-13
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6505. Дахно, І. І.
Міжнародна економіка : навч. посібник. – К. : МАУП, 2002. – 216с. – 966-608-175-Х.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: Д12
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6506. Акопова, Е. С.
Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособие. – 2-е изд. – Р-н-Д. : Феникс, 2001. – 416с. – 5-222-01162-3.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: А38
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6507. Честара, Дж.
Деловой этикет : Паблик рилейшнз для всех и для каждого. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 336с. – 5-8183-0154-0.
Шифр: 659.4  Авторський знак: Ч51
Кількість примірників :  1
Опис документа
6508. Честара, Дж.
Деловой этикет : Паблик рилейшнз для всех и для каждого. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 336с. – 5-8183-0154-0.
Шифр: 174  Авторський знак: Ч51
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6509. Фигурнов В.,Байдаков В.,Давыдова В.,Нуралиев С.,Постнова С.
1С: Бухгалтерия-Проф. 6.0 для Windows : Версия для Windows. Версия для Windows 95: Руководство пользователя. – М. : Фирма "1С", 1992. – 310с.
Шифр: 657  Авторський знак: Ф50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6510. Гейлбронер, Р.
Економіка для всіх. – Л. : Просвіта, 1995. – 271 с. – 5-7707-0615-5.
Шифр: 330.1  Авторський знак: Г27
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6511. Арсенова Е.В.,Балыков Я.Д.,Корнеева И.В.,Крюкова О.Г.,Оголева Л.Н.и др.
Экономика предприятия : Учебник. – М. : Юристъ, 1999. – 584с.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6512. Бутинець Ф.Ф.,Герасимович А.М.,Кірейцев Г.Г.,Виговська Н.Г.,Івахненков С.В.
Бухгалтерський облік в Україні: за новим планом рахунків та діючими положеннями : посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 264 с.
Шифр: 657  Авторський знак: Б94
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
6513. Алексійчук В.М.,Амбросов В.Я.,Артикульний Л.О.,Белінський В.Ю.,Білаш В.П.
Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва : посібник у питаннях і відповідях. – К. : ІАЕ, 1999. – 532 с. – 966-73026-7.
Шифр: 338.43  Авторський знак: Р45
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6514. Кремер Н.Ш.,Путко Б.А.,Тришин И.М.,Фридман М.Н.
Исследование операций в экономике : учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 407с. – 5-85173-092-7.
Шифр: 330.4(07)  Авторський знак: И87
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6515. Петровська, І. О.
Фінанси (з елементами статистики фінансів) : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 300с. – 966-7938-83-2.
Шифр: 336(07)  Авторський знак: П30
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
6516. Гальчинський, А.
Теорія грошей : навч.-метод. посібник. – 4-те вид., змін. і доп. – К. : Основи, 2001. – 411с. – 966-500-020-9.
Шифр: 336.74(07)  Авторський знак: Г17
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6517. Слав'юк, Р. А.
Фінанси підприємств : Навчальний посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 460с. – 966-7938-51-4.
Шифр: 658.14(07)  Авторський знак: С47
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6518. Білуха, М. Т.
Теорія бухгалтерського обліку : Підручник. – К. : КДТЕУ, 2000. – 692с. – 966-7376-41-9.
Шифр: 657.01(07)  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6519. Боринець, С. Я.
Міжнародні фінанси : Підручник. – К. : Знання-Прес, 2002. – 311с. – 966-7767-42-6.
Шифр: 339.7(07)  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6520. Трофимова, Т. И.
Краткий курс физики : Учебное пособие. – 2-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 2002. – 352с. – 5-06-004331-2.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: Т70
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет