ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6501 - 6520 від загального числа 124832

6501. Могилевский, М. М.
Общая радиотехника : Учебник. – 2-е изд., перераб. и дополн. – К. : Вища школа, 1985. – 287с.
Шифр: 621.396.6(07)  Авторський знак: М74
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6502. Румянцев С.И.,Боднев А.Г.,Бойко Н.Г.,Колясинский З.С.,Крюков В.П.
Ремонт автомобилей : Учебник. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М. : Транспорт, 1988. – 327с. – 5-277-00048-8.
Шифр: 629.08(07)  Авторський знак: Р37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6503. Азрилиян А.Н.,Азрилиян О.М.,Калашникова Е.В.,Мещерякова О.М.
Большой экономический словарь : 24800 терминов. – 5-е изд.. перераб. и доп. – М. : Институт новой экономики, 2002. – 1280с. – 5-89378-008-6.
Шифр: 33(03)  Авторський знак: Б79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6504. Перестюк, М. О.
Теорія рівнянь математичної фізики : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 2001. – 336с. – 966-06-0107-7.
Шифр: 51-7(07)  Авторський знак: П51
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
6505. Иофе, В. К.
Справочник по акустике. – М. : Связь, 1979. – 312с.
Шифр: 534(03)  Авторський знак: И75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6506. Глинка, Н. Л.
Задачи и упражнения по общей химии : учеб. пособие. – 23-е изд., испр. – Л. : Химия, 1985. – 264с.
Шифр: 54(07)  Авторський знак: Г54
Кількість примірників :  74    В наявності :  74
Опис документа
6507. Цал-Цалко, Ю. С.
Фінансова звітність підприємства та її аналіз : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 360с. – 966-7938-80-8.
Шифр: 657.37(07)  Авторський знак: Ц12
Кількість примірників :  4    В наявності :  2
Опис документа
6508. Вентцель, Е. С.
Теория вероятностей : учебник. – 4-е изд., стереотип. – М. : Наука, 1969. – 576с.
Шифр: 519.2(07)  Авторський знак: В29
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6509. Гусак, А. А
Пособие к решению задач по высшей математике. – Мн : Вышэйшая школа, 1967. – 530с.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: Г96
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6510. Гейер, В. Г.
Гидравлика и гидропривод : Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1991. – 331с. – 5-247-01007-8.
Шифр: 532(07)  Авторський знак: Г27
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6511. Миркин, Б. Г.
Анализ качественных признаков и структур. – М. : Статистика, 1980. – 319с.
Шифр: 519.2  Авторський знак: М63
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6512. Береславська О.І.,Наконечний О.М.,Пясецька М.Г.,Боришкенвич О.В.,Гордон В.Б.
Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2002. – 392с. – 966-574-331-7.
Шифр: 339.72(07)  Авторський знак: М58
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
6513. Юхновський, І.
Мікроскопічна теорія фазових переходів у тривимірних системах. – Львів : Євросвіт, 2001. – 592с. – 966-7343-26-Х.
Шифр: 536.7  Авторський знак: Ю94
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6514. Бугір, М. К.
Посібник з теорії ймовірності та математичної статистики : навч. посібник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1998. – 176с. – 966-562-175-0.
Шифр: 519.2(07)  Авторський знак: Б90
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6515. Банки и банковское дело : учеб. пособие. – СПб. : Питер, 2002. – 304с. – 5-318-00026-6.
Шифр: 336.71(07)  Авторський знак: Б23
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6516. Заруба, К.
Инженерная геология. – М. : Мир, 1979. – 468с.
Шифр: 55  Авторський знак: З-34
Кількість примірників :  1
Опис документа
6517. Гэлловэй, Л.
Операционный менеджмент : Принципы и практика. – СПб. : Питер, 2002. – 320с. – 5-272-00379-9.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: Г98
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6518. Колесников, А. Е.
Шум и вибрация : учебник. – Л. : Судостроение, 1988. – 248 с. – 5-7355-0034-1.
Шифр: 534.8(07)  Авторський знак: К60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6519. Короновский, Н. В.
Основы геологии : учебник. – М. : Высшая школа, 1991. – 416с. – 5-06-001730-3.
Шифр: 55(07)  Авторський знак: К68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6520. Нємцов, В. Д.
Менеджмент організацій : навч. посібник. – К. : ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2002. – 392с. – 966-7769-01-1.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: Н50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет