ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 18961 - 18980 від загального числа 122922

18961. Межгосударственные стандарты : Справочник: Указатель. Дополнение (январь-декабрь 1999 г.). Т.4. – Львов : Леонорм, 2000. – 134с.
Шифр: 006(03)  Авторський знак: М43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18962. Мазуренко, О. К.
Статистика державних фінансів : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2004. – 92с. – 966-574-622-4.
Шифр: 336.1(07)  Авторський знак: М12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18963. Кнут, Д. Э.
Искусство программирования. Т.1 : Основные алгоритмы. – 3-е изд. – М. : Вильямс, 2004. – 720с. – 5-8459-0080-8.
Шифр: 004.41  Авторський знак: К53
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18964. Кнут, Д. Э.
Искусство программирования. Т.2 : Получисленные алгоритмы. – 3-е изд. – М. : Вильямс, 2004. – 832с. – 5-8459-0081-6.
Шифр: 004.41  Авторський знак: К53
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18965. Кнут, Д. Э.
Искусство программирования. Т.3 : Сортировка и поиск. – 2-е изд. – М. : Вильямс, 2004. – 832с. – 5-8459-0082-4.
Шифр: 004.41  Авторський знак: К53
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18966. Сидоренко, О. Ф.
Українські землі у міжнародній торгівлі (ІХ - середина ХVІІ ст.). – Ж. : Наукова думка, 1992. – 332с. – 5-12-003288-5.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: С34
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18967. Смирнов, К. Ф.
Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. – М. : Наука, 1984. – 184с.
Шифр: 94(36)  Авторський знак: С50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18968. Мироненко О.,Римаренко Ю.,Усенко І,Чехович В.
Українське державотворення: Невитребуваний потенціал : Словник-довідник. – К. : Либідь, 1997. – 560с. – 5-325-00767-Х.
Шифр: 94(477)(03)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
18969. Чубинський, П.
Мудрість віків : Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського. У 2-х кн. Кн. 1. – К. : Мистецтво, 1995. – 224с. – 5-7715-0667-2.
Шифр: 39(477)  Авторський знак: Ч-81
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18970. Штепа, П.
Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість. – Вид. скорочене. – Дрогобич : Відродження, 1996. – 337с. – 5-7707-8800-3.
Шифр: 94(470)  Авторський знак: Ш89
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18971. Кулиш, Л.
Английский для общения (наука, образование, бизнес, быт). – К. : АСТАРТА, 1995. – 256с. – 5-7707-7440-1.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: К77
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
18972. Бойко, Ю. С.
Шлях нації. – Париж-Київ-Львів : Українське слово, 1992. – 126с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Б72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18973. Сагайдак, М. А.
Давньокиївський Поділ : Проблеми топографії, стратиграфії, хронології. – К. : Наукова думка, 1991. – 168с. – 5-12-002135-2.
Шифр: 902(477)  Авторський знак: С13
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18974. Українська ідея. Перші речники. – К. : Знання, 1994. – 182с. – 5-7770-0627-2.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18975. Смолій, В. А.
Як і коли почала формуватися Українська нація. – К. : Наукова думка, 1991. – 112с. – 5-12-001975-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: С51
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
18976. Болхоітінов, Є.
Вибрані праці з історіїї Києва. – К. : Либідь, 1995. – 488с. – 5-325-00282-1.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Б79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18977. Гунчак, Т.
Україна: перша половина ХХ століття : нариси політичної історії. – К. : Либідь, 1993. – 288с. – 5-325-00391-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г93
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18978. Голод 1921-1923 років в Україні : Зб. документів і матеріалів. – К. : Наукова думка, 1993. – 240с. – 5-12-003872-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18979. Гераськова, Л. С.
Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи : монографія. – К. : Наук. думка, 1991. – 130с. – 5-12-002114-Х.
Шифр: 730(477)  Авторський знак: Г37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18980. Жарковский, Б. И.
Приборы автоматического контроля и регулирования (устройство и ремонт) : учебник. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Вища школа, 1989. – 336с. – 5-06-000315-9.
Шифр: 681.2(07)  Авторський знак: Ж35
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет