ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 19021 - 19040 від загального числа 120510

19021. Килимник, С.
Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Кн.ІІ. Т.3; Т.4. – К. : Обереги, 1994. – 528с. – 5-8104-0046-9.
Шифр: 398  Авторський знак: К39
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19022. Килимник, С.
Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Кн.І. Т.1; Т2. – К. : Обереги, 1994. – 400с. – 5-8104-0046-9.
Шифр: 398  Авторський знак: К39
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19023. Історія України в особах ІХ-ХVІІІ ст. – К. : Україна, 1993. – 396с. – 5-319-01062-1.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І-90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19024. Фу, К.
Робототехника. – М. : Мир, 1989. – 624с. – 5-03-00805-5.
Шифр: 621.865.8  Авторський знак: Ф94
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
19025. Балан Я.,Кордан Б.,Кравченко Б.,Лазебник С.,Лещенко Л.
Зарубіжні українці : довідник. – К. : Україна, 1991. – 252с. – 5-319-00760-4.
Шифр: 94(03)(=161.2)  Авторський знак: З-35
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
19026. Реєстр усього Війська Запорозького після Зборівського договору з королем польським Яном Казиміром складений 1649 року, жовтня 16 дня й виданий по достеменному виданню О.М.Бодянським. – К. : Козаки, 1994. – 196с. – 5-7707-6047-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Р31
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19027. Шмойлова Р.А.,Гусынин А.Б.,Минашкин В.Г.,Садовникова Н.А.
Практикум по теории статистики : учеб. пособие. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 416с. – 5-279-01941-0.
Шифр: 311(07)  Авторський знак: П69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19028. Данильченко, И. А.
Автомитизированные системы управления предприятиями : Учебник. – М. : Машиностроение, 1984. – 359с.
Шифр: 658.011.56(07)  Авторський знак: Д18
Кількість примірників :  1
Опис документа
19029. Залізняк, Л. Л.
Первісна історія України : навч. посібник. – К. : Вища школа, 1999. – 263с. – 5-11-004740-5.
Шифр: 94(477)(07)  Авторський знак: З-22
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19030. Техническое зрение роботов. – М. : Машиностроение, 1987. – 320с.
Шифр: 621.865.8  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
19031. Мілевич, В. М.
Проектування вугільних шахт : Навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 315с.
Шифр: 622(07)  Авторський знак: М60
Кількість примірників :  222    В наявності :  222
Опис документа
19032. Данилюк, М. (Блакитний)
Повстанський записник. – репринт. вид. – К. : Фундація ім.О.Ольжича, 1993. – 191с. – 5-7707-5321-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Д17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19033. Писаревский А.Н.,Чернявский А.Ф.,Афанасьев Г.К.,Кухарчук П.Д.,Лебедев В.И.
Системы технического зрения. – Л. : Машиностроение, 1988. – 424с. – 5-217-00169-0.
Шифр: 681.5  Авторський знак: С40
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
19034. Крутько, П. Д.
Управление исполнительными системами роботов. – М. : Наука, 1991. – 336с. – 5-02-014592-0.
Шифр: 621.865.8  Авторський знак: К84
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
19035. Коршунов, Ю. М.
Математические основы кибернетики : учеб. пособие. – М. : Энергия, 1972. – 376с.
Шифр: 519.7(07)  Авторський знак: К70
Кількість примірників :  32    В наявності :  32
Опис документа
19036. Межгосударственные стандарты : Справочник: В 4-х т. Т.1. – Львов : Леонорм, 1998. – 280с. – 966-7080-04-1.
Шифр: 006(03)  Авторський знак: М43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19037. Киндлер, Е.
Языки моделирования. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 288с.
Шифр: 004.43  Авторський знак: К41
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19038. Ермаков, С. М.
Метод Монте-Карло и смежные вопросы. – 2-е изд., доп. – М. : Наука, 1975. – 471с.
Шифр: 519.21  Авторський знак: Е72
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19039. Національні процеси на Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали : Довідник. У 2-х частинах, Ч.2. – К. : Вища школа, 1997. – 704с. – 5-11-004511-9.
Шифр: 94(477)(03)  Авторський знак: Н35
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
19040. Національні процеси на Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали : Довідник. У 2-х частинах, Ч.1. – К. : Вища школа, 1997. – 583с. – 5-11-004126-1.
Шифр: 944(477)(03)  Авторський знак: Н35
Кількість примірників :  5    В наявності :  4
Опис документа

« 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет