ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 18981 - 19000 від загального числа 121900

18981. Пазяк, О. М.
Українська мова і культура мовлення : навч. посібник. – Ж. : Вища школа, 1995. – 239с. – 5-11-004527-5.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: П12
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
18982. Грищенко А.П.,Мацько Л.І.,Плющ М.Я.,Тоцька Н.І..Уздиган І.М.
Сучасна українська літературна мова : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1997. – 494с. – 5-11-004632-8.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: С61
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18983. Культурология : учеб. пособие. – М. : Центр, 1997. – 303с. – 5-88860-011-3.
Шифр: 130.2(07)  Авторський знак: К90
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18984. Культурология. История мировой культуры : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – 600с. – 5-85178-043-6.
Шифр: 130.2(07)  Авторський знак: К90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18985. Сапронов, П. А.
Культурология : Курс лекций по теории и истории культуры. – СПб. : Союз, 1998. – 560с. – 5-87852-065-6.
Шифр: 130.2(07)  Авторський знак: С90
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18986. Атлас М.С.,Грязнова А.Г.,Чечелева Т.В.,Бажан А.И.,Бобкин В.В.
Основы функционирования экономической системы: Проблемные лекции по политической экономии : Учебное пособие. – М. : Высшая школа, 1991. – 231с. – 5-06--002228-5.
Шифр: 330.101  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18987. Розин, В. М.
Культурология : Учебник для вузов. – Л. : Форум-инфра-М, 1999. – 344с. – 5-86225-848-5.
Шифр: 130.2(07)  Авторський знак: Р64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18988. Плющ, М. Я.
Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ : навч. посібник. – К. : Вища школа, 1995. – 284с. – 5-11-004252-7.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: П40
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
18989. Шамхалов, Ф. И.
Государство и экономика: (власть и бизнес). – М. : Экономика, 1999. – 414с. – Системные проблемы России. – 5-282-01936-1.
Шифр: 338.24  Авторський знак: Ш19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18990. Єрмоленко С.Я.,Дзюбишина-Мельник Н.Я.,Ленец К.В.,Масенко Л.Т.,Нечитайло О.І.
Культура української мови : Довідник. – К. : Либідь, 1990. – 304с. – 5-11-001484-1.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: К90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18991. Черняк В.К.,Якуша Ю.Г.,Супрун В.П.,Радионова А.В.,Отрошко М.Ю.
Экономические противоречия и их разрешение. – К. : Наукова думка, 1991. – 284с. – 5-12-002170-0.
Шифр: 339.98  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18992. Історія української мови. Хрестоматія : навч. посібник. – К. : Либідь, 1996. – 288с. – 5-325-00794-7.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: І-18
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
18993. Грязнова А.Г.,Чечелева Т.В.,Атлас М.С.,Бурменко Т.Д.,Макарова Н.Н.
Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства (Политическая экономия) : учеб. пособие. – М. : Финансовая академия при Правительстве РФ, 1997. – 344с. – 5-7942-0008-1.
Шифр: 330.101(07)  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18994. Головащук, С. І.
Українське літературне слововживання : Словник-довідник. – К. : Вища школа, 1995. – 319с. – 5-11-004516-Х.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18995. Панченко, Н. Ф.
Производство и личное потребление: взаимосвязь и целевая направленность. – К. : Вища школа, 1985. – 224с.
Шифр: 330.11  Авторський знак: П16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18996. Краткий экономический словарь : словарь. – 2-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1989. – 399 с. – 5-250-00449-0.
Шифр: 33(03)  Авторський знак: К78
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18997. Табачник Д.,Безгін І.,Бузало В.,Дмитрієнко М.,Курас І.
Нагороди України. Історія, факти, документи : У 3-х томах. Т.1 : Передмова. Першопочатки нагородної справи в Україні. Перші нагороди України. За межами Батьківщини. – К. : "Українознавство", "АRC-Ukraine", 1996. – 288с. – 5-7770-0893-3.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Н16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18998. Табачник Д.,Безгін І.,Бузало В.,Дмитрієнко М.,Курас І.
Нагороди України. Історія, факти, документи : У 3-х томах. Т.2 : Орден Трудового Червоного Прапора УРСР, 1921-1933 р.р. Виникнення і становлення нагородної системи радянської доби. Нездійснені поекти. – К. : АRC-Ukraine, 1996. – 344с. – 966-7127-10-9.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Н16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18999. Табачник Д.,Безгін І.,Бузало В.,Дмитрієнко М.,Курас І.
Нагороди України. Історія, факти, документи : У 3-х томах. Т.3 : Нагороди незалежної України. Нагороди Президента України. Статистичні відомості. Реєстри нагородженних. Бібліографія з фалеристики. – К. : "Українознавство", "АRC-Ukraine", 1996. – 424с. – 5-7770-0892-5.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Н16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19000. Огіенко, І.
Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа : Курс, читаний в Українськім Народнім Університеті. – К. : Абрис, 1991. – 272с. – 5-7707-1680-0.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: О-36
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет