ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 19061 - 19080 від загального числа 120455

19061. Смолій, В. А.
Як і коли почала формуватися Українська нація. – К. : Наукова думка, 1991. – 112с. – 5-12-001975-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: С51
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
19062. П.А.Столыпин - жизнь и смерть за царя : Речи в Государственном Совете и Думе. Убийство Столыпина. Следствие по делу убийцы. – М. : Рюрик, 1991. – 175с. – 5-85894-006-4.
Шифр: 94(470)  Авторський знак: С81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19063. Болхоітінов, Є.
Вибрані праці з історіїї Києва. – К. : Либідь, 1995. – 488с. – 5-325-00282-1.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Б79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19064. Гунчак, Т.
Україна: перша половина ХХ століття : нариси політичної історії. – К. : Либідь, 1993. – 288с. – 5-325-00391-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г93
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19065. Голод 1921-1923 років в Україні : Зб. документів і матеріалів. – К. : Наукова думка, 1993. – 240с. – 5-12-003872-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19066. Духовная культура древних обществ на территории Украины : Сб. науч. трудов. – К. : Наукова думка, 1991. – 124с. – 5-12-002121-2.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Д85
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19067. Гераськова, Л. С.
Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи : монографія. – К. : Наук. думка, 1991. – 130с. – 5-12-002114-Х.
Шифр: 730(477)  Авторський знак: Г37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19068. Жарковский, Б. И.
Приборы автоматического контроля и регулирования (устройство и ремонт) : учебник. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Вища школа, 1989. – 336с. – 5-06-000315-9.
Шифр: 681.2(07)  Авторський знак: Ж35
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19069. Революция на Украине: по мемуарам белых. – М., Л. : Госиздат, 1990. – 435с. – 5-319-00815-5.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Р32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19070. Фарзане, Н. Г.
Технологические измерения и приборы : Учебник. – М. : Высшая школа, 1989. – 456с. – 5-06-000099-0.
Шифр: 681.2(07)  Авторський знак: Ф24
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
19071. ЗализнякЛ. Л.
Население Полесья в мезолите : АН УССР. Ин-т археологии. – К. : Наукова думка, 1991. – 160с. – 5-12-002116-6.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: З-22
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19072. Антоненко-Давидович, Б.
Як ми говоримо. – К. : КМ Akademia, 1994. – 254с. – 5-7707-5777-9.
Шифр: 811.161.2  Авторський знак: А72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19073. Даниленко, В. Ф.
Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки. – К. : Либідь, 1991. – 344с. – 5-11-001750-6.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Д18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19074. Конквест, Р.
Жнива скорботи : Радянська колективізація і голодомор. – К. : Либідь, 1993. – 384с. – 5-325-00461-1.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19075. Опришко, В. Ф.
Право Європейського Союзу : заг. частина, підручник. – К. : КНЕУ, 2002. – 460с. – 966-7024-46-6.
Шифр: 341(07)  Авторський знак: О-60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19076. Яцюк, В. М.
Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури 1890-1940. – К. : Криниця, 2004. – 488с. – 966-7575-52-7.
Шифр: 75(477)  Авторський знак: Я92
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19077. Зайцев, П.
Життя Тараса Шевченка. – 2-ге вид. – К. : Обереги, 2004. – 480с. – 966-513-061-7.
Шифр: 82-94(477)  Авторський знак: З-12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19078. Киркевич, В. Г.
Володимирський собор у Києві. – К. : Техніка, 2004. – 208с. – 966-575-097-6.
Шифр: 726(477)  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19079. Горбик, О. О.
Римо-католицькі костьоли Києва та Київщини. – К. : Техніка, 2004. – 128с. – 966-575-047-Х.
Шифр: 726(477)  Авторський знак: Г67
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19080. Вайда, А.
Кіно і решта світу : Автобіографія. – К. : Етнос, 2004. – 312с. – 966-522-004-7.
Шифр: 791  Авторський знак: В12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет