ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 18761 - 18780 від загального числа 121067

18761. Музиченко, П.
Історія держави і права України : Навчальний посібник. – К. : Знання, 1999. – 662с. – 966-7293-32-7.
Шифр: 340.15(477)(07)  Авторський знак: М89
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18762. Транспортное право Украины. – Харків : Консум, 1998. – 495с. – 966-7124-23-1.
Шифр: 347.4  Авторський знак: Т65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18763. Исаев, С. А.
Теология смерти : Очерки протестантского модернизма. – Л. : Политиздат, 1991. – 236с. – 5-250-01240-Х.
Шифр: 274  Авторський знак: И85
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18764. Ранович, А. Б.
Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. – М : Политиздат, 1990. – 479с. – 5-250-00773-2.
Шифр: 27  Авторський знак: Р22
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18765. Наука про службу божу. – К. : Либідь, 1993. – 56с. – 5-325-00411-5.
Шифр: 27  Авторський знак: Н34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18766. Донини, А.
У истоков христианства (от зарождения до Юстиниана). – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1989. – 356с. – Б-ка атеистической литературы. – 5-250-00632-9.
Шифр: 27  Авторський знак: Д67
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18767. Костомаров, М. І.
Закон Божий (Книга буття українського народу). – К. : Либідь, 1991. – 40с. – 5-325-00119-1.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: К72
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
18768. Іларіон
Дохристиянські вірування українського народу : історично-релігійна монографія. – 2-ге вид. – К. : Обереги, 1994. – 424с. – 5-8104-0005-1.
Шифр: 2(477)  Авторський знак: І-43
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
18769. Карпов, В. В.
Українська військова символіка. – К. : Либідь, 2004. – 272с. – 966-06-0344-4.
Шифр: 355(477)  Авторський знак: К26
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18770. Брайчевський, М. Ю.
Твори. Т.1 : Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2004. – 720с. – 966-7018-75-Х.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Б87
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18771. Шелест, П.
"Справжній суд історії ще попереду" : Спогади, щоденники, документи, матеріали. – К. : Генеза, 2004. – 808с. – 966-504-341-2.
Шифр: 929(477(  Авторський знак: Ш42
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18772. Табачник Д.,Бузало В.,Воронін В.,Дмитрієнко М.,Куценко В.
Українська фалеристика : З історії нагородної спадщини: У 2- х кн. Кн.1. – К. : Либідь, 2004. – 480с. – 966-06-0349-5.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18773. Шевчук, С. В.
Ділове мовлення для державних службовців. – К. : Літера ЛТД, 2004. – 400с. – 966-7543-41-2.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: Ш37
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
18774. Апанович, О. М.
Збройні сили України першої половини ХVІІІ ст. : монографія. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 229с. – 966-511-375-5.
Шифр: 355(477)(09)  Авторський знак: А76
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18775. Святоцький, О. Д.
Адвокатура: історія і сучасність. – К. : Ін-Юре, 1997. – 320 с. – 966-7183-06-8.
Шифр: 347.965  Авторський знак: С25
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
18776. Климович, Л. И.
Книга о коране его происхождении и мифологии. – 2-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1988. – 286 с. – 5-250-00021-5.
Шифр: 28  Авторський знак: К49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18777. Гордиенко, Н С.
Новые православные святые. – К. : Україна, 1991. – 334 с. – 5-319-00734-5.
Шифр: 27  Авторський знак: Г68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18778. Шпиталенко, Г. А.
Трудове право. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 44с.
Шифр: 349.2(07)  Авторський знак: Ш83
Кількість примірників :  287    В наявності :  279
Опис документа
18779. Шпиталенко, Г. А.
Конституційне право. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 60с.
Шифр: 342.4(07)  Авторський знак: Ш83
Кількість примірників :  375    В наявності :  374
Опис документа
18780. Автоматика и управление в технических системах : учеб. пособие: в 11-ти кн. Кн.2 : В.Н. Киричков "Идентификация обьектов систем управления технологическими процессами". – К. : Выща школа, 1990. – 263с. – 5-11-001989-4.
Шифр: 681.5(07)  Авторський знак: А22
Кількість примірників :  22    В наявності :  22
Опис документа

« 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет