ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 19041 - 19060 від загального числа 121823

19041. Кнут, Д. Э.
Искусство программирования. Т.3 : Сортировка и поиск. – 2-е изд. – М. : Вильямс, 2004. – 832с. – 5-8459-0082-4.
Шифр: 004.41  Авторський знак: К53
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19042. Сидоренко, О. Ф.
Українські землі у міжнародній торгівлі (ІХ - середина ХVІІ ст.). – Ж. : Наукова думка, 1992. – 332с. – 5-12-003288-5.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: С34
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19043. Смирнов, К. Ф.
Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. – М. : Наука, 1984. – 184с.
Шифр: 94(36)  Авторський знак: С50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19044. Мироненко О.,Римаренко Ю.,Усенко І,Чехович В.
Українське державотворення: Невитребуваний потенціал : Словник-довідник. – К. : Либідь, 1997. – 560с. – 5-325-00767-Х.
Шифр: 94(477)(03)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
19045. Фещенко-Чопівський, І.
Хроніка мого життя : Спогади міністра Центральної Ради та Директорії. – Ж. : Житомирський вісник, 1992. – 124с.
Шифр: 908(477)  Авторський знак: Ф47
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19046. Столярик, Е. С.
Очерки монетного обращения Северо-Западного Причерноморья в позднеримское и византийское время (конец ІІІ - начало ХІІІ в.). – К. : Наукова думка, 1992. – 128с. – 5-12-002690-7.
Шифр: 94(3)  Авторський знак: С81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19047. Чубинський, П.
Мудрість віків : Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського. У 2-х кн. Кн. 1. – К. : Мистецтво, 1995. – 224с. – 5-7715-0667-2.
Шифр: 39(477)  Авторський знак: Ч-81
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19048. Штепа, П.
Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість. – Вид. скорочене. – Дрогобич : Відродження, 1996. – 337с. – 5-7707-8800-3.
Шифр: 94(470)  Авторський знак: Ш89
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19049. Кулиш, Л.
Английский для общения (наука, образование, бизнес, быт). – К. : АСТАРТА, 1995. – 256с. – 5-7707-7440-1.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: К77
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
19050. Бойко, Ю. С.
Шлях нації. – Париж-Київ-Львів : Українське слово, 1992. – 126с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Б72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19051. Сагайдак, М. А.
Давньокиївський Поділ : Проблеми топографії, стратиграфії, хронології. – К. : Наукова думка, 1991. – 168с. – 5-12-002135-2.
Шифр: 902(477)  Авторський знак: С13
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19052. Українська ідея. Перші речники. – К. : Знання, 1994. – 182с. – 5-7770-0627-2.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19053. Смолій, В. А.
Як і коли почала формуватися Українська нація. – К. : Наукова думка, 1991. – 112с. – 5-12-001975-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: С51
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
19054. П.А.Столыпин - жизнь и смерть за царя : Речи в Государственном Совете и Думе. Убийство Столыпина. Следствие по делу убийцы. – М. : Рюрик, 1991. – 175с. – 5-85894-006-4.
Шифр: 94(470)  Авторський знак: С81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19055. Болхоітінов, Є.
Вибрані праці з історіїї Києва. – К. : Либідь, 1995. – 488с. – 5-325-00282-1.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Б79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19056. Гунчак, Т.
Україна: перша половина ХХ століття : нариси політичної історії. – К. : Либідь, 1993. – 288с. – 5-325-00391-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г93
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19057. Голод 1921-1923 років в Україні : Зб. документів і матеріалів. – К. : Наукова думка, 1993. – 240с. – 5-12-003872-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19058. Духовная культура древних обществ на территории Украины : Сб. науч. трудов. – К. : Наукова думка, 1991. – 124с. – 5-12-002121-2.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Д85
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19059. Гераськова, Л. С.
Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи : монографія. – К. : Наук. думка, 1991. – 130с. – 5-12-002114-Х.
Шифр: 730(477)  Авторський знак: Г37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19060. Жарковский, Б. И.
Приборы автоматического контроля и регулирования (устройство и ремонт) : учебник. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Вища школа, 1989. – 336с. – 5-06-000315-9.
Шифр: 681.2(07)  Авторський знак: Ж35
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет