ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 19001 - 19020 від загального числа 121962

19001. Ефименко, А. Я.
История украинского народа. – К. : Либідь, 1990. – 512с. – 5-11-001491-4.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Е91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19002. Драгоманов, М. П.
Вибране ("...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні"). – К. : Либідь, 1991. – 688с. – Пам'ятки історичної думки україни. – 5-11-001743-3.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Д72
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
19003. Возняк, М. С.
Історія української літератури : у 2-х кн. Кн.1. – 2-ге вид., виправ. – Львів : Світ, 1992. – 696с. – 5-7773-0024-3.
Шифр: 82(477)(09)(07)  Авторський знак: В64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19004. Рибалка, І. К.
Історія Української РСР. Дорадянський період : Підручник. – К. : Вища школа, 1978. – 591с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Р49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19005. Абалкин Л.И.,Медведев В.А.,Сорвина Г.Н.,Афанасьев В.С.,Назаренко И.Т.
Политическая экономия-теоретическая основа революционной борьбы рабочего класса : курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Мысль, 1988. – 650с. – 5-244-00126-4.
Шифр: 330.101(07)  Авторський знак: П30
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19006. Коли земля стогнала: друга половина XYI - перша половина XYII ст. – К. : Україна, 1995. – 432с. – Історія України в прозових творах та документах. – 5-319-01072-9.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: К60
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19007. Пигу, А.
Экономическая теория благосостояния. Т.2. – М. : Прогресс, 1985. – 456с. – Экономическая мысль Запада.
Шифр: 330.83  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19008. Толочко, П.
Київська Русь. – К. : Абрис, 1996. – 360с. – 5-86828-028-Х.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Т52
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19009. Отчий край / 86 : Історико-літературний збірник. – К. : Молодь, 1986. – 168с. – Випуск 2.
Шифр: 929(477)(092)  Авторський знак: О-88
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19010. Нагаєвський, І.
Історія української держави двадцятого століття. – К. : Укр. письменник, 1993. – 413с. – 5-333-01198-2.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Н16
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
19011. Витоки: від найдавніших часів до першої половини ІХ ст. – К. : Україна, 1995. – 416с. – 5-319-01308-6.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: В54
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19012. Беспальчук В.І.,Головня Р.В.,Івахненкова В.В.,Кондратюк Т.В.,Онуфрійчук С.П.та ін.
Збірник задач з математики : навч. посібник. В 3-х ч., Ч.1. : Елементи лінійної алгебри. Векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 162с.
Шифр: 512.64(07)  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  478    В наявності :  478
Опис документа
19013. Килимник, С.
Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Кн.ІІ. Т.3; Т.4. – К. : Обереги, 1994. – 528с. – 5-8104-0046-9.
Шифр: 398  Авторський знак: К39
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19014. Килимник, С.
Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Кн.І. Т.1; Т2. – К. : Обереги, 1994. – 400с. – 5-8104-0046-9.
Шифр: 398  Авторський знак: К39
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19015. Історія України в особах ІХ-ХVІІІ ст. – К. : Україна, 1993. – 396с. – 5-319-01062-1.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І-90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19016. Фу, К.
Робототехника. – М. : Мир, 1989. – 624с. – 5-03-00805-5.
Шифр: 621.865.8  Авторський знак: Ф94
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19017. Балан Я.,Кордан Б.,Кравченко Б.,Лазебник С.,Лещенко Л.
Зарубіжні українці : довідник. – К. : Україна, 1991. – 252с. – 5-319-00760-4.
Шифр: 94(03)(=161.2)  Авторський знак: З-35
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
19018. Реєстр усього Війська Запорозького після Зборівського договору з королем польським Яном Казиміром складений 1649 року, жовтня 16 дня й виданий по достеменному виданню О.М.Бодянським. – К. : Козаки, 1994. – 196с. – 5-7707-6047-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Р31
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19019. Шмойлова Р.А.,Гусынин А.Б.,Минашкин В.Г.,Садовникова Н.А.
Практикум по теории статистики : учеб. пособие. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 416с. – 5-279-01941-0.
Шифр: 311(07)  Авторський знак: П69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19020. Данильченко, И. А.
Автомитизированные системы управления предприятиями : Учебник. – М. : Машиностроение, 1984. – 359с.
Шифр: 658.011.56(07)  Авторський знак: Д18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет