ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 18921 - 18940 від загального числа 122922

18921. Краткий экономический словарь : словарь. – 2-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1989. – 399 с. – 5-250-00449-0.
Шифр: 33(03)  Авторський знак: К78
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18922. Табачник Д.,Безгін І.,Бузало В.,Дмитрієнко М.,Курас І.
Нагороди України. Історія, факти, документи : У 3-х томах. Т.1 : Передмова. Першопочатки нагородної справи в Україні. Перші нагороди України. За межами Батьківщини. – К. : "Українознавство", "АRC-Ukraine", 1996. – 288с. – 5-7770-0893-3.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Н16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18923. Табачник Д.,Безгін І.,Бузало В.,Дмитрієнко М.,Курас І.
Нагороди України. Історія, факти, документи : У 3-х томах. Т.2 : Орден Трудового Червоного Прапора УРСР, 1921-1933 р.р. Виникнення і становлення нагородної системи радянської доби. Нездійснені поекти. – К. : АRC-Ukraine, 1996. – 344с. – 966-7127-10-9.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Н16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18924. Табачник Д.,Безгін І.,Бузало В.,Дмитрієнко М.,Курас І.
Нагороди України. Історія, факти, документи : У 3-х томах. Т.3 : Нагороди незалежної України. Нагороди Президента України. Статистичні відомості. Реєстри нагородженних. Бібліографія з фалеристики. – К. : "Українознавство", "АRC-Ukraine", 1996. – 424с. – 5-7770-0892-5.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Н16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18925. Огіенко, І.
Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа : Курс, читаний в Українськім Народнім Університеті. – К. : Абрис, 1991. – 272с. – 5-7707-1680-0.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: О-36
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18926. Ефименко, А. Я.
История украинского народа. – К. : Либідь, 1990. – 512с. – 5-11-001491-4.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Е91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18927. Драгоманов, М. П.
Вибране ("...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні"). – К. : Либідь, 1991. – 688с. – Пам'ятки історичної думки україни. – 5-11-001743-3.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Д72
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
18928. Возняк, М. С.
Історія української літератури : у 2-х кн. Кн.1. – 2-ге вид., виправ. – Львів : Світ, 1992. – 696с. – 5-7773-0024-3.
Шифр: 82(477)(09)(07)  Авторський знак: В64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18929. Рибалка, І. К.
Історія Української РСР. Дорадянський період : Підручник. – К. : Вища школа, 1978. – 591с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Р49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18930. Абалкин Л.И.,Медведев В.А.,Сорвина Г.Н.,Афанасьев В.С.,Назаренко И.Т.
Политическая экономия-теоретическая основа революционной борьбы рабочего класса : курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Мысль, 1988. – 650с. – 5-244-00126-4.
Шифр: 330.101(07)  Авторський знак: П30
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18931. Коли земля стогнала: друга половина XYI - перша половина XYII ст. – К. : Україна, 1995. – 432с. – Історія України в прозових творах та документах. – 5-319-01072-9.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: К60
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18932. Пигу, А.
Экономическая теория благосостояния. Т.2. – М. : Прогресс, 1985. – 456с. – Экономическая мысль Запада.
Шифр: 330.83  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18933. Толочко, П.
Київська Русь. – К. : Абрис, 1996. – 360с. – 5-86828-028-Х.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Т52
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18934. Отчий край / 86 : Історико-літературний збірник. – К. : Молодь, 1986. – 168с. – Випуск 2.
Шифр: 929(477)(092)  Авторський знак: О-88
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18935. Нагаєвський, І.
Історія української держави двадцятого століття. – К. : Укр. письменник, 1993. – 413с. – 5-333-01198-2.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Н16
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
18936. Витоки: від найдавніших часів до першої половини ІХ ст. – К. : Україна, 1995. – 416с. – 5-319-01308-6.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: В54
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18937. Беспальчук В.І.,Головня Р.В.,Івахненкова В.В.,Кондратюк Т.В.,Онуфрійчук С.П.та ін.
Збірник задач з математики : навч. посібник. В 3-х ч., Ч.1. : Елементи лінійної алгебри. Векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 162с.
Шифр: 512.64(07)  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  478    В наявності :  478
Опис документа
18938. Килимник, С.
Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Кн.ІІ. Т.3; Т.4. – К. : Обереги, 1994. – 528с. – 5-8104-0046-9.
Шифр: 398  Авторський знак: К39
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18939. Килимник, С.
Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Кн.І. Т.1; Т2. – К. : Обереги, 1994. – 400с. – 5-8104-0046-9.
Шифр: 398  Авторський знак: К39
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18940. Фу, К.
Робототехника. – М. : Мир, 1989. – 624с. – 5-03-00805-5.
Шифр: 621.865.8  Авторський знак: Ф94
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет