ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113461 - 113480 від загального числа 119429

113461. Ткаченко, С. А.
Тотальна господарська (оцінка) витрат на асекурацію конкурентоспроможного рівня якісних характеристик і технічних параметрів (норм) продукції // Економіка, фінанси, право. – 2019. – №3. – 2019. – С.31-34.
Шифр: 005
Опис документа
113462. Про внесення змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 "Фінансова звітність за сегментами"" : Лист ДКСУ від 01.10.18 р. № 16-08/286-16069 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №28. – 2019. – С.16.
Шифр: 65.052
Опис документа
113463. Варцаба, В. І.
Оцінка діяльність інтегрованих фінансових посередників в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2019. – №3. – 2019. – С.35-39.
Шифр: 005
Опис документа
113464. Український радіологічний журнал. XXVII, №1. – Харків : Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор`єва НАМН України, 2019. – 301c. – 1027-3204.
Шифр: 57+61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113465. Воронко, В. О.
Можливості отримання радіофармпрепаратів "глюкоза, С та "етанол С" для позитрон-емісійної томографії на прискорювачах ННЦ ХФТІ // Український радіологічний журнал. – 2019. – XXVII. – №1. – 2019. – С.5-10.
Шифр: 57+61
Опис документа
113466. Коваленко, В.
Універсальні критерії та стандарти змісту освітніх і наукових текстів // Вища освіта України. – 2019. – №1. – 2019. – С.39-43.
Шифр: 378
Опис документа
113467. Гудз, Л.
Лікування за кордоном ускладнюється чиновницькою недбалістю // Фінансовий контроль. – 2019. – №1(156). – 2019. – С.11-14.
Шифр: 336
Опис документа
113468. Білозор, Н. В.
Вплив поєднаної дії конформної променевої терапії та інгібітора ЦОГ-2 на вміст VEGF, ЦОГ-2, ПГЕ-1 у сироватці крові хворих на недрібноклітинний рак легені // Український радіологічний журнал. – 2019. – XXVII. – №1. – 2019. – С.10-20.
Шифр: 57+61
Опис документа
113469. Балака, С. Н.
Интервенционная радиология в лечении послеоперационных повреждений мочеточников // Український радіологічний журнал. – 2019. – XXVII. – №1. – 2019. – С.20-25.
Шифр: 57+61
Опис документа
113470. Свинаренко, А. В.
Високодозна брахітерапія раку передміхурової залози: сучасний стан питання та можливості застосування в Україні // Український радіологічний журнал. – 2019. – XXVII. – №1. – 2019. – С.25-31.
Шифр: 57+61
Опис документа
113471. Трофимов, А. В.
Роль VIVO дозиметрії в контролі якості променевої терапії раку передміхурової залози // Український радіологічний журнал. – 2019. – XXVII. – №1. – 2019. – С.31-38.
Шифр: 57+61
Опис документа
113472. Сухіна, О. М.
Роль in vivo дозиметрії в системі конртолю якості променевої терапії при лікуванні раку геніталій і раку голови та шиї // Український радіологічний журнал. – 2019. – XXVII. – №1. – 2019. – С.38-43.
Шифр: 57+61
Опис документа
113473. Громакова, И. С.
Лептин и рак грудной железы // Український радіологічний журнал. – 2019. – XXVII. – №1. – 2019. – С.43-49.
Шифр: 57+61
Опис документа
113474. Красносельский, Н. В.
Особенности диагностикии и лечения метахронного злокачественного опухолевогопроцесса шейки матки и легкого // Український радіологічний журнал. – 2019. – XXVII. – №1. – 2019. – С.49-53.
Шифр: 57+61
Опис документа
113475. Сорочан, П. П.
Варіабельність серцевого ритму у хворих на рак тіла матки з ожирінням // Український радіологічний журнал. – 2019. – XXVII. – №1. – 2019. – С.53-57.
Шифр: 57+61
Опис документа
113476. Кодра, Ю. В.
Автоматизація контролю прецизійних циліндричних деталей // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №867. – 2017. – С.64-68.
Шифр: 621  Авторський знак: К57
Опис документа
113477. Український географічний журнал, №1. – К. : НАН Украины, 2019. – 70с. – 1561-4980.
Шифр: 91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113478. Проскурня, Л.
В чому суть внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в бюджетних установах? // Фінансовий контроль. – 2019. – №1(156). – 2019. – С.9-10.
Шифр: 336
Опис документа
113479. Руденко, Л. Г.
Наукові здобутки співробітників інституту НАН України у 2018 році // Український географічний журнал. – 2019. – №1. – 2019. – С.3-8.
Шифр: 91
Опис документа
113480. Сліпчук, А. М.
Покращення якості технології процесу запресовування зубців у шарошки бурових доліт // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №867. – 2017. – С.69-77.
Шифр: 621  Авторський знак: С47
Опис документа

« 5664 5665 5666 5667 5668 5669 5670 5671 5672 5673 5674 5675 5676 5677 5678 5679 5680 5681 5682 5683 5684 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет