ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113441 - 113460 від загального числа 113549

113441. Гуцуляк, В. М.
Ландшафтознавство : навч. посібник. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. – 168 с. – 978-966-2147-20-9.
Шифр: 502.5(07)  Авторський знак: Г97
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113442. Андреев, А. Н.
Автоматизированный комплекс для градуировки терморезисторов и измерения их параметров // Радиотехника. – 2018. – №194/2018. – 2018. – С.133-137.
Шифр: 621.316
Опис документа
113443. Теорія і практика інтелектуальної власності, №3. – К. : НДІ, 2018. – 112c. – 2308-0361.
Шифр: 67.9
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113444. Дроб`язко, В.
Закон УРСР "Про авторське право" 1929 року // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2018. – №3. – 2018. – С.5-12.
Шифр: 67.9  Авторський знак: Д75
Опис документа
113445. Голіцинський, Ю. Б.
Граматика : зб. вправ. – 7-е вид., випр. та доп. – К. : Арій, 2013. – 544с. – Англійська мова для школярів. – 978-966-498-234-1.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: Г60
Опис документа
113446. Зеров, К.
Особливості правової охорони шрифтів правом інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2018. – №3. – 2018. – С.13-24.
Шифр: 67.9  Авторський знак: З-58
Опис документа
113447. Шульц, Х.
Немецкая грамматика с упражнениями. – М. : Айрис-пресс, 2004. – 320 с. – 5-8112-0690-9.
Шифр: 811.112.2(07)  Авторський знак: Ш95
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113448. Бондаренко, И. С.
Исследование влияния магнитного поля и ультразвука на биосистемы // Радиотехника. – 2018. – №194/2018. – 2018. – С.138-146.
Шифр: 537.8
Опис документа
113449. Шмелев, Ю. Н.
Применение нейросетевых технологий в системе контроля технического состояния авиационного двигателя ТВЗ-117 в полетных режимах // Радиотехника. – 2018. – №194/2018. – 2018. – С.147-154.
Шифр: 629.735
Опис документа
113450. Зайківський, О.
Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2018. – №3. – 2018. – С.25-37.
Шифр: 67.9  Авторський знак: З-17
Опис документа
113451. Курносова, Н. О.
English for Economists : навч. посібник для для студентів економічного факультету. – Ж. : ЖДТУ, 2014. – 160 с. – 978-966-683-412-9.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113452. Бондаренко, И. Н.
Особенности формирования информационных сигналов резонансных измерительных преобразователей с апертурными и зондовыми чувствительными элементами // Радиотехника. – 2018. – №194/2018. – 2018. – С.155-160.
Шифр: 621.385
Опис документа
113453. Чомахашвілі, О.
Набуття прав на об`єкти права промислової власності як адміністративна процедура // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2018. – №3. – 2018. – С.38-45.
Шифр: 67.9  Авторський знак: Ч-75
Опис документа
113454. Кашинцева, О.
Ключові положення української реформи у сфері охорони здоров`я // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2018. – №3. – 2018. – С.46-50.
Шифр: 67.9  Авторський знак: К31
Опис документа
113455. Харламова, О.
Чим вважати користування майном за договором позички в обліку за МСФЗ // Все про бухгалтерський облік. – 2018. – №81. – 2018. – С.5-6.
Шифр: 65.052
Опис документа
113456. Петрига, Д.
Нерезидент допрацьовує комп'ютерну програму: чи нараховувати ПДВ // Все про бухгалтерський облік. – 2018. – №81. – 2018. – С.9.
Шифр: 65.052
Опис документа
113457. Ярчевська, О.
Нерезидент допрацьовує комп'ютерну програму: чи нараховувати ПДВ // Все про бухгалтерський облік. – 2018. – №81. – 2018. – С.10-12.
Шифр: 65.052
Опис документа
113458. Який КЕКВ застосовувати для відшкодування кредиту ОСББ : Лист ДКСУ від 11.07.18 р. № 16-09/11180 // Все про бухгалтерський облік. – 2018. – №81. – 2018. – С.13.
Шифр: 65.052
Опис документа
113459. Касові операції очима НБУ: відповіді на актуальні запитання // Все про бухгалтерський облік. – 2018. – №81. – 2018. – С.14-19.
Шифр: 65.052
Опис документа
113460. Циганенко, В.
Розрахунки з пайовиками зерном: чи можна та як сплатити податки // Все про бухгалтерський облік. – 2018. – №81. – 2018. – С.20-22.
Шифр: 65.052
Опис документа

« 5663 5664 5665 5666 5667 5668 5669 5670 5671 5672 5673 5674 5675 5676 5677 5678 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет