ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113361 - 113380 від загального числа 116877

113361. Хоменко, Г. Ю.
Вплив тіньової економіки на формування показників фінансової звітності підприємств // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – №4(86). – 2018. – С.67-69.
Шифр: 33  Авторський знак: Х76
Опис документа /e-copies/VISNUK/86_4/67.pdf
113362. Щирська, А. Ю.
Документування як елемент методу бухгалтерського обліку в забезпеченні якості інформаційних ресурсів // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – №4(86). – 2018. – С.70-75.
Шифр: 33  Авторський знак: Щ87
Опис документа /e-copies/VISNUK/86_4/70.pdf
113363. Ясишена, В. В.
Нормативно-правове регулювання обліку нематеріальних активів підприємств // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – №4(86). – 2018. – С.76-83.
Шифр: 33  Авторський знак: Я81
Опис документа /e-copies/VISNUK/86_4/76.pdf
113364. Ковальчук, О. А.
Особливості позиціонування конкурентоспроможного бренду // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – №4(86). – 2018. – С.84-86.
Шифр: 33  Авторський знак: К56
Опис документа /e-copies/VISNUK/86_4/84.pdf
113365. Горкунов, Б. М.
Нормированные функции вихретоковых измерительных преобразователей с пространственно-периодической структурой поля при многопараметровом контроле металлических изделий // Український метрологічний журнал. – 2018. – №3. – 2018. – С.28-32.
Шифр: 006.91.53.088
Опис документа
113366. Негрійко, А. М.
Конструкція сучасних абсолютних гравіметрів на основі атомних інтерферометрів з холодними атомами та перспективи їх створення в Україні // Український метрологічний журнал. – 2018. – №3. – 2018. – С.35-39.
Шифр: 550.831
Опис документа
113367. Болюх, В. Ф.
Магнитные поля рассеяния электромеханической катапульты электромагнитного и индукционно-динамического типа баллистического лазерного гравиметра // Український метрологічний журнал. – 2018. – №3. – 2018. – С.42-46.
Шифр: 621.3.014
Опис документа
113368. Сєріков, Я. О.
Дослідження частотних і амплітудно-частотних характеристик промислових ультразвукових перетворювачів для неруйнівного контролю якості матеріалів // Український метрологічний журнал. – 2018. – №3. – 2018. – С.49-51.
Шифр: 691.3
Опис документа
113369. Пєтухова, О. М.
Домінанти розвитку логістичної діяльності підприємства // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – №4(86). – 2018. – С.87-91.
Шифр: 33  Авторський знак: П31
Опис документа /e-copies/VISNUK/86_4/87.pdf
113370. Тарасюк, Г. М.
Теоретичні засади екологічного менеджменту як засобу управління природоохоронною діяльністю // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – №4(86). – 2018. – С.92-95.
Шифр: 33  Авторський знак: Т19
Опис документа /e-copies/VISNUK/86_4/92.pdf
113371. Євдокимов, В. В.
Навантаження біженців на країни та території при формуванні політики щодо біженців та шукачів притулку // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – №4(86). – 2018. – С.96-104.
Шифр: 33  Авторський знак: Е99
Опис документа /e-copies/VISNUK/86_4/96.pdf
113372. Руда, М. В.
Застосування інформаційно-вимірювальних систем для дослідження якості процесу функціонування консорційних екотонів захисного типу // Український метрологічний журнал. – 2018. – №3. – 2018. – С.55-59.
Шифр: 006.91
Опис документа
113373. Кіпоренко, П. В.
Методика вимірювань динаміки температурних полів. – 2018. – С.65-66.
Шифр: 616-006
Опис документа
113374. Єпіфанова, І. М.
Реалізація основної функції лізінгу при його використанні підприємствами сільськогосподарської галузі // Економіка, фінанси, право. – 2018. – №12. – 2018. – С.9-14.
Шифр: 658.91
Опис документа
113375. Шушкова, Ю. В.
Напрями та інструменти удосконалення державної політики фінансово- кредитної підтримки суб`єктів малого підприємництва в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2018. – №12. – 2018. – С.15-19.
Шифр: 336
Опис документа
113376. Український метрологічний журнал, №4. – Харків : ННЦ "Інститут метрології", 2018. – 76с. – 2306-7039.
Шифр: 006.91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113377. Танчак, Я. А.
Аналітична оцінка сучасного стану та перспектив розвитку ринку страхування життя в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – №4(86). – 2018. – С.105-110.
Шифр: 33  Авторський знак: Т18
Опис документа /e-copies/VISNUK/86_4/105.pdf
113378. Васильєва, В. Г.
Внутрішньолабораторний контроль якості результатів калібрування // Український метрологічний журнал. – 2018. – №4. – 2018. – С.3-8.
Шифр: 681.2.089
Опис документа
113379. Тютюник, І. В.
Оцінка ефективності податкового регулювання обсягу тінізації економіки в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – №4(86). – 2018. – С.111-116.
Шифр: 33  Авторський знак: Т98
Опис документа /e-copies/VISNUK/86_4/111.pdf
113380. Шулюк, Б. С.
Концептуальні засади фінансового механізму державно-приватного партнерства // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – №4(86). – 2018. – С.117-122.
Шифр: 33  Авторський знак: Ш95
Опис документа /e-copies/VISNUK/86_4/117.pdf

« 5659 5660 5661 5662 5663 5664 5665 5666 5667 5668 5669 5670 5671 5672 5673 5674 5675 5676 5677 5678 5679 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет