ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113101 - 113120 від загального числа 119311

113101. Трощинський, В. П.
Інтеграція і консолідація та їх суспільні виміри // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.37-43.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113102. Рябець, К. А.
Теоретико-правові засади державної політики раціонального водокористування в Україні // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.43-50.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113103. Удовиченко, В. П.
Пошук оптимальної та ефективної стратегії економічних відносин за філософією розбудови української державності: Україна до України // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.50-59.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113104. Кархут А.І.,Самборський В.Т.,Болібрух Х.Б.,Половкович С.В.,Новіков В.П.
Дослідження регіоселективності циклоприєднання азо-біс-2, 4-дихлоро-1,3, 5-триазину з ванільними похідними // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.128-135.
Шифр: 539
Опис документа
113105. Устименко, О. В.
Запровадження міжнародної тимчасової адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської обл. як частина миротворчої стратегії для Укр. – один із громад. проект. реінтеграції // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.59-65.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113106. Лелюк, Р. В.
Концептуальні підходи до процесу взаємодії органів державної влади та громадськості // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.65-71.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113107. Тусупова, Л. А.
Уніфікація механізмів парламентського контролю у сфері публічних фінансів // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.71-78.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113108. Шайхет, С. О.
Концепція Community Policing як інструмент ефективної взаємодії національної поліції, місцевих органів влади та громад: український та зарубіжний досвід упровадження // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.78-87.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113109. Білинська, М. М.
Державна політика щодо збереження здоров'я дітей у перші роки їхнього життя: міжсекторальний підхід // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.87-94.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113110. Клименко, П. М.
Інституалізація національної системи охорони здоров'я, реформування // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.94-106.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113111. Лукіна, Т. О.
Вплив сучасних змін правових норм на розвиток інклюзивної освіти в галузі дошкільної та загальної середньої освіти в Україні // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.106-116.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113112. Худоба, О. В.
Вплив глобальних ініціатив на тенденції управління у сфері охорони здоров'я України // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.116-123.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113113. Гук, О. І.
Аксіологічний підхід до формування нової управлінської культури в Україні // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.123-130.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113114. Демченко, Л. Д.
Культура державного управління в контексті постбюрократичної парадигми Б.Армаджані та М.Барзелея // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.130-165.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113115. Демченко, Л. Д.
Культура державного управління в контексті постбюрократичної парадигми Б.Армаджані та М.Барзелея // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.130-137.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113116. Дідок, Ю. В.
Реформування системи державних органів ветеринарної медицини в Україні: соціологічний вимір // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.137-143.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113117. Олефір, О. О.
Інститут виконавчої служби в системі державно-управлінських відносин в Україні // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.143-150.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113118. Пірен, М. І.
Професійна відповідність управлінської культури керівників владних інститутів - об'єктивна потреба суспільних змін в Україні // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.150-157.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113119. Уголькова, О. З.
Ключові елементи системи краудфандингу // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.105-110.
Шифр: 658
Опис документа
113120. Яремко, І. Й.
Процеси капіталізації корпорацій та їх відображення у звітності // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.119-125.
Шифр: 658
Опис документа

« 5646 5647 5648 5649 5650 5651 5652 5653 5654 5655 5656 5657 5658 5659 5660 5661 5662 5663 5664 5665 5666 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет