ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 112901 - 112920 від загального числа 113405

112901. Погребняк, В.
До проблем створення системи забезпечення якості вищої освіти у вітчизняній вищій школі // Вища школа. – 2018. – №7-8. – 2018. – С.21-27.
Шифр: 74.58
Опис документа
112902. Татомир, І.
Інноваційні моделі діяльності мега- університетів у сучасній парадигмі освіти // Вища школа. – 2018. – №5-6. – 2018. – С.43-57.
Шифр: 378  Авторський знак: Т23
Опис документа
112903. Патрикеєва, О.
Особливості створення та функціонування STEM- центру // Вища школа. – 2018. – №5-6. – 2018. – С.58-65.
Шифр: 378  Авторський знак: П20
Опис документа
112904. Кузьменко, О.
Програмно- педагогічне забезпечення у навчанні фізики як елемент STEM- освіти в технічних закладах вищої освіти // Вища школа. – 2018. – №5-6. – 2018. – С.66-78.
Шифр: 378  Авторський знак: К89
Опис документа
112905. Сікорський, П.
До проблеми формування методологічних засад під час психолого- педагогічних досліджень // Вища школа. – 2018. – №5-6. – 2018. – С.79-93.
Шифр: 378  Авторський знак: С41
Опис документа
112906. Moshenskyi, S. Z.
Boom and crisis of the "dot-coms" in the USA (1995-2000) // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2018. – Випуск 2(40). – 2018. – С.44-47.
Шифр: 657
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_40/44.pdf
112907. Овандер, Н. Л.
Оцінка системи фінансового планування підприємства на основі збалансованої системи показників // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2018. – Випуск 2(40). – 2018. – С.48-53.
Шифр: 657  Авторський знак: О-31
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_40/54.pdf
112908. Рудейчук, С. В.
Сутність та характеристики публічно-приватного партнерства в Україні: обліковий вимір // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2018. – Випуск 2(40). – 2018. – С.54-58.
Шифр: 657  Авторський знак: Р83
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_40/54.pdf
112909. Толмачова, А. М.
Особливості організації внутрішнього аудиту неприбуткових організацій // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2018. – Випуск 2(40). – 2018. – С.59-65.
Шифр: 657  Авторський знак: Т52
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_40/59.pdf
112910. Кныш В.В.,Соловей С.А.,Кирьян В.И.,Булаш В.Н.
Повышение сопротивления коррозионной усталости сварных соединений высокочастотной механической проковкой // Проблемы прочности. – 2018. – №3. – 2018. – С.91-97.
Шифр: 539.4
Опис документа
112911. Тимошенко О.В.,Коваль В.В.,Бобак А.М.,Куан Фам Дик,Сидоренко Ю.М.
Вплив пластичного деформування при дорнуванні отвору у плоских зразках зі сплаву Д16чТ на малоциклову утому // Проблемы прочности. – 2018. – №3. – 2018. – С.98-104.
Шифр: 539.4
Опис документа
112912. Карпюк, В. М.
Общий случай нелинейной деформационно-силовой модели пролетных железобетонных конструкций // Проблемы прочности. – 2018. – №3. – 2018. – С.105-118.
Шифр: 539.4
Опис документа
112913. Ютас А.,Моцкіене Ю,Вайцюкинас В.,Жалдарис Г.,Цінеліс Г.
Характеристика деформованості сталі Ст3 для профілів високовольтних опор // Проблемы прочности. – 2018. – №3. – 2018. – С.119-133.
Шифр: 539.4
Опис документа
112914. Стрижало, В. О.
Особливості розшарування металу абсорбера сірководню установки каталітичного риформінгу і гідрочищення // Проблемы прочности. – 2018. – №3. – 2018. – С.134-144.
Шифр: 539.4
Опис документа
112915. Воробьев, Е. В.
О достоверности определения механических характеристик материалов при низких температурах // Проблемы прочности. – 2018. – №3. – 2018. – С.145-152.
Шифр: 539.4
Опис документа
112916. Нарахування податкової амортизації на виробниче приміщення під час його вимушеного простою : Індивідуальна податкова консультація ДФС Укр. від 19.03.18р. №1080/6/99-99-15-02-02-15/ІПК // Баланс бібліотека. – 2018. – №17. – 2018. – С.9-10.
Шифр: 33
Опис документа
112917. Якимащенко, В.
Чи може платник нараховувати податкову амортизацію на об'єкт основних засобів, який тимчасово виведено з експлуатації // Баланс бібліотека. – 2018. – №17. – 2018. – С.10-11.
Шифр: 33
Опис документа
112918. Визначення балансоіої вартості ОЗ на дату переведення його з невиробничого у виробниче : ЗІР, категорія 102.05 // Баланс бібліотека. – 2018. – №17. – 2018. – С.11-12.
Шифр: 33
Опис документа
112919. Визначення балансоіої вартості ОЗ у платника, який не визначав різниці з розд. III ПК : ЗІР, категорія 102.05 // Баланс бібліотека. – 2018. – №17. – 2018. – С.12-14.
Шифр: 33
Опис документа
112920. Урахування у вартості об'єкта ОЗ, що амортизується в податковому обліку, ліквідаційної вартості об'єкта : Індивідуальна податкова консультація ДФС України від 18.05.18р. №2212/6/99-15-02-02-15/ІПК // Баланс бібліотека. – 2018. – №17. – 2018. – С.14-15.
Шифр: 33
Опис документа

« 5636 5637 5638 5639 5640 5641 5642 5643 5644 5645 5646 5647 5648 5649 5650 5651 5652 5653 5654 5655 5656 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет